Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia sekä johtamaan työtään tiedolla. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa niin kasvattajiemme työn jakautumisesta eri osa-alueisiin kuin Icehearts-lasten kehityksestä.

Seurannan avulla saamme tietoa Icehearts-kasvattajan työajan jakautumisesta eri osa-alueisiin.

Alkuvaiheessa kasvattajien työaika jakautuu keskimäärin kolmasosaksi koulutyön tukemiseen, kolmasosa joukkuetyöhön, johon alussa kuuluu myös iltapäivätoiminta sekä yksilötukeen ja perheiden tukeen.

Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa. Tutkimusten tuloksia on koottu Työmme tuloksia – sivun alle.

Tiedolla Johtaminen
Palautekyselyt
Lasten antamat palautteet

Lasten palaute

Teemme joka vuosi joukkueissamme mukana oleville lapsille, lasten vanhemmille ja huoltajille kyselyn, jossa kysymme heidän arvioitaan toimintamme laadusta ja toiminnan vaikutuksista lapseen ja perheeseen.

Kaikki toimintamme perustuu lasten tarpeisiin ja toiveisiin ja heidän välitöntä palautetta saamme päivittäin. Tämän lisäksi keräämme lasten palautetta järjestelmämme kautta kerran vuodessa. Lapset vastaavat kysymyksiin hymynaamoin asteikolla 1-5.  

Vuoden 2021 lasten palautteen mukaan Icehearts-joukkueissa mukana olevat lapset kokevat, että he: 

  • Tietävät, että saavat tarvittaessa apua kasvattajaltaan tarvittaessa 4,6 
  • Suosittelevat Iceheartsia kavereilleen 4,4 
  • ovat pääseet harrastamaan Iceheartsin ansiosta ka. 4,4. 
  • ovat saaneet Iceheartsissa kavereita, joiden kanssa on hyvä olla ka. 4,3. 
  • Pystyvät juttelemaan kasvattajansa kanssa, jos joku asia painaa mieltä 4,3 

Vanhempien palaute

Icehearts-lasten vanhempien vuoden 2021 palautekyselyn (n=300) mukaan 97 % lapsista osallistuu mielellään Icehearts- toimintaan.

Lähes 95 % kyselyyn vastanneista vanhemmista kokevat toiminnan vaikuttavan positiivisesti lapsen mielialaan. Vanhemmat kokevat toiminnan olevan lapselle mielekästä vapaa-ajan tekemistä, jossa opitaan kaveritaitoja ja liikunnallista elämäntapaa.

Lue viimeisimmän vanhempien kysely täältä

Kuva2
Verkostot 2021 2

Verkostojen palaute

Kysymme joka vuosi myös verkostoiltamme palautetta Iceheartsin toiminnasta, työn laadusta ja toiminnan vaikutuksista kunnan toimintoihin ja kuntalaisten hyvinvointiin.

Vuoden 2021 palautteen mukaan tyytyväisyys Iceheartsin toimintaan on pysynyt korkealla tasolla. Tärkeimmiksi seikoiksi Iceheartsin toiminnassa verkostot nostavat pitkäkestoisuuden, varhaisen puuttumisen, sitoutumisen ja ihmisläheisyyden. Kunnista koostuvan verkostomme mukaan, asteikolla 1-5, Icehearts on tarpeellista ka 5, vaikuttavaa ka 4,9 ja täydentää kunnan peruspalveluita ka 4,9. 

Kouluarvosanaksi verkostot antavat Icehearts toiminalle 9,5.

Lue uusimmat verkostokyselyn tulokset täältä.

Lisää työmme tuloksista

V9

Varhainen tuki

Pitkittäis-tutkimuksella vaikuttavuustietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos käynnisti vuonna 2015 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria. Seurantatutkimuksessa kerätään tietoa 13 vuoden

Lue lisää »
Ice Girls Juhani Jarvenpaa

Liikunnallisuus

Icehearts vahvistaa liikunnallisuuden lisäksi lasten sosiaalisia taitoja ja mielen hyvinvointia THL:n pitkittäistutkimuksen julkaisu (Appelqvist-Schmidlechner & Kekkonen, 2020) nostaa esiin kolme Iceheartsin menestystekijää: luotettava aikuinen, joka

Lue lisää »
Lappeenranta 12 1

Oppiminen

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista Yksi keskeinen osa Icehearts-toimintaa on lapsen koulunkäynnin tukeminen, jossa kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä koulun

Lue lisää »
Kuva

Joukkuetoiminta

Joukkuetoiminta ennaltaehkäisee nuoruuden hölmöilyjä THL:n tutkimuksessa (Wessman, Känkänen & Silonsaari, 2018) haastatellut, 12 vuoden ajan Icehearts-toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat etenkin yläkoulussa tilanteita, joihin liittyi esimerkiksi

Lue lisää »
Icehearts Logo 1

Kustannusvaikuttavuus

Icehearts-toiminta säästää yhteiskunnan varoja KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan

Lue lisää »
DSC00944

Katsaus Icehearts-tutkimukseen

Katsaus Icehearts-tutkimukseen Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Kirjoittanut Mikko Salasuo. Tutkimuksellinen kiinnostus Icehearts-toimintaa kohtaan virisi 00-luvun lopulla. Toiminnasta oli jo aiemmin julkaistu mediassa ja

Lue lisää »
Kuva1

Palkinnot ja tunnustukset

Icehearts on voittanut lukuisia arvostettuja palkintoja työstänsä lasten hyväksi. Näitä ovat muun muassa:  2022 Sponsorointi ja tapahtumat ry, Ikimuistoisin Sponsorointi2021 Euroopan komission terveyden edistämisen hyvä

Lue lisää »
20191014 120757

Vanhemmuus

Icehearts-toiminta tukee vanhemmuutta Icehearts-pitkittäistutkimuksen mukaan vanhempien luottamus omaan vanhemmuuteensa ja lapsen pärjäämiseen vahvistuivat Icehearts -toimintaan osallistumisen myötä. Osana Icehearts-seurantatutkimusta Marjatta Kekkonen ja kollegat (2022) tutkivat

Lue lisää »