20191014 120757

Icehearts-toiminta tukee vanhemmuutta

Icehearts-pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteensa ja lapsen pärjäämiseen vahvistuivat Icehearts -toimintaan osallistumisen myötä.

Osana Icehearts-seurantatutkimusta Marjatta Kekkonen ja kollegat (2022) tutkivat vanhempien kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien saamaa sosiaalista tukea ja sen vaikutuksia. Keväällä 2019 tutkijat haastattelivat 28 Icehearts-lapsen vanhempaa.

Janus-lehdessä julkaistujen tulosten mukaan toiminta tarjosi vanhemmille monipuolista konkreettista apua. Monipuolinen konkreettinen apu auttoi vanhempia sovittamaan yhteen työn ja perhe-elämän haavoittuvassa asemassa olevan lapsen kanssa.

Tutkimuksen tulosten mukaan Icehearts-kasvattajan toiminen vanhemman rinnalla sekä mahdollisuus saada 24/7 apua kasvattajalta olivat vanhemmille tärkeä resurssi ja vanhemmuuden tuki. Kasvattajat myös koettiin tärkeiksi roolimalleiksi lapsille oman ajankäyttönsä hallitsevasta aikuisesta.

Vanhemmat kokivat Icehearts-toiminnan vaikuttaneen myönteisesti lapsen koulun käyntiin. Icehearts-toimintaan liittymisen jälkeen opettajien viestit tekemättömistä koulutöistä jäivät vähitellen pois, soitot kotiin lakkasivat ja kutsut saapua kouluun keskustelemaan esimerkiksi tappeluista vähenivät.

Tutkijat summaavat, että osalla lapsista syrjäytyminen alkaa jo alakouluiässä. Nämä lapset voivat hyötyä Icehearts-toiminnasta ja kasvattajan tarjoamasta tuesta. Tämä tuki vahvistaa lapsen selviytymistä. Lisäksi artikkelin lopussa todetaan, että ”kasvattaja ehkäisee lapsen syrjään jäämistä ohjaamalla lasta koulunkäynnissä ja pitämällä kiinni lapsen oikeudesta olla osallisena joukkuetoiminnassa ja kouluyhteisössä” (Kekkonen ym. 2022).

Lähde:

Kekkonen, Marjatta & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Haavanlammi, Mervi & Känkänen, Päivi (2022) Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena – ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat”. Janus 30:2, 157–173.

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Pitkittäis-tutkimuksella vaikuttavuustietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria. Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallisuus

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi lasten sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia THL:n pitkittäistutkimuksen julkaisu (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen, jossa kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminta ennaltaehkäisee nuoruuden hölmöilyjä THL:n tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari, 2018) haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia sekä johtamaan työtään tiedolla. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta säästää yhteiskunnan varoja KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Icehearts on voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja työstänsä lasten hyväksi. Näitä ovat muun muassa:  2022 Sponsorointi ja tapahtumat ry, Ikimuistoisin Sponsorointi2021 Euroopan komission terveyden edistämisen hyvä

Lue lisää »