Tyttojoukkueen Kasvattaja Ja Lapsi 2

Icehearts-kasvattajalla on kokonaiskuva lapsen tilanteesta

Kasvattaja tuntee lapsen, tietää perheen tilanteen, näkee koulussa lapsen oppimista ja on mukana viranomaistapaamisissa.

Kasvattaja oppii vuosien varrella tuntemaan lapset erityislaatuisella tavalla. Kasvattaja tuntee lasten vahvuudet, heikkoudet ja haasteet. Yksilöllisessä tuessa kasvattaja auttaa lasta hyödyntämään vahvuuksiaan ja työstämään haasteitaan. Lapsi oppii rakentamaan identiteettiään vahvuuksien kautta.

Hyvä itsetunto ja myönteinen minäkäsitys vaikuttavat myönteisesti lapsen hyvinvointiin ja kehitykseen. Kasvattajan tehtävänä on ensisijaisesti tukea lapsen positiivista kehitystä, mutta myös puuttua ja vaikuttaa lapselle haitalliseen käyttäytymiseen.

Vantaa Nelli Ja Icehearts Tyttö

"Minä näen sinut. Sinä olet tärkeä. Uskon, että juuri tuon viestiminen lapselle estää syrjäytymästä. Olemalla läsnä arjessa me saamme vietyä tuota viestiä eteenpäin ja juurtumaan sitä syvemmälle ja syvemmälle. Lapsen täytyy itse alkaa uskoa siihen, että ansaitsee ja on tärkeä. Siitä itsetunto hiljalleen rakentuu ja samalla tunne, että minulla ja tekemisilläni on merkitystä."

IMG 0013

Vaikuttavuus tulee pitkäkestoisuudesta

Riittävän varhain aloitetulla ja pitkäkestoisella tuella on suuri merkitys syrjäytymisen ehkäisyssä. Icehearts-toiminta alkaa esikoulussa ja päättyy täysi-ikäisyyteen. Yhteiseen matkaan mahtuvat lapsen kehityksen kannalta tärkeät vuodet. Rinnalla kulkeva kasvattaja auttaa lapsen läpi haasteiden ja lopulta täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että kasvattajan ja joukkueen kanssa koetut myönteiset sosioemotionaaliset kokemukset tulevat hallitsevaksi osaksi lapsen ja myöhemmin aikuisen elämää.

Pitkäkestoisuus ja pitkäjänteinen suhde lapsen ja kasvattajan välillä mahdollistavat suurtenkin haasteiden ylittämisen.  Muutokset tapahtuvat usein hitaasti ja vasta ajan kanssa. Kokemusten mukaan Icehearts-toiminta valmistaa tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria myöhempään elämään. Icehearts-toiminnan ansiosta haasteet jäävät taakse ja Icehears-nuoret näkevät tulevaisuuden valoisana.

49496525522 B342e50923 C 1

"Arkeen kuuluu todella paljon pieniä, suuria hetkiä, jotka voisivat jopa mennä ohi, jos ei muista olla tarkkana. Toisinaan luottamus syvenee niin vähä kerrallaan, että tuntuu, ettei mitään tapahdu. Joidenkin lasten kohdalla voi ottaa vuosia, ennen kuin he uskaltavat tosissaan luottaa. Monen kohdalla heistä tuntuu käsittämättömältä ymmärtää, että tälle ihmiselle kelpaan kaikkina päivinä omana – toisinaan hyvin hankalanakin – itsenäni. Kun luottamuksen sitten ansaitsee, voidaan alkaa saada todellista muutosta aikaan. Suhde muodostuu juuri vuosien varrella syväksi ja toimivaksi."

Kasvattaja on lapsen rinnalla vaikeissakin tilanteissa

Kasvattaja kulkee lapsen rinnalla hyvinä ja huonoina hetkinä. Tärkeää on, että kasvattaja tukee lasta vaikeina aikoina ja vaikeissa hetkissä. Lapsen rinnalla säilyy kaikissa tilanteissa luotettava ja turvallinen Icehearts-kasvattaja. Kanssakulkijuus tarkoittaa Icehearts-toiminnassa, että yksikään lapsi ei koe jäävänsä ilman tukea.

”Muistan, että meidänkin Icehearts-joukkueessa pojat tekivät paljon tyhmää. Näin jälkikäteen ajateltuna meistä monet olivat villejä ja railakkaita, ja usein ajauduimme ongelmatilanteisiin vaikkapa koulussa. Kasvattajan kanssa mietittiin yhdessä ongelmille ja haastaville tilanteille ratkaisuja. Muistan, että minulla oli aina sellainen olo, että kasvattaja on meidän puolella ja pyrkii ymmärtämään silloinkin, kun muut näkevät meissä vain joukon ongelmia.”

Sipila Pelli 4

”Mun kasvattaja on tosi kiva. Joskus hän suuttuu minulle, kun käyttäydyn tyhmästi. Sen jälkeen kuitenkin sovitaan, joka kerta.”

Muita tapojamme toimia

Pelailu5

Harrastustoiminta

Iceheartsissa kasvatuksen välineenä käytetään harrastamista ja joukkueurheilua Icehearts-ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Joukkue kootaan ikävuosien 6–12 välillä. Joukkueet harrastavat monipuolisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita lasten toivomia harrastuksia.

Lue lisää »
DSC02134 Scaled 1

Koulutyön tuki

Icehearts-joukkueen kasvattaja tukee lapsia koulutyössä Kasvattaja sopii tuen muodoista rehtorin ja opettajien kanssa. Icehearts-kasvattaja voi osallistua koulun opetukseen avustavana henkilönä tai esimerkiksi opettaa oman joukkueensa

Lue lisää »
20191014 120757

Perheiden tuki

Icehearts-kasvattaja tekee myös perhetyötä Kasvattaja auttaa perhettä suurissa ja pienissä asioissa, jotta lapsella olisi parempi arki. Kasvattaja tukee perhettä arjessa. Kasvattaja osallistuu tarvittaessa lasta koskeviin

Lue lisää »
Lahti Kuvakansi

Leirit ja retket

Leirit ja retket tuottavat ikimuistoisia kokemuksia Icehearts-polun läpikäyneet nuoret kertovat leirien ja retkien olleen heille erityisen tärkeitä. Leirit ja retket ovat tärkeä osa Icehearts-toimintaa. Niissä

Lue lisää »
Kuvakortti Valmis

Verkostotyö

Iceheartsin toiminnasta käytetään termiä ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olemme paikalla arjen hetkissä; tukemassa, pehmittämässä, ohjaamassa oikeaan suuntaan – olemme lapselle läsnä hänen

Lue lisää »