Suomalaista ennaltaehkäisevän lastensuojelun mallia kokeillaan useissa EU-maissa

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Euroopan komissio myönsi 4 miljoonaa euroa Icehearts Europe-hankkeelle

Euroopan komission valitsi vuonna 2021 suomalaisen Icehearts-mallin terveyden edistämisen hyväksi käytännöksi. Tunnustuksen yhteydessä tanskalainen liikunta ja kulttuurijärjestö ISCA ja sen eurooppalaiset yhteistyöorganisaatiot kertoivat halustaan levittää Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä laajempaan käyttöön EU:n alueella. Tästä käynnistyi laaja eurooppalainen yhteistyönhanke Icehearts Europe, jolle Euroopan komission EU4Health-ohjelma myönsi 4 miljoonan euron rahoituksen. Virallisesti hanke käynnistyi 3.4.2023, kun lastensuojelun asiantuntijat ja tutkijat Suomesta, Tanskasta, Italiasta, Belgiasta, Sloveniasta, Virosta, Espanjasta ja Irlannista tapasivat Kööpenhaminassa.

EU Group Photo Scaled
Hankeen kick-off-päivä Kööpenhaminassa 4.4.2023. Ryhmäkuvassa hankkeen yhteistyöorganisaatioiden henkilöstöä.

Icehearts Europe-hanketta hallinnoidaan Tanskasta. ISCA on kansainvälinen liikunta- ja kulttuurialan kattojärjestö, jolla on jäsenorganisaatioita niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. ISCA:lla on paljon kokemusta EU-hankkeista sekä resursseja ja kykyä koota yhteen osaamista eri aloilta. Icehearts Europe on suurin ISCA:n hallinnoima ja koordinoima hanke.

Suomen Icehearts Ry:llä on hankkeessa monipuolinen ja -tasoinen asiantuntijarooli. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Icehearts Ry:lle avustuksen, joka mahdollistaa Icehearts Europe -hankkeen täysimääräisen toteutuksen siten, että järjestö pystyy panostamaan eurooppalaiseen yhteistyöhön ja samalla kehittämään kansallista toimintaansa. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen, jalostaminen ja sanoittaminen palvelee myös niitä 70 Icehearts-kasvattajaa, jotka tekevät ympäri Suomea työtä yli tuhannen erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kanssa.

Myös Terveyden ja hyvinvoinninlaitos on mukana hankkeessa. THL:n tutkijoiden Icehearts-asiantuntijuus on tärkeä palanen Icehearts Europe -hanketta, sillä heidän tutkimustyöllään on ollut suuri merkitys sekä valinnassa terveyden edistämisen hyväksi käytännöksi että Icehearts-Europe-hankeen toteutumisessa. Hankkeessa on mukana tutkijoita myös Belgiasta, Italiasta ja Irlannista.

Icehearts-Europe-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä kokeillaan ja juurrutetaan viiteen maahan. Mallia pilotoivat tanskalainen DGI, virolainen SPIN, espanjalainen Fútbol Más, italialainen UISP ja slovenialainen Sport Union of Slovenia. Icehearts Europe -toimintamalli käynnistyy näissä organisaatioissa keväällä 2024. Sitä ennen kussakin maassa koulutetaan 20 kasvattajaa. Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saada 2000 erityistä tukea tarvitsevaa lasta toiminnan piiriin.

Lisäksi hankkeessa on mukana kumppaniorganisaatioita 14 EU-maasta. Hankkeen myöhemmässä vaiheessa Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä pilotoidaan myös näissä maissa. Kaikkiaan Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä levitetään 19 EU-maahan.

Icehearts Europe -hankkeessa ei viedä Suomen Icehearts-järjestöä Eurooppaan. Hankkeessa ei myöskään yritetä juurruttaa Icehearts-toimintaa sellaisenaan EU-maihin. Sen sijaan tarkoituksena soveltaa suomalaisen Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä ja peruselementtejä eurooppalaisissa ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevissä järjestöissä. Eurooppaan yritetään juurruttaa tutkitusti vaikuttavia lasten sosiaalisen tuen peruselementtejä, joita ovat muun muassa kokonaisvaltaisuus, pitkäkestoisuus ja riittävän usein tapahtuva kohtaaminen.

Kolmivuotisen hankkeen koetinkivenä on se, miten suomalaiseen yhteiskuntaan luotu ennaltaehkäisevän lastensuojelun pitkäkestoinen malli soveltuu erilaisiin kulttuureihin ja rakenteisiin. Aukeavatko koulujen ovet Espanjassa kasvattajille, miten virolaiset perheet suhtautuvat sosiaaliseen tukeen, tarttuvatko Slovenian kunnat mahdollisuuteen ja lähtevät rahoittamaan toimintaa, miten toiminta lomittuu italialaiseen harrastuskulttuuriin tai miten tanskalaiset onnistuvat rekrytoimaan kasvattajia?

 

Tunnustus pitkäjänteiselle kasvatustyölle

Icehearts Europe -hanke on iso ponnistus Suomen Icehearts Ry:lle, mutta samalla se tarjoaa hienon mahdollisuuden parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten elämää Euroopassa ja kehittää järjestön toimintaa Suomessa. Hanke tuottaa tutkittua tietoa Icehearts-toiminnasta, mikä auttaa tekemään Icehearts-mallista vielä entistäkin paremmin tukea tarvitsevien lasten ja nuorten tarpeita palvelevaksi.

Icehearts Europe -hankkeessa on Suomen kasvattajista mukana Nelli Niemelä, jonka tyttöryhmä on ollut yhdessä 11 vuoden ajan. Hän näkee Icehearts Europe -hankeen tunnustuksena sitoutumisesta, välittämisestä ja yhteistyöstä. Niemelä kokee, että hanke on:

“Tunnustus siitä, että aikuinen, joka kulkee rinnalla, voi muuttaa lapsen elämän suuntaa. Olemme tietenkin ylpeitä työstämme, mutta ennen kaikkea kiitollisia. Kaikki se mitä nyt on, on syntynyt yrityksen ja erehdyksen kautta ja monien ihmisten tuella. Pienestä kasvanut järjestö, johon ovat luottaneet rahoittajat, tutkijat, virkahenkilöt ja lukemattomat yksityiset ihmiset. Perheet ja lapset – ennen kaikkea lapset”.

Haavoittuvassa asemassa olevien lasten kanssa koko työuransa työskennellyt Nelli kuulee toistuvasti hämmästelyä Icehearts-kasvattajien sitoutumisesta työhönsä. “Kaksitoista vuotta rinnallakulkemista on valtavan pitkä aika. Kasvattajat ovat huomanneet työn arvon ja erityisyyden. Samoin sidosryhmät ja lapset perheineen. On hienoa, että hyväksi ja toimivaksi todettua mallia halutaan nyt kokeilla myös muualla Euroopassa”, hän toteaa.

 

Lisätietoja:

Kai Tarvainen
Hankevastaava
kai.tarvainen@icehearts.fi
044 493 9545

Nelli Niemelä
Asiantuntija ja kasvattaja
nelli.niemela@icehearts.fi
040 582 1863

Mikko Salasuo
Erityisasiantuntija
mikko.salasuo@icehearts.fi

 

FI Funded By The EU POSIcehearts Europe Logo