Icehearts-joukkueen kasvattaja tukee lapsia koulutyössä

Kasvattaja sopii tuen muodoista rehtorin ja opettajien kanssa.

Icehearts-kasvattaja voi osallistua koulun opetukseen avustavana henkilönä tai esimerkiksi opettaa oman joukkueensa lapsia yksin tai pienryhmässä. Avustavasta roolista sovitaan aina opettajan kanssa.

Icehearts-kasvattaja on koulussa ylimääräinen resurssi, joka tukee ja rauhoittaa kaikkia oppilaita ja koko koulua.

Koulupäivän jälkeen Icehearts-kasvattaja auttaa joukkueensa lapsia läksyissä ja järjestää lapsille iltapäivätoimintaa. Usein iltapäivään kuuluu pieni välipala. Iltapäivätoiminnassa lapset viettävät aikaa yhdessä, harrastavat liikuntaa ja tekevät retkiä kiinnostaviin paikkoihin.

Iän karttuessa Icehearts-nuoret tutustuvat kasvattajan johdolla erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin. 

"Se, mitä koululla on käyttää aikaa sosiaalisten taitojen kehittämiseen, on liian vähän. Ja usein juuri niiden puute käynnistää ongelmat tiettyjen lasten koulunkäynnissä, jotka myöhemmin heijastuvat heidän koko elämäänsä. Toiveikasta on kuitenkin huomata se, miten lyhyessä ajassa kehitystä tapahtuu, kun lapselle annetaan tukea sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja hänelle ollaan läsnä. Iceheartsin toiminta on juuri sitä.”

Enemmän tukea tarvitsevat lapset voivat jäädä koulussa ja koulutyössä liian vähälle huomiolle. Ilman riittävää tukea nämä lapset saattavat häiritä muiden lasten koulutyötä ja opetusta. Icehearts-kasvattaja on ylimääräinen käsipari luokassa, joka tukee lapsia tarpeen mukaan. Kokemuksen mukaan kasvattajan läsnäolo ja tuki edistää koko luokan oppimista ja helpottaa opettajan työtä. Icehearts-kasvattajan avustamana myös tukea tarvitsevat lapset pysyvät opetuksessa mukana eikä kukaan jää oppimisessa jälkeen.

20191014 084938

Muita tapojamme toimia

Pelailu5

Harrastustoiminta

Iceheartsissa kasvatuksen välineenä käytetään harrastamista ja joukkueurheilua Icehearts-ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Joukkue kootaan ikävuosien 6–12 välillä. Joukkueet harrastavat monipuolisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita lasten toivomia harrastuksia.

Lue lisää »
Lahti 1

Yksilöllinen tuki

Icehearts-kasvattajalla on kokonaiskuva lapsen tilanteesta Kasvattaja tuntee lapsen, tietää perheen tilanteen, näkee koulussa lapsen oppimista ja on mukana viranomaistapaamisissa. Kasvattaja oppii vuosien varrella tuntemaan lapset

Lue lisää »
20191014 120757

Perheiden tuki

Icehearts-kasvattaja tekee myös perhetyötä Kasvattaja auttaa perhettä suurissa ja pienissä asioissa, jotta lapsella olisi parempi arki. Kasvattaja tukee perhettä arjessa. Kasvattaja osallistuu tarvittaessa lasta koskeviin

Lue lisää »
Lahti Kuvakansi

Leirit ja retket

Leirit ja retket tuottavat ikimuistoisia kokemuksia Icehearts-polun läpikäyneet nuoret kertovat leirien ja retkien olleen heille erityisen tärkeitä. Leirit ja retket ovat tärkeä osa Icehearts-toimintaa. Niissä

Lue lisää »
Kuvakortti Valmis

Verkostotyö

Iceheartsin toiminnasta käytetään termiä ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olemme paikalla arjen hetkissä; tukemassa, pehmittämässä, ohjaamassa oikeaan suuntaan – olemme lapselle läsnä hänen

Lue lisää »