Icehearts-toiminnassa edistetään liikunnallista elämäntapaa

Icehearts-toiminta kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan, opettaa toimimaan vertaisryhmässä ja vahvistaa mielen hyvinvointia.

Icehearts-toiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Joukkueet harrastavat monipuolisesti liikuntaa ja osa joukkueista osallistuu sarjatoimintaan. Liikunta on Icehearts-toiminnassa tärkeä kasvatuksen väline. Liikunnalliset leikit ovat isossa osassa alkuvuosina ja myöhemmin pelataan joukkuepelejä, opetellaan uimaan ja liikutaan monipuolisesti. 

Icehearts-toimintaa toteutetaan joukkueessa, joka on lapsille positiivinen ja turvallinen kasvuyhteisö. Joukkueessa lapset ja nuoret kokevat osallisuutta ja oppivat toimimaan vertaisryhmässä. Joukkueessa lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja yhteistyötä. Icehearts-joukkue on lapsille ja nuorille tärkeä samastumisen kohde.     

Vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue: Tuloksia THL:n pitkittäistutkimuksesta (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen 2020) tunnistetaan kolme Icehearts-toiminnan vaikuttavaa elementtiä:

1) Lapsen rinnalla 12 vuotta kulkeva luotettava aikuinen.
2) Yhdenvertaiset mahdollisuudet liikuntaharrastukseen ja Icehearts-kasvattajan yhteistyö palveluverkoston kanssa.
3) Icehearts-kasvattajan yhteistyö palveluverkoston kanssa.

THL:n erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechnerin mukaan:

”Iceheartsin menestyksen avain on pitkälle siinä, että yksi ja sama luotettava aikuinen kulkee lapsen rinnalla läpi kouluiän, ekaluokalta aikuisikään asti. Jo tämä on jotakin sellaista, mitä julkinen palvelujärjestelmämme ei pysty tarjoamaan.”

Tutkimuksen mukaan Icehearts-toiminta lisää lasten liikunnallisuutta, kehittää sosiaalisia taitoja ja kaverisuhteita sekä kohentaa itsetuntoa ja mielialaa. Tulos on merkittävä, sillä Icehearts-toimintaan tullessaan lapset kertovat joutuvansa herkästi konfliktitilanteisiin ja olevansa usein huolestuneita tai itkuisia (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2017).

Tutkimuksessa Icehearts-kasvattajat arvioivat liikkumisen ja liikunnan harrastamisen sekä mahdollisuuden kuulua joukkueeseen tärkeiksi tekijöiksi lasten tilanteen ja voinnin paranemisessa.

Lähde:

Appelqvist-Schmidlechner, Kaija & Kekkonen, Marjatta (2020) Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue. Tuloksia THL:n pitkittäistutkimuksesta. Helsinki: THL, tutkimuksesta tiiviisti 3/2020Tompan Pojat Pelaa

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Icehearts-toiminta tavoittaa varhaista tukea tarvitsevia lapsia Tutkimusten mukaan Icehearts-toimintamalli tavoittavan varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. THL:n pitkittäistutkimuksessa Icehearts-toiminnan

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts edistää lasten oppimista Lapsen koulunkäynnin tukeminen on keskeinen osa Icehearts-toimintaa. Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta läpi koko koulutien. Icehearts-kasvattajat tekevät koulutyötä yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkue- ja ryhmätoiminta

Joukkue- ja ryhmätoiminta on otollinen paikka sosiaaliselle oppimiselle  Joukkuetoiminta suojaa yksinäisyydeltä. Icehearts-toimintaa toteutetaan niin kutsutuissa joukkueissa. Joukkue kootaan ikävuosina 7–9 alueen lapsista, jotka tarvitsevat erityistä

Lue lisää »
Lappeenranta Kesä 9

Tiedolla johtaminen

Icehearts-toimintaa johdetaan tiedolla Tieto, tutkimus ja hyvät käytännöt ovat avainsanoja Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Suomen Icehearts Ry. seuraa ja arvio monipuolisesti Icehearts-toiminnan käytäntöjä, tuloksia ja

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta tuottaa huomattavia säästöjä Yhden Icehearts-joukkueen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa. Icehearts-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on tutkittu varsin ahkerasti. Tutkimusta on tehty muun

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Palkintoja ja tunnustuksia Icehearts-toiminnalle on myönnetty lukuisia tunnustuksia ja arvostettuja palkintoja. Tunnustukset ja palkinnot ovat tulleet muun muassa työstä lasten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmat saavat kasvattajalta monipuolista ja konkreettista apua THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu Icehearts-toiminnan aikana. Icehearts-kasvattaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös lasten huoltajia.

Lue lisää »
LOGO PNG

Hyte-arviointi

HYTE-arviointi Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi

Lue lisää »