20191014 085340

Icehearts edistää lasten oppimista

Lapsen koulunkäynnin tukeminen on keskeinen osa Icehearts-toimintaa. Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta läpi koko koulutien.

Icehearts-kasvattajat tekevät koulutyötä yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Icehearts-kasvattaja on koulussa luotettava ja kuunteleva aikuinen kaikille oppilaille.

Kasvattajan koulutyön tarkoituksena on tukea lapsen oppimista ja vahvistaa lapsen osallisuutta. Kasvattajan tuki vähentää poissaoloja ja ehkäisee koulunkäynnin keskeytyksiä. Kasvattaja varmistaa tiedonkulun koulun ja lapsen vanhempien välillä. Icehearts-toiminta jatkuu koulupäivän jälkeen ohjattuna iltapäivätoimintana.

Vuonna 2018 julkaistiin tutkimus (Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta 2018) koulun henkilöstön kokemuksista Icehearts-toiminnasta. Tulosten mukaan Icehearts-kasvattaja tukee ja edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten oppimista ja koulutyötä. Kasvattajien työn vaikuttavuus yhdistettiin kokonaisvaltaiseen kasvatusotteeseen ja mahdollisuuteen toimia tarpeen mukaan oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten ja koulun johdon kasvatuskumppanina.

Tutkimuksen mukaan lapset ja koulu hyötyvät Icehearts-toiminnasta. Icehearts-kasvattaja on ylimääräinen resurssi oppitunneilla. Kasvattaja tukee lasten toimintaa vertaisryhmissä ja mahdollistaa pysymisen kouluyhteisön jäsenenä. Tulosten mukaan kasvattaja sujuvoittaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä yhteyksiä ja suhteita. Icehearts-kasvattajan läsnäolosta hyötyvät sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset että koulun muut oppilaat.

Lähde:

Kekkonen, Marjatta & Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Sarparanta, Tuomas (2018) Icehearts koulun kumppanina. Teoksessa Mika Gissler, Marjatta Kekkonen & Päivi Känkänen (toim.) Nuorten elinolot -vuosikirja 2018. Helsinki: THL. 

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Icehearts-toiminta tavoittaa varhaista tukea tarvitsevia lapsia Tutkimusten mukaan Icehearts-toimintamalli tavoittavan varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. THL:n pitkittäistutkimuksessa Icehearts-toiminnan

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallinen elämäntapa

Icehearts-toiminnassa edistetään liikunnallista elämäntapaa Icehearts-toiminta kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan, opettaa toimimaan vertaisryhmässä ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Icehearts-toiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Joukkueet harrastavat monipuolisesti

Lue lisää »
Kuva

Joukkue- ja ryhmätoiminta

Joukkue- ja ryhmätoiminta on otollinen paikka sosiaaliselle oppimiselle  Joukkuetoiminta suojaa yksinäisyydeltä. Icehearts-toimintaa toteutetaan niin kutsutuissa joukkueissa. Joukkue kootaan ikävuosina 7–9 alueen lapsista, jotka tarvitsevat erityistä

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts-toimintaa johdetaan tiedolla Tieto, tutkimus ja hyvät käytännöt ovat avainsanoja Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Suomen Icehearts Ry. seuraa ja arvio monipuolisesti Icehearts-toiminnan käytäntöjä, tuloksia ja

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta tuottaa huomattavia säästöjä Yhden Icehearts-joukkueen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa. Icehearts-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on tutkittu varsin ahkerasti. Tutkimusta on tehty muun

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Palkintoja ja tunnustuksia Icehearts-toiminnalle on myönnetty lukuisia tunnustuksia ja arvostettuja palkintoja. Tunnustukset ja palkinnot ovat tulleet muun muassa työstä lasten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmat saavat kasvattajalta monipuolista ja konkreettista apua THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu Icehearts-toiminnan aikana. Icehearts-kasvattaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös lasten huoltajia.

Lue lisää »
LOGO PNG

Hyte-arviointi

HYTE-arviointi Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi

Lue lisää »