Kuva 7 1

Joukkuetoiminta ennaltaehkäisee nuoruuden hölmöilyjä

THL:n tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari, 2018) haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi tappelua, päihteidenkäyttöä tai muuta hölmöilyä. Välillä nuoret olivat päätyneet tekemisiin viranomaisten kanssa.

Haastatelluista pojista yli puolella oli ollut vaikeuksia 12–16-vuotiaana ja kolmasosa haastatelluista kertoi olleensa myös poliisin tai vartijan kanssa tekemisissä.

Tutkimuksessa havaittiin, että joukkuetoiminta näytti ennaltaehkäisevän hölmöilyä. Joukkueen tukipilarina toimiva ja joukkuetta johtava Icehearts-kasvattaja oli lähes poikkeuksetta puuttunut tämän kaltaiseen toimintaan jo ennalta tai ollut mukana selvittelemässä seurauksia. Kasvattaja oli tehnyt yhteistyötä viranomaisten ja nuoren kanssa hakien tilanteisiin rakentavia ratkaisuja.

Turvallinen, luotettava ja pysyvä aikuinen – Icehearts-kasvattaja – näyttäytyi erityisen merkityksellisenä haastateltujen poikien puheissa etenkin silloin, kun elämässä oli hetkiä, joista olisi ollut vaikeaa selvitä ilman tukea. Kiinnittyminen ja luottamuksen rakentuminen ovatkin toiminnan keskeinen edellytys, jotta avun anto mahdollistuu.

Tutkimuksesta voi lukea lisää kirjasta Poikatutkimus

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Pitkittäis-tutkimuksella vaikuttavuustietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria. Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallisuus

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi lasten sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia THL:n pitkittäistutkimuksen julkaisu (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen, jossa kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia sekä johtamaan työtään tiedolla. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta säästää yhteiskunnan varoja KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Icehearts on voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja työstänsä lasten hyväksi. Näitä ovat muun muassa:  2022 Sponsorointi ja tapahtumat ry, Ikimuistoisin Sponsorointi2021 Euroopan komission terveyden edistämisen hyvä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuus

Icehearts-toiminta tukee vanhemmuutta Icehearts-pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteensa ja lapsen pärjäämiseen vahvistuivat Icehearts -toimintaan osallistumisen myötä. Osana Icehearts-seurantatutkimusta Marjatta Kekkonen ja kollegat (2022) tutkivat

Lue lisää »