Icehearts Europe -hankkeen Suomen vierailu

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Näin syyskuun alkupuolella voidaan jo todeta kesän vehreyden, valon ja lämmön alkavan väistyä syksyn värikirjon ja viileitten tuulten tieltä. Myös sateita lienee tiedossa, vaikka ne kesän lämmön jälkeen tuntuvat aina yhtä kurjilta.

Icehearts Europe -hanke on edennyt isoin harppauksittain niin kotimaassa kuin muuallakin. Luonnos Icehearts Europe -toimintamallin kuvauksesta on edennyt viimeistelyvaiheeseen, kuten myös hankkeen arviointia ja menetelmiä käsittelevä suunnitelmakin. Edellä mainittua sivuttiin jo Icehearts Europe -hanketta käsittelevän blogisarjan avanneessa kirjoituksessa, jonka aiheena oli Icehearts Europe -toimintamallin keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat. Tässä tekstissä aiheena on Icehearts Europe hankkeen Suomen vierailu.

Icehearts Europe -hankkeen ulkomaisten edustajien vierailu Suomeen järjestetään Suomen Iceheartsin ja Icehearts Europe -hanketta hallinoivan ISCA:n yhteistyönä. Helsinkiin on tulossa suuri joukko lastensuojelun ja seurannan asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa. Paikalle saapuu myös väitöskirjatutkijoita, Icehearts Europe -kuntien hallinnon henkilökuntaa sekä hanketta rahoittavan Euroopan komission edustaja. Vieraat edustavat järjestöjä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, Euroopan komissiota ja kuntia.

Vierailun aiheena on Icehearts-toiminta Suomessa. Vieraat kuulevat ja näkevät kokemuksia Icehearts-toiminnasta yhtä lailla kasvattajilta ja lapsilta kuin myös hallinnon henkilöstöltä. Äänen saa myös Suomen Icehearts Ry:n hallitus ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö. Tapaamisissa esitellään kokemuksia ja toimintaa sekä vastataan hankkeen aikana esiin nousseisiin kysymyksiin. Tavoitteena on välittää Icehearts-toiminnan sisältöjä ja henkeä eurooppalaisille kollegoille.

Icehearts Europe -hankkeen kick-off-päivillä Kööpenhaminassa ulkomaiset kumppanit olivat kiinnostuneita muun muassa Icehearts-toiminnan rahoituksesta. Eräs paljon kuultu kysymys koski sitä, miten kuntapäättäjät saatiin vakuuttuneiksi toimintamallin hyödyistä ja tarpeesta. Paljon pohditutti myös se, miten toiminta saatiin juurrutettua ja millainen prosessi oli toiminnan leviäminen laajemmin Suomessa.

Muun muassa yllä mainittuihin kysymyksiin pureudutaan tarkemmin Icehearts Europe -hankkeen Suomen vierailulla. Hallinon puheenvuorossa käsitellään esimerkiksi rahoituksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä ylipäätään kolmannen sektorin paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Aiheena on myös kolmannen sektorin rooli osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää.

Vierailu mahdollistaa myös lasten osallistumisen Icehearts Europe -hankkeeseen. Eri ikäiset Icehearts-toiminnassa mukana olevat lapset pääsevät kertomaan kokemuksistaan eurooppalaisille vieraille. Lisäksi kuullaan vanhempien ja huoltajien kokemuksia siitä, mitä Icehearts-toiminta on heidän perheilleen merkinnyt.

Icehearts Europe -hankkeen vierailun aikana jalkaudutaan käytännön työn ääreen. Toisena kokouspäivänä eurooppalaiset vieraamme tutustuvat Icehearts-toimintaan kouluympäristössä. Kouluissa tapaamme koulunhenkilökuntaa ja keskustelemme heidän kanssaan Icehearts-toiminnasta. Kouluvierailujen yhteydessä tutustutaan myös iltapäivätoimintaan.

Icehearts Europe -hankkeen kolmipäiväinen vierailu on tiivis paketti Icehearts-toiminnasta. Muutamassa päivässä ei tietenkään opita tai ymmärretä kaikkea Icehearts-toiminnan monimuotoisuudesta, mutta tämä on erinomainen alku ja taatusti avartava kokemus eurooppalaisille kollegoille. On hienoa päästä esittelemään kansainvälisille vieraille sitä arvokasta ja ansiokasta työtä, jota Icehearts-kasvattajan päivittäin tekevät.

Icehearts Europe -hankkeen Suomen vierailun tunnelmiin palataan tarkemmin seuraavassa blogitekstissä. Tarkoitus siinä ei ole vain referoida tapaamista, vaan nostaa myös esiin vierailta opittua ja kuultua.

Hyvää syksyä toivottaa Suomen Icehearts Europe -hankkeen väki.

 

Lisätietoja:

Kai Tarvainen
Hankevastaava
kai.tarvainen@icehearts.fi
044 493 9545

Nelli Niemelä
Asiantuntija ja kasvattaja
nelli.niemela@icehearts.fi
040 582 1863