Ministeri Saarikko: “Icehearts on sosiaalinen innovaatio, jonka soisi laajentuvan kaikkialle”

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts järjesti Hyvän kasvun puolesta – seminaarin paremman ennaltaehkäisevän lastensuojelun tulevaisuuden puolesta 16.2.2018.

Seminaarin avasi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. Ministeri kuvaili Iceheartsia sosiaaliseksi innovaatioksi ja esimerkiksi mallista, joka tulisi viedä maakunnan rakenteisiin ja joka tulisi levittää nykyistä laajemmalle. Iceheartsin tärkein ydin on läsnäolo, luottamus, sitoutuminen ja rinnalla kulku.

Iceheartsin tulokset ovat vaikuttavia.

Toimintamallin avulla vähennetään erityispalveluiden tarvetta, ehkäistään syrjäytymistä ja säästetään yhteiskunnan varoja. “Icehearts-toiminnan voimatekijöinä näemme jo nyt pitkäkestoisuuden, pysyvyyden aikuissuhteessa ja tuen kouluun, kotiin ja vapaa-aikaan. Icehearts-toiminta on tutkimusten mukaan tukenut toiminnassa olevien lasten kasvua ja kasvatusta.”  kertoi THL:n tutkija Appelqvist-Schmidlechner.

THL:n tutkijan Marjatta Kekkosen tutkimustulokset toivat esiin, kuinka mukana olevien lasten lisäksi koko kouluympäristö hyötyy Icehearts-toiminnasta. Kasvattajien rooli kouluyhteisössä on monimuotoisempi kuin vain yksittäisten lasten kasvattajuus. Tutkija Känkäsen tutkimustulokset osoittavat, että Icehearts-toiminta paikkaa lapsen ja nuoren perusturvaa, joka saattaa olla järkkynyt tai murtunut.

Vaikka juhlapuheissa pitkä rinnalla kulku tiedetään tärkeäksi ja vaikuttavuustutkimuksia peräänkuulutetaan, on rahoitus THL:n tutkimuksille katkolla.

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy on arvokasta

SITRA:n tutkija Petri Hilli esitteli laskelmia ennaltaehkäisevän lastensuojelun arvosta. Tukemalla erityistarpeissa olevien perheiden lapsia ajoissa, voimme vähentää laitoshuoltoa, psykiatristen palveluiden määrää sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimia. Suurin hyöty ennaltaehkäisemistyössä on NEET-nuorten väheneminen esimerkiksi pitkäkestoisen Icehearts-toiminnan avulla.

Tutkija Hilli sekä lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila toivat molemmat esiin ongelmat tiedon käytön rajallisista mahdollisuuksista. Tietoa on, mutta sitä ei käytetä tai sen jakaminen on tehty vaikeaksi.

Seminaaripanelistit

Seminaarin päätti paneelikeskustelu, johon osallistuivat Lastensuojelun keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Vantaan perhepalveluiden päällikkö Anna Cantell-Forsbom, lapsiasiainvaltuutettu Tuomas Kurttila ja Suomen Icehearts ry:n toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki. Panelistit näkivät suurimmaksi uhkaksi lasten hyvälle kasvulle eriarvoistumisen, asenteiden kovenemisen ja yksinäisyyden. Hyvään kasvuun nähtiin kuitenkin myös monia mahdollisuuksia. Näitä ovat mm. yhteistyön lisääminen, merkityksellisien ihmissuhteiden luominen, tuen pitkäkestoisuus, tieto ja osallisuus sekä suojaavien tekijöiden vaaliminen.

Perjantaina 16.2.2018 Icehearts järjesti seminaarin, joka nosti keskusteluun ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön ajankohtaisia teemoja. Keskiössä olivat ennaltaehkäisevän työn arvot, toimintamallit, merkitys, vaikutus ja tulevaisuus. Seminaarissa kuulimme ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön tutkituista vaikutuksista ja säästöistä niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa.

Kaikki puheenvuorot löytyvät upouudelta YouTube-kanavaltamme.

https://www.youtube.com/channel/UC4tr_6f_j2K7uzZsEIhEp9w

Ohessa myös julkiseen jakoon luvatut esitykset pdf-versioina.

Heureka 16.2.2018 Susan Walsh

Heureka 16.2.2018. Petri Hilli

Heureka 16.2.2018_Appelqvist

Heureka 16.2.2018 Känkänen


Lisätietoja:

Teemu Vartiamäki
Toiminnanjohtaja
Suomen Icehearts ry
teemu.vartiamaki@icehearts.fi

Erika Turunen
Järjestöpäällikkö
Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi