Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin

Icehearts-toiminta on kokonaisvaltaista, tavoitteellista ja pitkäkestoista ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Sosiaalisena urheiluseurana vuonna 1996 käynnistyneestä Icehearts-toiminnasta on kehittynyt vaikuttava, kustannustehokas ja tunnustettu varhaisen puuttumisen toimintamalli. Icehearts-toiminta edistää tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hyvinvointia, vahvistaa osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä. Icehearts-toiminta perustuu arvomaailmaan, jossa ihan jokainen lapsi on arvokas.

Icehearts-toiminnassa kasvattaja kulkee tukea tarvitsevan lapsen rinnalla esikoulusta täysi-ikäisyyteen saakka – 12 vuoden ajan. Kasvattaja tukee lasta koulussa, iltapäivätoiminnassa, opinnoissa, harrastuksessa ja palvelujärjestelmässä. Kasvattaja tukee myös lapsen perhettä. Kokonaisvaltaisen tuen avulla lapsi löytää omat vahvuutensa ja oppii näkemään hyvän itsessään ja muissa.  

Vertaisryhmä on tärkeä osa Icehearts-toimintaa. Kasvatustyön keskusyksikkönä on Icehearts-joukkue, joka koottaan tietyn asuinalueen tai kaupunginosan lapsista. Joukkueen kokoaminen aloitetaan esikoulussa ja siihen tullaan keskimäärin 8 vuoden iässä. Joukkueessa on yleensä 15–25 erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Joukkue on lapsille turvallinen kasvuympäristö ja vertaisyhteisö. Joukkue tarjoaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden mieluisaan harrastukseen ja kavereihin – Iceheartsissa kukaan ei jää yksin. Jokainen Icehearts-joukkueen jäsen on yhtä tärkeä ja arvokas. Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue.

Icehearts-toimintaa on muun muassa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, Hämeenlinnassa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Keravalla, Joensuussa, Ulvilassa ja Riihimäellä. Tampereella toimii peräti 17 Icehearts-joukkuetta. Icehearts-toimintaa järjestetään myös ruotsiksi. Kaikkiaan toiminnassa on mukana yli 1000 tukea tarvitsevaa lasta ja nuorta, joiden kanssa työskentelee lähes 70 ammattitaitoista kasvattajaa. Icehearts-toimintaa on tutkittu paljon ja THL:ssä on meneillään kaksi 13 vuotta kestävää seurantatutkimusta.

Kuvakortti Valmis
Icehearts Pahkinankuoressa
Kerava Tuomas

 Icehearts-kasvattaja on turvallinen ja luotettava kanssakulkija. Kasvattaja kulkee lapsen rinnalla 12 vuoden ajan.

Img 5

Kasvattaja on turvallinen ja luotettava kanssakulkija

Icehearts-toimintaan valituille lapsille annetaan lupaus, joka on kasvatustyön aatteellinen lähtökohta: Icehearts-kasvattaja on läsnä lapsen elämässä 12 vuoden ajan aina ja kaikkialla, missä lapsi tarvitsee tukea.

Ammattitaitoinen Icehearts-kasvattaja on lapselle tuttu, turvallinen ja luotettava aikuinen. Kasvattaja kulkee lapsen rinnalla arjessa ja harrastuksessa sekä auttaa koulunkäynnissä. Kasvattaja on aidosti kiinnostunut lapsen tunteista sekä tietää lapsen ilot ja surut. Kasvattaja tuntee lapsen vahvuudet ja haasteet. Icehearts-kasvattaja auttaa lasta hyödyntämään vahvuuksiaan, jotka edistävät hyvinvointia, vahvistavat terveyttä ja tukevat merkityksellisyyden kokemista.   

Icehearts-kasvattaja tukee koko kouluyhteisöä. Kasvattaja toimii oppitunneilla opettajan apuna ja ylläpitää työrauhaa. Välitunneilla Icehearts-kasvattaja on läsnä koulun jokaiselle oppilaalle – turvallinen ja luotettava aikuinen kaikille lapsille. Icehearts-kasvattaja on koulussa kannustamassa, auttamassa ja ylläpitämässä työrauhaa. Kasvattaja vahvistaa koulun positiivista ja oppimista edistävää ilmapiiriä.  

Icehearts-kasvattaja on perheiden kasvatuskumppani. Kasvattaja rakentaa luottamuksellisen suhteen lapsen perheeseen ja toimii perheen tukena lasta koskevissa asioissa. Icehearts-kasvattaja on maahanmuuttajataustaisille perheille kulttuuritulkki, joka auttaa perhettä lasta koskevissa kysymyksissä.  Kasvattaja auttaa perhettä oikeiden palveluiden löytämisessä ja edustaa lasta viranomaistapaamisissa.

Icehearts-kasvattajan osallistuu viranomaistapaamisiin lapsen edustajana. Kasvattaja tuntee lapsen kokonaistilanteen ja auttaa viranomaisia lasta koskevissa kysymyksissä. Kasvattajan tietämys lapsesta auttaa viranomaisia tekemään tarkoituksenmukaisia päätöksiä ja lapsi saa tarpeitaan vastaavia palveluita.

