VASTUULLISUUSOHJELMA

Iceheartsin vastuullisuusohjelma

Suomen Icehearts ry valmisteli vuonna 2023 vastuullisuusohjelman, johon on kirjattu eettinen ohjeistus ja hyvien toimintatapojen periaatteet.

Tällä sivulla esitetään tiivistetysti Icehearts-organisaation vastuullisuusohjelma  ja eettiset linjaukset.

Vastuullisuusohjelma ja eettiset linjaukset edistävät vaikuttavaa ja ammattimaista Icehearts-toimintaa. Vastuullisuusohjelma ja eettiset linjaukset viestivät Icehearts-toiminnan arvoista, asenteista ja käytännöistä.

Vastuullisuusohjelmalla ja eettisillä linjauksilla haluamme turvata oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja hyvän kohtelun niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme ja sidosryhmillemme.

Kuvassa on esitetty vastuullisuusohjelman kolme osa-aluetta. Iceheartsin vastuullisuusohjelma käsittää hallinnollisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ekologisen vastuun.