Vi söker en fostrare till vårt svenskspråkiga team

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Active Explorers Club började sin verksamhet år 2014 som Icehearts svenskspråkiga verksamhet. En klubb fungerar i 12 års tid. Vi erbjuder barnen i klubben meningsfull fritidssysselsättning och använder oss bla. av äventyrs- och friluftspedagogik som hjälpverktyg i vår verksamhet. En fostrare stöder barnen, som valts med till klubben, i skolan, på fritiden och genom familjearbete. Till klubben väljs barn, som redan tidigt uppvisat behov av särskilt stöd. Det är frivilligt att delta och kostar inget för familjerna. Fostrarens roll är att vara den trygga och bestående vuxenkontakten för barnen i klubben i hela 12 år.

Active Explorers Club kommer i augusti 2019 att starta en ny klubb i Esbo. Vi söker nu en entusiastisk och engagerad fostrare till vårt svenskspråkiga team. Egenskaper vi uppskattar hos våra sökanden är: förmåga att jobba självständigt, positiv attityd samt vilja och uthållighet att jobba på lång sikt med förebyggande barnskyddsarbete. Huvudsakliga arbetsspråket är svenska men kunskaper i finska behövs också. Social- eller pedagogisk utbildning samt arbetserfarenhet ses som en fördel. Vi uppskattar också erfarenhet/studier inom äventyrs- och friluftspedagogik.

Arbetet påbörjas i augusti eller enligt annan skild överenskommelse.

Vi vill ha din ansökan med tillhörande bilagor tillhanda senast den 7.6.2019. Skicka din ansökan per epost till adressen: rekry@icehearts.fi . Skriv som rubrik: Active Explorers Club

 För mer information kontakta:

Rasmus Lundén
Projektkoordinator
Active Explorers Club/ Suomen Icehearts ry
Telefon: 050-354 1273
e-post: rasmus.lunden@icehearts.fi

 

Active Logo