Syrjäytyminen ei ala teini-iässä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Syrjäytymisen haaste on laaja, monitahoinen ja varsin kompleksinen eikä yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua ole. Yhdessä tekemällä saadaan paljon aikaan ja löydetään toimivia ratkaisuja. Näkemykseni mukaan on kuitenkin jotain mistä täytyy pitää kiinni ja mitä ilman emme onnistu. Siitä lyhyesti. Ihmisen perustarve on tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Nämä kokemukset rakentavat perusturvaa, joiden varaan kasvu ja kehitys rakentuvat.

Ihmisen perustarve on tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi. Nämä kokemukset rakentavat perusturvaa, joiden varaan kasvu ja kehitys rakentuvat.

Lapsi tai nuori, jolla on perusturvassa puutteita, tarvitsee turvallista ihmissuhdetta ja pysyvää kasvuyhteisöä. Aikuista, jolla on aikaa kulkea rinnalla, katsoa silmiin, välittää ja sanoittaa lapselle teoin ja toistuvin sanoin toivoa tulevaisuuteen. Harrastusyhteisöä, jossa yhdessä opetellaan kannustusta, erilaisuutta sekä itsen ja toisten hyväksyntää. Tämä ei toteudu pirstaloituneessa palvelurakenteessa, jossa palvelut ovat ihmissuhdetta tärkeämpiä.

Ihmisten välinen vuorovaikutus ratkaisee

Ainoastaan ihmissuhteen kautta on mahdollista vahvistaa perusturvaa, jossa lapsi hiljalleen oppii tuntemaan, että hän on hyväksytty, hän aidosti kuuluu yhteisöön ja hän on merkityksellinen omana itsenään. Nämä kokemukset syntyvät hiljaa, pienistä arkisista hyvistä, aidoista ja välittävistä teoista, jotka vaativat paljon aikaa. Kasvamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä ei ole nopeita ratkaisuja vaan ne vaativat pitkäkestoista rinnalla kulkemista, ihmissuhdeperustaisuutta ja arjen yhteisiä tekoja ja kokemuksia.

Ainoastaan ihmissuhteen kautta on mahdollista vahvistaa perusturvaa, jossa lapsi hiljalleen oppii tuntemaan, että hän on hyväksytty, hän aidosti kuuluu yhteisöön ja hän on merkityksellinen omana itsenään.

Projekteilla voidaan rakentaa taloja, ei ihmisiä.

Poistetaan siis projektit ja satsataan pysyvyyteen. Projekteilla voidaan rakentaa taloja, ei ihmistä. Jokaiselle tuen tarpeessa olevalle lapselle tulee mahdollistaa pysyviä aikuissuhteita, jotka elävät arkea yhdessä lapsen kanssa koulussa, vapaa-ajalla ja palveluverkostoissa, yhdessä kasvatuskumppanina lapsen huoltajien kanssa.

Icehearts toiminta laajenee

Toimintavuosi 2018 on ollut meille vahvaa kasvun ja kehittymisen aikaa. Olemme saaneet perustaa 10 uutta Icehearts ryhmää ja laajentaa toimintaa uusille paikkakunnille. Nyt me toimimme jo 11 paikkakunnalla yhteensä 41 joukkueen voimin. Se on suuri ilon ja ylpeyden aihe.

Lämmin kiitos jokaiselle kasvattajalle, joukkueen lapselle ja perheelle!

Myös ensi vuonna laajentuminen jatkuu useilla uusilla joukkueilla ja saamme mukaan jälleen uusia Icehearts-paikkakuntia. Toiminnan kasvu haastaa meitä monella tapaa huolehtimaan henkilöstöstämme, toiminnan laadusta ja vaikuttavuudesta sekä hallinnon toimivuudesta entistä paremmin.

Haluamme olla vaikuttava ja arvostettu lastensuojelutyön toimintamalli ja yhteistyökumppani. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman Jääsydän-seurantasovelluksen, jonka avulla pystymme kertomaan tekemästämme työstä ja sen vaikutuksista vieläkin tarkemmin ja vakuuttavammin. Haluamme olla myös turvallinen, vakaa ja reilu työpaikka henkilöstölle, jossa viihdytään ja voidaan hyvin. Uskon, että pitämällä kiinni arvoistamme ja keskittymällä ydintehtäviimme selviämme hienosti tästä haasteesta.

Haluan lämpimästi kiittää yhteistyökumppaneitamme ja tukijoitamme yhteisestä työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kiitos tästä vuodesta ja kaikkea hyvää tuleville vuosille. Yhdessä olemme vahvoja. Yhdessä teemme hyvinvoivaa huomista.