Icehearts-kasvattaja tekee myös perhetyötä

Kasvattaja auttaa perhettä suurissa ja pienissä asioissa, jotta lapsella olisi parempi arki.

Kasvattaja tukee perhettä arjessa. Kasvattaja osallistuu tarvittaessa lasta koskeviin palavereihin ja tukee huoltajaa kasvatuskysymyksissä. Kokemuksesta on opittu, että kun perhe voi hyvin, voi lapsikin hyvin.

Iceheartsissa on vuonna 2024 tekeillä malli, jolla tuetaan aiempaa paremmin kasvattajien perheiden kanssa tekemää työtä. Mallin tarkoituksena on vahvistaa kasvattajien edellytyksiä perheiden tukemisessa ja tarjota työkaluja perheiden kanssa tehtävään työhön. Uudella mallilla pyritään kasvattajien ja perheiden entistä vaikuttavampaan kasvatuskumppanuuteen.

20191014 120757
Tyttojoukkueen Kasvattaja Ja Lapsi 2

Kasvattajien tueksi tehtävä perheiden tuen malli

Iceheartsissa on vuonna 2024 tekeillä malli, jolla tuetaan entistä paremmin kasvattajien työtä perheiden kanssa. Perheiden kanssa tehtävä työ on kokonaisvaltaista ja vaatii kasvattajalta paljon. Uuden mallin pohjana ovat kasvattajien toiveet ja tarpeet sekä kasvattajien hyväksi tunnistamat käytännöt. Kasvattajien välistä kokemustenvaihtoa perheiden tukemisesta vahvistetaan ja aihetta käsitellään yhteisillä keskustelufoorumeilla. Lisäksi Suomen Icehearts Ry tuottaa yhdessä yhteiskumppaniensa kanssa aineistoja ja materiaaleja, joita kasvattajat voivat hyödyntää perheiden kanssa tehtävässä työssä. Yhteistyötä tehdään muun muassa Aivoliitto Ry:n ja Lastensuojelun keskusliiton kanssa.

Kasvattajien tueksi tehtävää perheiden tuen mallia toteuttaa Iceheartsin perheiden tuen mentori Nelli Niemelä. Uusi malli tehdään vuoden 2024 aikana.

Lisätietoja:

Nelli Niemelä
Perheiden tuen mentori
040 582 1863
nelli.niemela@icehearts.fi

Kerava Tuomas

Kasvattaja tukee lapsia ja perheitä kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti

Minulla on kaksi poikaa, ja molemmat kuuluvat Icehearts-joukkueisiin. Esikoiseni oli ensimmäisellä luokalla koulukiusattu, ja kieltäytyi toisella luokalla kokonaan menemästä kouluun. Kasvattajan avulla hän aloitti pienin askelin kouluun paluun – viimeinen vaihtoehto oli sosiaalitoimi, kun en omin avuin saanut poikaa aamuisin lähtemään. Apu oli siinä kohtaa hyvin konkreettista, kun kasvattaja haki pojan kotoa kouluun joka päivä. Ilman Iceheartsia meidän perhettämme ei tällaisessa muodossa olisi."

Toisinaan jo pelkästään oikean tiedon, saati avun hakeminen tuntuvat mahdottomilta. Ei tiedä minne tai keneen olisi yhteydessä. Meidän arjessa oli ennen Iceheartsia myös lukuisia sellaisia hetkiä, että tunsin itseni maailman yksinäisimmäksi ja täysin neuvottomaksi pojan ongelmien edessä. Nyt minulla on aina joku, kenelle soittaa tai laittaa viestiä ja tiedän, että saan tukea sekä apua. Jo pelkästään tietoisuus siitä on tuonut elämäämme syvää rauhaa.

Muita tapojamme toimia

Pelailu5

Harrastustoiminta

Iceheartsissa kasvatuksen välineenä käytetään harrastamista ja joukkueurheilua Icehearts-ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Joukkue kootaan ikävuosien 6–12 välillä. Joukkueet harrastavat monipuolisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita lasten toivomia harrastuksia.

Lue lisää »
DSC02134 Scaled 1

Koulutyön tuki

Icehearts-joukkueen kasvattaja tukee lapsia koulutyössä Kasvattaja sopii tuen muodoista rehtorin ja opettajien kanssa. Icehearts-kasvattaja voi osallistua koulun opetukseen avustavana henkilönä tai esimerkiksi opettaa oman joukkueensa

Lue lisää »
Lahti 1

Yksilöllinen tuki

Icehearts-kasvattajalla on kokonaiskuva lapsen tilanteesta Kasvattaja tuntee lapsen, tietää perheen tilanteen, näkee koulussa lapsen oppimista ja on mukana viranomaistapaamisissa. Kasvattaja oppii vuosien varrella tuntemaan lapset

Lue lisää »
Lahti Kuvakansi

Leirit ja retket

Leirit ja retket tuottavat ikimuistoisia kokemuksia Icehearts-polun läpikäyneet nuoret kertovat leirien ja retkien olleen heille erityisen tärkeitä. Leirit ja retket ovat tärkeä osa Icehearts-toimintaa. Niissä

Lue lisää »
Kuvakortti Valmis

Verkostotyö

Iceheartsin toiminnasta käytetään termiä ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olemme paikalla arjen hetkissä; tukemassa, pehmittämässä, ohjaamassa oikeaan suuntaan – olemme lapselle läsnä hänen

Lue lisää »