Icehearts-toimintaa johdetaan tiedolla

Tieto, tutkimus ja hyvät käytännöt ovat avainsanoja Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Suomen Icehearts Ry. seuraa ja arvio monipuolisesti Icehearts-toiminnan käytäntöjä, tuloksia ja vaikutuksia. Seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään sekä järjestön itse keräämää tietoa että Icehearts-toimintaa käsitteleviä tutkimuksia ja THL:n seurantatutkimuksia. Ylipäätään kaikki lapsia, nuoria ja kasvatusta käsittelevä tieteellinen tutkimus on tärkeässä roolissa Icehearts-toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa. Samoin Suomessa ja muualla tunnistetut hyvät käytännöt, joita hyödynnetään Icehearts-toiminnan kehittämisessä. 

Suomen Icehearts Ry. edistää, tukee ja mahdollistaa järjestön toimintaa käsittelevää tutkimusta. Vuonna 2024 Icehearts-toiminnasta on tekeillä kaksi THL:n 13 vuotta kestävää seurantatutkimusta, 4 väitöskirjaa ja muita tutkimuksia. Icehearts-toiminnasta on tehty yli 50 opinnäytetyötä. Tutkimus on myös osa Icehearts-Europe -hanketta, jossa Icehearts-toiminnan hyviä käytäntöjä levitetään EU-maissa vuosina 2023–2025.  

Tiedolla, tutkimuksella ja hyvillä käytännöillä on hyvin konkreettinen rooli Icehearts-toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Icehearts-toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta vahvistetaan jatkuvasti kehittämällä kasvatustyötä seurantojen ja tutkimustulosten osoittamaan suuntaan. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen edistää kasvatustyötä ja tarjoaa kasvattajille työkaluja lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn.   

Tästä pääset tutustumaan Icehearts-toimintaa käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin.

Oodissa Tompan Pojat

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Icehearts-toiminta tavoittaa varhaista tukea tarvitsevia lapsia Tutkimusten mukaan Icehearts-toimintamalli tavoittavan varhaisen tuen tarpeessa olevia lapsia, joilla on haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. THL:n pitkittäistutkimuksessa Icehearts-toiminnan

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallinen elämäntapa

Icehearts-toiminnassa edistetään liikunnallista elämäntapaa Icehearts-toiminta kasvattaa liikunnalliseen elämäntapaan, opettaa toimimaan vertaisryhmässä ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Icehearts-toiminnassa kasvatetaan lapsia ja nuoria liikunnalliseen elämäntapaan. Joukkueet harrastavat monipuolisesti

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts edistää lasten oppimista Lapsen koulunkäynnin tukeminen on keskeinen osa Icehearts-toimintaa. Icehearts-kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta läpi koko koulutien. Icehearts-kasvattajat tekevät koulutyötä yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkue- ja ryhmätoiminta

Joukkue- ja ryhmätoiminta on otollinen paikka sosiaaliselle oppimiselle  Joukkuetoiminta suojaa yksinäisyydeltä. Icehearts-toimintaa toteutetaan niin kutsutuissa joukkueissa. Joukkue kootaan ikävuosina 7–9 alueen lapsista, jotka tarvitsevat erityistä

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta tuottaa huomattavia säästöjä Yhden Icehearts-joukkueen tuotto-odotus yhteiskunnalle on noin 1,9 miljoonaa euroa. Icehearts-toiminnan vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta on tutkittu varsin ahkerasti. Tutkimusta on tehty muun

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Palkintoja ja tunnustuksia Icehearts-toiminnalle on myönnetty lukuisia tunnustuksia ja arvostettuja palkintoja. Tunnustukset ja palkinnot ovat tulleet muun muassa työstä lasten hyväksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuuden tukeminen

Vanhemmat saavat kasvattajalta monipuolista ja konkreettista apua THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu Icehearts-toiminnan aikana. Icehearts-kasvattaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös lasten huoltajia.

Lue lisää »
LOGO PNG

Hyte-arviointi

HYTE-arviointi Icehearts-toiminta sai erinomaisen arvosanan THL:n Hyte-arvioinnissa Vuonna 2023 Icehearts-toimintaa arvioitiin osana Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen HYTE-arviointia. Arviointi kohdistui Icehearts-toiminnan näyttöön, vaikuttavuuteen ja käytännön sovellettavuuteen. Arviointi

Lue lisää »