Img 4

Luodaan yhdessä lapsille hyvä tulevaisuus

Icehearts-toiminta kunnassa edistää lasten ja nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisella ja tutkitusti vaikuttavalla tavalla. Toiminta lisää alueellista hyvinvointia, vähentää syrjäytymistä ja parantaa kouluviihtyvyyttä. Yhteistyö Iceheartsin kanssa on investointi kuntalaisten hyvinvointiin, lapsiin ja nuoriin, kouluyhteisöön, perheisiin ja kestävään kuntatalouteen.

Yhteistyö Iceheartsin kanssa tuo kunnalle huomattavia taloudellisia säästöjä. Vaikuttavuustutkija Petri Hillin laskelman mukaan yhden Icehearts-joukkueen tuottama säästö 12 vuoden aikana on minimissään 2,8 miljoonaa euroa. Yhden Icehearts-joukkueen kustannukset kunnalle ovat noin 60 000 euroa vuodessa.

Kunta ja Icehearts solmivat kumppanuussopimuksen, jossa huomioidaan Icehearts-toimintamallin pitkäkestoisuus. Kunta sitoutuu vähintään kahden Icehearts-joukkueen perustamiseen, mikä mahdollistaa Icehearts-kasvattajien työskentelyn työparina ja riittävän tuen kasvatustyölle. Kumppanuussopimuksen vuotuinen kokonaiskustannus kunnalle on noin 120 000 euroa.

Icehearts-toiminnan vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että kunta sitoutuu täysimääräisesti Icehearts-toimintaan. Tämä varmistetaan käymällä ennen toiminnan aloittamista kattava keskustelu Iceheartsin sekä kunnan johdon ja virkahenkilöiden kesken.

Kunnat ovat erittäin tyytyväisiä Icehearts-toimintaan. Yhteistyökunnille tehdyn kyselyn mukaan 95 % kuntapäättäjistä ja virkahenkilöistä on sitä mieltä, että Icehearts-toiminta täydentää kunnan peruspalveluita ja on kunnalle erittäin tarpeellinen.

Tietoa muille kohderyhmille

Kansikuva Some

Ammattilaisille

Icehearts-kasvattaja tekee tiivistä yhteistyötä opetus-, kasvatus- ja sosiaalityön ammattilaisten kanssa Icehearts-kasvattajat ovat opettajien, perheiden ja muiden lapsen kanssa toimivien aikuisten kasvatuskumppaneita. Jos etsit lapselle Icehearts-toimintaa,

Lue lisää »
Blogi4 Scaled 1

Perheille

Jos lapsesi tarvitsee erityistä tukea Jos lapsesi tarvitsee erityistä tukea ja kunnassasi toimii Icehearts-joukkue, katso yhteystietolistasta oikean ikäryhmän kasvattaja ja ole suoraan häneen yhteydessä. Icehearts-kasvattaja tietää

Lue lisää »