Icehearts-joukkue

Icehearts-joukkue on tukea tarvitseville lapsille turvallinen kasvuyhteisö, jossa koetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä harrastetaan monipuolisesti. Icehearts-joukkueessa kukaan ei jää yksin.

Icehearts-joukkueissa hyödynnetään liikuntaa tai jotain muuta harrastusta kasvatuksen välineenä. Osa joukkueista valitsee tietyn päälajin, kuten salibandyn tai jalkapallon, jota harjoitellaan ja pelataan. Lajivalinta tehdään lapsilähtöisesti ja lapsia kuullen. Joukkue voi myös osallistua sarjatoimintaan. Icehearts-toiminnassa pyritään kasvattamaan lapsia liikunnalliseen elämäntapaan.

Pojilla ja tytöillä on yleensä omat Icehearts-joukkueet. Kokemusten mukaan tukea tarvitsevien lasten rinnalla kulkeminen on vaikuttavampaa, kun työtä tehdään sukupuolenmukaisissa joukkueissa. Useat Icehearts-joukkueiden pojista tulevat joko yksinhuoltajaperheistä tai perheistä, joissa miehen rooli kasvattajana on vähäinen. Icehearts-kasvattaja on joukkueensa pojille tärkeä ja positiivinen roolimalli.  

Icehearts on kehittänyt tyttötyötä noin 10 vuoden ajan. Kokemusten mukaan Icehearts-toimintamalli sopii hyvin myös tukea tarvitseville tytöille. Tyttöjoukkueiden kasvattajat ovat naisia. Kasvattajat toimivat joukkueen tytöille roolimalleina aktiivisesta, itseään kunnioittavasta ja tasa-arvoisesta naisesta. Icehearts-tyttötyön sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen kasvatusote sopii hyvin esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille tytöille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta harrastaa tai toimia vertaisryhmässä.    

Jokinen Salibandyjoukkue

Icehearts-joukkue on tukea tarvitseville lapsille turvallinen kasvuyhteisö. Joukkueessa koetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Img 6 1024x683 1

Icehearts-toiminta on vaikuttavaa, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia.

Toiminnan tavoitteet ja tulokset

Icehearts-toiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa osallisuutta, edistää hyvinvointia ja kehittää sosiaalisia taitoja.

Icehearts-toiminta tarjoaa lapsille pitkäkestoista tukea läpi haasteiden ja nuoruuden nivelvaiheiden. Icehearts-kasvattaja kulkee lapsen rinnalla alakoulusta täysi-ikäisyyteen.  

Icehearts-toiminta on vaikuttavaa, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää hyvinvointia. Icehearts-toimintamalli sai vuonna 2023 THL:n HYTE-arvioinnissa arvosanan 5/5. Vuonna 2017 tehdyn kustannusvaikuttavuuslaskelman mukaan yksi Icehearts-joukkue tuottaa minimissään 2,8 miljoonan euron säästön yhteiskunnalle.

Icehearts on olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin!

Icehearts Logo

Icehearts-joukkueessa kukaan ei jää yksin

Kuvakortti Valmis Scaled

Tutustu toimintaamme

Pelailu5

Harrastustoiminta

Iceheartsissa kasvatuksen välineenä käytetään harrastamista ja joukkueurheilua Icehearts-ryhmää kutsutaan joukkueeksi. Joukkue kootaan ikävuosien 6–12 välillä. Joukkueet harrastavat monipuolisesti liikuntaa, kulttuuria ja muita lasten toivomia harrastuksia.

Lue lisää »
DSC02134 Scaled 1

Koulutyön tuki

Icehearts-joukkueen kasvattaja tukee lapsia koulutyössä Kasvattaja sopii tuen muodoista rehtorin ja opettajien kanssa. Icehearts-kasvattaja voi osallistua koulun opetukseen avustavana henkilönä tai esimerkiksi opettaa oman joukkueensa

Lue lisää »
Lahti 1

Yksilöllinen tuki

Icehearts-kasvattajalla on kokonaiskuva lapsen tilanteesta Kasvattaja tuntee lapsen, tietää perheen tilanteen, näkee koulussa lapsen oppimista ja on mukana viranomaistapaamisissa. Kasvattaja oppii vuosien varrella tuntemaan lapset

Lue lisää »
20191014 120757

Perheiden tuki

Icehearts-kasvattaja tekee myös perhetyötä Kasvattaja auttaa perhettä suurissa ja pienissä asioissa, jotta lapsella olisi parempi arki. Kasvattaja tukee perhettä arjessa. Kasvattaja osallistuu tarvittaessa lasta koskeviin

Lue lisää »
Lahti Kuvakansi

Leirit ja retket

Leirit ja retket tuottavat ikimuistoisia kokemuksia Icehearts-polun läpikäyneet nuoret kertovat leirien ja retkien olleen heille erityisen tärkeitä. Leirit ja retket ovat tärkeä osa Icehearts-toimintaa. Niissä

Lue lisää »
Kuvakortti Valmis

Verkostotyö

Iceheartsin toiminnasta käytetään termiä ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olemme paikalla arjen hetkissä; tukemassa, pehmittämässä, ohjaamassa oikeaan suuntaan – olemme lapselle läsnä hänen

Lue lisää »