Icehearts on enemmän kuin urheilujoukkue

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Olemme olemassa, jotta yksikään lapsi ei jää yksin.

Autamme lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa. Tarjoamme pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia 12 vuoden ajan. 

Toimintamallin avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä kohennetaan inhimillistä hyvinvointia.

Icehearts Kuvana 1024x718
Kerava Tuomas

 KASVATTAJA TARJOAA PITKÄKESTOISTA KASVUN TUKEA LAPSILLE JA PERHEILLE, JOTKA OVAT TUEN TARPEESSA. 

Kasvun tukena lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle

Icehearts-kasvattaja sitoutuu lapsen kanssa toimimiseen 12 vuoden ajan.

Icehearts-filosofia tukee lapsen kasvua itseensä luottavaksi ja toiset huomioonottavaksi joukkueen jäseneksi. Toimintamalli perustuu arvomaailmaan, joka antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden.

Luotettavat ja ammattitaitoiset Icehearts-kasvattajat ja -ohjaajat ovat mukana lasten elämässä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Icehearts-toiminta näkyy koulussa konkreettisesti monella positiivisella tavalla.  Icehearts-kasvattaja on odotettu ja tuttu vieras koko kouluyhteisölle. Kasvattajat ovat mukana koulun arjessa esimerkiksi oppitunneilla kannustamassa, auttamassa ja ylläpitämässä opiskelurauhaa. He tukevat toiminnallaan koko luokan opiskelua ja opettajan työtä.

Lupaus

Icehearts-toiminta pitää sisällään yhden lupauksen, joka on tärkeämpi kuin kaikki muut yhteensä: Me olemme läsnä koko 12 vuotta kestävän matkan ajan läpi kasvun nivelvaiheiden.

Aina ja kaikkialla, missä tukea tarvitaan. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Icehearts-kasvattaja tekee tiivistä yhteistyötä sosiaalitoimen ja opetustoimen kanssa lapsen hyväksi.

Tuttu ja ammattitaitoinen aikuinen toimii lapsen turvana ja tukena tavallisessa arjessa ja mahdollistaa opiskelun ja huolehtii lapsesta myös sellaisissa tilanteissa, joissa jokin ulkopuolinen huoli saattaisi haitata normaalia elämää ja koulunkäyntiä. Kasvattaja on aidosti kiinnostunut lapsen tunteista, iloista ja suruista, ja huomaa niiden vaikutuksen lapsen elämään, opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin.

Kuva 5

ICEHEARTS ON LÄSNÄ KOKO 12 VUOTTA KESTÄVÄN MATKAN LÄPI KASVUN NIVELVAIHEIDEN. 

Ville Varumo Icehearts 003 1024x819

VARHAISEN HUOLEN PERUSTEELLA VALITTU JOUKKUE TOIMII 12 VUOTTA. 

Joukkue

Iceheartsissa on sekä tyttöjen että poikien joukkueita, joissa kasvattaja käyttää työkalunaan joukkueurheilua.

Icehearts-toimintamalli on osoittautunut toimivaksi erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien poikien kanssa työskentelyyn sekä miesten kutsumiseen mukaan sosiaali- ja kasvatustyön tekemiseen. Suuri osa mukaan valittavista pojista tulee perheistä, joissa miehen rooli kasvattajana on vähäinen.

Syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen kohdalla Icehearts-toimintamalli on poikkeuksellinen ja hyvin toimiva – se kutsuu vetäytyvät sekä passiivis-aggressiiviset tytöt yhteisöön – joukkueeseen ja antaa tytöille roolimallin aktiivisesta, itseään kunnioittavasta naisesta, joka toimii tasa-arvoisena poikien ja miesten kanssa, eikä suostu alisteiseen, helposti hyväksikäytettävään asemaan.

Icehearts on tutkitusti vaikuttava työväline, tuki ja yhteistyökumppani kunnan peruspalveluille lasten kanssa tehtävässä työssä.

Toiminnan tavoitteet ja tulokset

Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Iceheartsin toiminnan tulokset ovat vaikuttavia. Icehearts tutkitusti parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tuottaa yhteiskunnalle selvää säästöä.

Img 4 1024x643
Icehearts Kuvana 1536x1077 1

Tutustu toimintaamme

Pelailu5 768x394

Harrastustoiminta

Iceheartsin ytimessä on joukkueurheilu Joukkueen pelaajat valitaan mukaan portaittain 6–12-vuotiaina. Joukkueen harrastama laji valitaan yhdessä kasvattajan ja joukkueen pelaajien kesken. Lajeja kokeillaan monipuolisesti alueen tarjonnan

Lue lisää »
DSC02134 Scaled 1 768x432

Koulutyön tuki

Joukkueen kasvattaja tukee lasten koulutyötä Kasvattaja sopii paikallisesti lasten koulutyön tuesta. Kasvattaja voi osallistua opetukseen avustavana henkilönä tai opettaa joukkueensa lapsia sovitusti yksin tai pienissä

Lue lisää »
Lahti 1 768x563

Yksilöllinen tuki

Icehearts-kasvattaja on monella tapaa paraatipaikalla lapsen elämässä – hän näkee koko kuvan monipuolisemmin kuin moni muu taho. Paitsi, että on yhteys lapseen, on myös yhteys

Lue lisää »
20191014 120757 768x443

Perheiden tuki

Kasvattaja auttaa lasta ja perhettä tukemalla heitä arjen kasvatuskysymyksissä ja osallistuu tarvittaessa lasta koskeviin palavereihin. Kasvattaja tekee tarvittaessa tiivistä yhteistyötä mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Lue lisää »
Pellin Leiri

Leirit ja retket

Harrastustoimintaamme kuuluvat myös monipuoliset leirit ja retket, joissa opettelemme lajiharjoitteiden ohella myös yhdessä toimimista ja arjen askareita ja mahdollistamme lapsille elämyksiä ja kokemuksia normaalin arjen

Lue lisää »
Icehearts Fp Toiminta 2

Verkostotyö

Iceheartsin toiminnasta käytetään termiä ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö Käytännössä se tarkoittaa sitä, että olemme paikalla arjen hetkissä; tukemassa, pehmittämässä, ohjaamassa oikeaan suuntaan – olemme lapselle läsnä hänen

Lue lisää »
Active Logo

Svenskspråkig verksamhet

Active Explorers Club Icehearts svenskspråkiga verksamhet verkar under namnet Active Explorers Club. Vår verksamhet i ett nötskal Icehearts grundades år 1996 i Vanda och den

Lue lisää »
Icehearts Thumbnail 2 1024x531 1 768x398

Ihmeelliset vuodet Iceheartsissa

Ihmeelliset vuodet Iceheartsissa Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmäohjelma on yksi tutkituimmista ja vaikuttavimmaksi todetuista vanhemmuuden tuen ohjelmista. Ohjelma on käsikirjapohjainen, viikoittainen interventio. Ohjelman tavoitteena on opettaa vanhemmille

Lue lisää »