Uutiset

Flera sätt att höra och involvera unga i Finland

12/08/2022 - NO COMMENT

I Finland arbetar myndigheter och organisationer på flera sätt för att höra och involvera unga i beslut. Det fick expertgruppen i projektet, Nordiskt samarbete om barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19 pandemin, lära om under sitt studiebesök som Nordens välfärdscenter och Institutet för hälsa och välfärd, THL, ordnade i Helsingfors i […]

LUE LISÄÄ —