Icehearts herättää kansainvälistä kiinnostusta

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts-toiminta on historiansa aikana herättänyt kiinnostusta erityisesti Suomessa. Toimintaa on käyty esittelemässä myös ulkomailla, mikä on aika ajoin poikinut pienimuotoista kansainvälistä yhteistyötä. Vuosi 2023 on ollut käännekohta Icehearts-toiminnan kansainvälistymisessä. Vuoden alussa alkaneen Icehearts Europe -hankkeen myötä Icehearts on ollut esillä lukuisilla areenoilla ympäri Eurooppaa. Ensi vuonna hankkeessa lisätään entisestään kierroksia. Maaliskuussa Icehearts Europe -toimintaa aletaan pilotoimaan viidessä eri maassa. Toimintaa ei sellaisenaan yritetä kopioida, vaan Eurooppaan viedään Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä. Aiheesta voi lukea lisää tämän blogisarjan ensimmäisestä tekstistä.

Vuoden 2023 aikana Icehearts on herättänyt muutenkin kiinnostusta Euroopassa. Iceheartsin edustajat kävivät Latviassa esittelemään toimintaan yli 3000 lastensuojelun ja sosiaalialan toimijalle. Skotlannista käytiin tutustumassa toimintaan ja kiinnostusta on ollut myös muualla. Kansainväliset kumppanimme ovat ihastelleet erityisesti kasvattajien laaja-alaista ja sitoutunutta työotetta.

Tässä Icehearts Europe -blogisarjan kolmannessa osassa keskitytään Icehearts Europe -hankkeen kuulumisiin Helsingissä ja Madridissa järjestettyjen Icehearts Europe -tilaisuuksien jälkeen. Mukana on myös kahden tilaisuuksiin osallistuneen kasvattajan ajatuksia kansainvälisestä yhteistyöstä.

Odotettu tutustumiskäynti toteutui syyskuussa

Syyskuun lopussa toteutui pitkään odotettu Icehearts Europe -hankkeen tutustumiskäynti Suomeen. Kolmen päivän ajaksi Helsinkiin saapui noin 40 lastensuojelun ja seurannan asiantuntijaa eri puolilta Eurooppa. Tilaisuuden ohjelma käsitteli kaikkia Icehearts-toiminnan ydinalueita. Äänessä oli Iceheartsin työntekijöiden lisäksi toiminnassa mukana olevia ja Icehearts-polun läpikulkeneita nuoria sekä lasten huoltajia ja opettajia (ks. lisää tilaisuudesta).

Vierailun aikana pelattiin salibandya Icehearts-nuorten kanssa. (Kuva ISCA)

Käsitys Suomen Iceheartsissa tehtävästä työstä ja sen lähtökohdista on tarkentunut eurooppalaisille kumppaneille läpi hankkeen, mutta vasta Helsingin vierailun yhteydessä vieraat pääsivät näkemään, mistä toiminnassa on todella kyse. Tilaisuuden runsas anti vastasi vieraiden tiedontarvetta ja herätti monia uusia kysymyksiä. Paljon keskustelua käytiin esimerkiksi tulevien kasvattajien työnkuvasta viidessä kumppanimaassa.

Aiemmin Icehearts-kasvattajan työstä kansainvälisille kumppaneille on kertonut Icehearts-tyttötyön kehittäjä ja kasvattaja Nelli Niemelä. Helsingissä kuva täydentyi ja ääneen pääsi useampi kasvattaja. Vierailun aikana tavattiin kaikkiaan kymmenkunta kasvattajaa ja kasvattajana aiemmin toimineita Icehearts-tukitiimiläisiä. Heidän kertomanaan kuva Icehearts-kasvattajan työn sisällöstä ja laajuudesta, työotteesta sekä työhön sitoutumisesta todella konkretisoitui. Tampereella työskentelevät kasvattaja Riku Kauppinen reflektoi tapahtumaa seuraavasti:

”Koin jopa hieman imartelevaksi sen, kuinka kiinnostuneita ja innostuneita ihmiset vierailun aikana olivat kasvattajan työstä. Vahva veikkaukseni on, ettei heidän tiedontarpeensa suinkaan tullut vielä täytetyksi, vaan tilaisuuden aikaraja tuli tässä vastaan. Vieraissa hämmästelyä aiheutti etenkin kasvattajan työn kokonaisvaltaisuus. Tuntui siltä, että heidän oli vaikea käsittää, miten kasvattaja voi auttaa ja olla tukena niin koulussa, harrastuksissa kuin perheissäkin. Mielestäni he pitivät meitä liki supersankarien veroisina, mutta ihan tavallisia ihmisiähän me olemme. Työssämme meillä vain on tarvittava aika ja mahdollisuus tehdä tätä koko sydämellämme.

Monet myös pohtivat, mistä olemme oppineet ihmissuhdetyössämme tarvittavia taitoja. Hyviä valmiuksia voi kerryttää monin tavoin, mutta mielestäni tärkeintä on ennen kaikkea läsnäolo sekä aito ja myötätuntoinen vuorovaikutus. Se, että kuullaan ja välitetään aidosti. Tilaisuudesta jäi erityisesti mieleeni myös se, kuinka Icehearts-nuoret ja -huoltajat rohkenivat tulla julkisesti kertomaan kokemuksistaan ja siitä, mitä Icehearts on heidän elämäänsä tuonut. Tästä kaikesta he kertoivat suurella lämmöllä.”

