ICEHEARTSIN SIDOSRYHMÄREKISTERI

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 27.4.2018

1. REKISTERIN NIMI
Iceheartsin sidosryhmärekisteri

2. REKISTERIN PITÄJÄ
Suomen Icehearts ry, Robert Huberintie 2, 01510 Vantaa, Y-tunnus: 2391080-8

3. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
Järjestösihteeri, Suomen Icehearts ry, Robert Huberintie 2, 01510 Vantaa
p. 044 7394989, toimisto@icehearts.fi

4. REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
• etunimi
• sukunimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• taustaorganisaatio

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käytetään Iceheartsin sidosryhmäyhteistyöhön. Sidosryhmäyhteistyö sisältävät Iceheartsin viestintää sekä toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Iceheartsin omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Iceheartsin sidosryhmätyön voimassaoloajan.
Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä. Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä tai lähettämällä viestiä rekisterin ylläpitäjälle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot mm. uutiskirjeen tilaamisen tai tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Uutiskirjeen tietolähteenä ovat myös julkiset tietolähteet, jolloin on kyse aseman perusteella tehtävästä viestinnästä. Tällöin uutiskirjeen saaminen on oikeutettu etu vastaanottavalle henkilölle.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTTAMINEN
Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Iceheartsin oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy rekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. HENKILÖTIETOJEN TARKISTUSOIKEUS
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön.

11. OIKEUS KIELTÄÄ TIETOJEN KÄYTTÖ JA OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

12. VALITUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.