Icehearts-toiminta tuottaa huomattavia säästöjä

Yhden Icehearts-joukkueen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa.

Icehearts-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on tutkittu varsin ahkerasti. Tutkimusta on tehty muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Tutkimusten tulokset osoittavat, että toiminta tuottaa toivottuja vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä säästä huomattavasti yhteiskunnan varoja. Panostus Icehearts-joukkueisiin tuottaa kunnalle mittavia säästöjä.

Tutkija Petri Hilli (2017) teki vuonna 2017 Icehearts-joukkueen investointilaskelman. Laskelman pohjana oli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistu vaikuttavuuslaskentamalli Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskemasta.

Hillin tekemä vaikuttavuuslaskentamalli kuvaa riskitekijöiden kumuloitumisen vaikutusta lapsuus- ja nuoruusajan palvelukäyttöön (avo- ja sijaishuolto, psykiatrisen erikoissairaanhoito ja peruskoulun erityinen tuki) sekä sen jälkeistä kiinnittymistä työelämään.

Joukkueen toiminta ja nuorten saama tuki säästää yhteiskunnan varoja sosiaalityön kuluissa noin 857 000 euroa. NEET-nuorten vähenemisen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa.

Hillin laskelman mukaan Icehearts-joukkueen odotettu suora taloudellinen vaikutus (säästö) yhteiskunnalle on minimissään 2,8 miljoonaa euroa. Laskelma on ”minimiarvio”, koska laskelmasta puuttuvat muun muassa rikollisuus ja kulutusverot. Mikäli toimintamallin avulla saadaan syrjäytymisen periytyminen katkaistua, kustannusvaikuttavuus moninkertaistuu.

Lähde:

Hilli, Petri (2017) Icehearts-joukkueen investointilaskelma. Suomen Icehearts Ry. (Julkaisematon)

Kuvakortti Valmis

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Icehearts-toiminta tavoittaa varhaista tukea tarvitsevia lapsia Tutkimusten mukaan Icehearts-toimintamalli tavoittavan varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. THL:n pitkittäistutkimuksessa Icehearts-toiminnan

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallinen elämäntapa

Icehearts-toiminnassa edistetään liikunnallista elämäntapaa Icehearts-toiminta kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan, opettaa toimimaan vertaisryhmässä ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Icehearts-toiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Joukkueet harrastavat monipuolisesti

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts edistää lasten oppimista Lapsen koulunkäynnin tukeminen on keskeinen osa Icehearts-toimintaa. Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta läpi koko koulutien. Icehearts-kasvattajat tekevät koulutyötä yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkue- ja ryhmätoiminta

Joukkue- ja ryhmätoiminta on otollinen paikka sosiaaliselle oppimiselle  Joukkuetoiminta suojaa yksinäisyydeltä. Icehearts-toimintaa toteutetaan niin kutsutuissa joukkueissa. Joukkue kootaan ikävuosina 7–9 alueen lapsista, jotka tarvitsevat erityistä

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts-toimintaa johdetaan tiedolla Tieto, tutkimus ja hyvät käytännöt ovat avainsanoja Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Suomen Icehearts Ry. seuraa ja arvio monipuolisesti Icehearts-toiminnan käytäntöjä, tuloksia ja

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Palkintoja ja tunnustuksia Icehearts-toiminnalle on myönnetty lukuisia tunnustuksia ja arvostettuja palkintoja. Tunnustukset ja palkinnot ovat tulleet muun muassa työstä lasten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmat saavat kasvattajalta monipuolista ja konkreettista apua THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu Icehearts-toiminnan aikana. Icehearts-kasvattaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös lasten huoltajia.

Lue lisää »
LOGO PNG

Hyte-arviointi

HYTE-arviointi Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi

Lue lisää »