Viimeisen vierailupäivän tunnelmia. (Kuva ISCA)

Icehearts Masterclass MOVE-kongressissa

Marraskuun puolivälissä hankkeessa suunnattiin Madridin keskustan laitamalla järjestettyyn MOVE-kongressiin. Tilaisuuden järjestelyistä vastasi Icehearts Europe -hanketta hallinnoiva ISCA. Kongressi kokoaa yhteen ISCA:n edustamia järjestöjä sekä muita järjestötoimijoita ja sidosryhmiä. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui noin 400 henkeä. Tapahtuman pääteemoina olivat tänä vuonna ukrainalaisten pakolaisten integroiminen urheilun avulla, fyysinen aktiivisuus ja mielenhyvinvointi, lapsiköyhyys ja lasten hyvinvointi sekä ekologinen kestävyys.

Suomesta Madridiin suuntasi yhdeksän hengen seurue. Siihen lukeutuivat hankkeessa työskentelevien THL:n tutkijoiden ja Iceheartsin työntekijöiden lisäksi kaksi väitöskirjatutkijaa Tampereen yliopistosta sekä erityisopettaja Riikka Heinzmann ja Porin liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti. Osana MOVE-kongressia järjestettiin ”Icehearts Masterclass” -tilaisuus, jossa jokaisella osallistujalla oli oma roolinsa. Parituntisen tilaisuuden ensimmäinen puolisko sisälsi puheenvuoroja ja toinen keskustelua pienryhmissä.

Icehearts Masterclass -tilaisuuteen valmistautuminen. (Kuva Jarmo Kuusimaa)

Kuulijoita tilaisuudessa oli arviolta noin 80. Osallistujien joukosta oli pilottiorganisaatioiden edustajien lisäksi edustajia kaikista niistä 14 muusta organisaatiosta, joissa ollaan kiinnostuneita ottamaan käyttöön Icehearts Europe -toimintamallin hyviä käytäntöjä. Saimme kuulla, että pilottiorganisaatioiden tavoin myös he odottavat innolla tulevaa.

Kuten Helsingissä, myös Madridissa Icehearts-kasvattajan työ herätti suurta mielenkiintoa. Nellin ohella kysymyksiin kasvattajan työstä vastasi Jarmo Kuusimaa Keravalta. Jarmolla oli suuri rooli syksyllä julkaistussa kasvattajan työstä kertovassa Icehearts-videossa, jonka englanniksi tekstitetty versio esitettiin heti Icehearts-tilaisuuden aluksi. Työpäiväkirjaansa Jarmo raportoi MOVE-kongressista ja sen ohjelmaan kuuluneesta Icehearts-tilaisuudesta seuraavasti:

”Kongressin aikana näin ja kuulin monia tarinoita siitä, miten eri maissa tukea tarvitsevat lapset on saatu mukaan toimintaan, jossa lasten kasvatusta ja hyvinvointia tuetaan liikunnan avulla. Tämä kaikki on hyvin arvokasta ja korvaamatonta työtä lasten tulevaisuuden eteen. Reissu kuitenkin havahdutti minut siihen, ettei missään muualla maailmassa tunnu olevan vastaavanlaista toimintamallia kuin Suomessa. Reissun aikana käymäni keskustelut vain alleviivasivat havaintoani. Suomen Iceheartsissa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään poikkeuksellisen kokonaisvaltaisesti, pitkäkestoisuutta tietenkään unohtamatta.

Mielenkiinnon määrä, jota Icehearts kolmen päivän aikana herätti, on hyvin hämmentävää. Reissun aikana sainkin vastata moniin kysymyksiin, joissa toistui muun muassa ihmettely siitä, miten Iceheartsissa onnistutaan löytämään sitoutuneita ja osaavia kasvattajia, kuin myös se, mikä saa kasvattajat sitoutumaan näin pitkäkestoiseen työhön. Niin ikään koulun kanssa tehtävästä yhteistyöstä oltiin hyvin kiinnostuneita. Kysymyksiä ei suinkaan esitetty vain Icehearts-tilaisuudessa vaan myös kongressin ohjelman ulkopuolisissa kohtaamisissa. Lentokoneessa takkini oli sekä tyhjä että täysi. Suurin tunne oli ylpeys työstäni, jonka merkityksen toki tiedostan, mutta vasta nyt opin tuntemaan paremmin työni arvon. Se oli kuultava muiden suusta. Tällaisesta reissusta jää aina muutakin kuin tuliaisia käteen.”

”Suomen delegaatio.”

Lisätietoja:

Kai Tarvainen
Hankevastaava
kai.tarvainen@icehearts.fi
044 493 9545

Riku Kauppinen
Kasvattaja
riku.kauppinen@icehearts.fi

Jarmo Kuusimaa
Kasvattaja
jarmo.kuusimaa@icehearts.fi