Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia sekä johtamaan työtään tiedolla. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa niin kasvattajiemme työn jakautumisesta eri osa-alueisiin kuin Icehearts-lasten kehityksestä.
Seurannan avulla saamme tietoa Icehearts-kasvattajan työajan jakautumisesta eri osa-alueisiin. Alkuvaiheessa kasvattajien työaika jakautuu keskimäärin kolmasosaksi koulutyön tukemiseen, kolmasosa joukkuetyöhön, johon alussa kuuluu myös iltapäivätoiminta sekä yksilötukeen ja perheiden tukeen.
Tiedolla Johtaminen 1024x697
Palautekyselyt
Lasten antamat palautteet

Lasten palaute

Teemme joka vuosi joukkueissamme mukana oleville lapsille, lasten vanhemmille ja huoltajille kyselyn, jossa kysymme heidän arvioitaan toimintamme laadusta ja toiminnan vaikutuksista lapseen ja perheeseen.

Kaikki toimintamme perustuu lasten tarpeisiin ja toiveisiin ja heidän välitöntä palautetta saamme päivittäin. Tämän lisäksi keräämme lasten palautetta järjestelmämme kautta kerran vuodessa. Lapset vastaavat kysymyksiin hymynaamoin asteikolla 1-5.  

Vuoden 2021 lasten palautteen mukaan Icehearts-joukkueissa mukana olevat lapset kokevat, että he: 

  • Tietävät, että saavat tarvittaessa apua kasvattajaltaan tarvittaessa 4,6 
  • Suosittelevat Iceheartsia kavereilleen 4,4 
  • ovat pääseet harrastamaan Iceheartsin ansiosta ka. 4,4. 
  • ovat saaneet Iceheartsissa kavereita, joiden kanssa on hyvä olla ka. 4,3. 
  • Pystyvät juttelemaan kasvattajansa kanssa, jos joku asia painaa mieltä 4,3 

Vanhempien palaute

Icehearts-lasten vanhempien viimeisimmän kyselyn mukaan 97 % lapsista osallistuu mielellään Icehearts- toimintaan.

Lähes 95 % kyselyyn vastanneista vanhemmista kokivat toiminnan vaikuttavan positiivisesti lastensa mielialaan. Vanhemmat kokevat toiminnan olevan lapselle mielekästä vapaa-ajan tekemistä, jossa opitaan kaveritaitoja ja liikunnallista elämäntapaa.

Lue viimeisimmän vanhempien kysely täältä

Viimeisimmän vuoden 2020 verkostokyselyn mukaan verkostot ovat erittäin tyytyväisiä Iceheartsin toimintaan alueellaan. Tärkeimmiksi seikoiksi Iceheartsin toiminnassa verkostot nostavat pitkäkestoisuuden, varhaisen puuttumisen, sitoutumisen ja ihmisläheisyyden. 

Kouluarvosanaksi verkostot antavat Icehearts toiminalle 9,5.

Kuva2
Mielestani Icehearts Toiminta 1024x545

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Pitkittäis-tutkimuksella vaikuttavuustietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria. Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa 768x398

Liikunnallisuus

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi lasten sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia THL:n pitkittäistutkimuksen julkaisu (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1 768x1024

Oppiminen

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen, jossa kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva 768x519

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminta ennaltaehkäisee nuoruuden hölmöilyjä THL:n tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari, 2018) haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi

Lue lisää »
Icehearts Logo

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta säästää yhteiskunnan varoja KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan

Lue lisää »
Kuva1 768x405

Palkinnot ja tunnustukset

Icehearts on voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja työstän lasten hyväksi. Näitä ovat muun muassa:  2021 Euroopan komission terveyden edistämisen hyvä käytäntö2021 Tampereen yliopistollinen sairaala, Vuoden etiikkapalkinto2020 Folktinget, Folktingets

Lue lisää »