Tutkimustuloksia Icehearts-toiminnan vaikutuksista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

 Lisää tutkimusnäyttöä Icehearts-toiminnan hyödyistä yhteiskunnalle saatiin Icehearts 20 vuotta – juhlaseminaarissa 17.8.2016, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi kahden käynnissä olevan Icehearts-toimintamallin osatutkimuksen alustavista tuloksista.Tutkimuksista muun muassa kävi ilmi, että Icehearts-toiminnassa mukana olevien lasten sosiaaliset taidot kohentuivat, itsetunto parani ja kavereita tuli lisää.
THL:n tutkijat pitävät tuloksia lupaavina.

-Icehearts-seurantatutkimuksessa 2015-2027 seurataan 13 vuoden ajan Icehearts-toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulkua sekä hyvinvointia lasten, vanhempien ja kasvattajien näkökulmista.

-THL:n retrospektiivisessä haastattelututkimuksessa 2015-2016 kerätään tietoa jo 12 vuotta joukkueurheilutoiminnassa mukana olleiden nuorten kokemuksista Iceheartsista, sen onnistumisista, mukanaan tuomista hyödyistä sekä haasteista. Tutkimus tuottaa tietoa siitä, mikä merkitys pitkäkestoisella tuella ja aikuisen rinnalla ololla on lapsen ja nuoren elämässä selviytymisen kannalta.

-Tutkija Mirka Smolej arvioi Icehearts-toimintaa tutkimuksessaan Miten teoria kohtaa käytännön? Tuloksia Icehearts-toiminnan prosessiarvioinnista. Alli Paasikiven säätiön rahoittamassa tutkimuksessa selvitetään, mitkä ovat Icehearts-toiminnan lähtökohdat, tavoitteet ja arvot, tarkastellaan toimintamallin käytännön toteutusta sekä toimintamallin ja toimintatapojen kehittämistä.

Tutustu tutkimustuloksiin – materiaalit löydätte tästä:
THL -Alustavia tuloksia Icehearts-seurantatutkimuksesta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Kaija Appelqvist-Schmidlechner & Marjatta Kekkonen

THL -ICEHEARTS – lapsen ja nuoren tukena -retrospektiivinen haastattelututkimus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Päivi Känkänen & Jenni Wessman

Alli Paasikiven säätiö – Miten teoria kohtaa käytännön?
Tuloksia Icehearts-toiminnan prosessiarvioinnista

Mirka Smolej, Tutkija