Vertaistukea ja vanhemmuustaitoja – perhehankkeen kuulumisia

Iceheartsin perhetyö pyörähti käyntiin alkuvuodesta ja vuoden loppua kohti tultaessa on kokoon saatu paljon käytännön kokemuksia ja ajatuksia, mitä tässä oikein ollaan tekemässä. Ensimmäinen Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä aloitti koronaepidemiasta huolimatta Tampereen Tesomalla elokuussa kymmenen vanhemman voimin. Viikoittain vanhempia kokoontuu ryhmään neljästä eri Icehearts joukkueesta. Vielä on tapaamisia edessä, mutta jo tässä kohdassa on todettava, että ryhmä täydentää hyvin Iceheartsin toimintaa. Hyvää palautetta on tullut sekä kasvattajilta että vanhemmilta. Me ohjaajathan olemme olleet koko ajan sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu.

Päivi Ja Harri 2
Iceheartsin Ihmeelliset vuodet -ryhmänohjaajat Päivi ja Harri liikkuvat tulevan kahden vuoden aikana paljon. Tavoitteena on saada vanhemmuusryhmiä yhdeksälle eri paikkakunnalle.

 

Onneksemme vain meidän ei tarvitse vakuutella ryhmien olevan loistava työmuoto. Juuri sopivasti ennen ensimmäisen ryhmän alkua, saimme aloittaa yhteistyössä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (ITLA) kanssa tutkimuksen vanhempainryhmien vaikuttavuudesta. Sen tarkoituksena on selvittää, hyötyvätkö Iceheartsin vanhemmat tästä toimintamuodosta. Tutkimusta tehdään koko hankkeen ajan eli yhteensä noin yhdeksästä Iceheartsin vanhemmuusryhmästä.

Ihmeelliset vuodet -ryhmät ovat tarkoitettu vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käytöksen jollakin tavalla haasteelliseksi. Lapsella voi olla uhmakasta käytöstä, tottelemattomuutta, aggressiivisuutta tai vanhempi kokee muuten vain, ettei hänellä ole keinoja toimia lapsensa kanssa. Ryhmässä harjoiteltavista keinoista on hyötyä kenelle tahansa lasten parissa toimivalle, mutta erityisesti lapsen käytöshaasteiden kanssa arjessa eläville vanhemmille. Viikoittaisissa tapaamisissa vanhemmat pääsevät pohtimaan esimerkiksi sitä, minkälaisia taitoja he haluaisivat lapsessaan vahvistaa ja millaista käytöstä he toivoisivat vähemmän. Päivittäisillä täsmällisillä kehuilla ja johdonmukaisten seuraamusten tehokkaalla käytöllä vanhemmalla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen käytökseen. Osa vanhemmista onkin huomannut, että esimerkiksi kodin ilmapiiri on muuttunut positiivisemmaksi ja lapset tottelevat helpommin. On myös huomattu, että lapsen raivarit ja kiukkukohtaukset ovat vähentyneet, kun vanhempi on muuttanut omaa tapaansa toimia lapsen kanssa.

Pieniä suuria muutoksia arjessa ja en ohjaajana voisi olla ylpeämpi näistä vanhemmista. Iloitsen suuresti myös siitä, että ryhmä on pysynyt kasassa sen koko olemassaolon ajan. Parasta antia lienee kuitenkin se, että saa kokoontua kannustavassa porukassa ja luoda suhteita toisten vanhempien kanssa – juuri niiden, joiden lasten kanssa se omakin lapsi kulkee Iceheartsin 12-vuotista taivalta.

Ensi keväänä alkaa kaksi uutta vanhempainryhmää, joiden paikkakunnat varmistuvat alkuvuodesta.

Lisätietoja:

Päivi Lindberg
Hankevastaava/perhetyöntekijä
paivi.lindberg@icehearts.fi
044 4919 403