Toiminnankehittäminen on Iceheartsin ytimessä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Iceheartsissa kaikkien hallinnollisten elementtien täytyy tukea ja palvella lasten ja joukkueiden toimintaa arjessa. Toiminnan kehittämiseksi keräämme säännönmukaisesti sidosryhmiltämme palvelukokemuksiin perustuvaa tietoa toiminnastamme. Syksyllä toteutimme laajat kyselyt lasten vanhemmille ja Icehearts toiminnan sidosryhmille. Sisäisesti olemme keränneet tietoa henkilöstömme hyvinvoinnista sekä koulutus- ja tuentarpeista. Palautteen perusteella olemme ryhtyneet toimeen; kehitämme sisäistä koulutustamme, viestintäämme ja joukkueiden tukipalveluita. Näistä esimerkkeinä kasvattajapäivät henkilökunnallemme kahdesti vuodessa, MAPA-koulutus, toimintamallin rakennetta selkeyttävät työpajat, virkistyspäivät, työnohjaus ja alueellisen toiminnan sekä keskitettyjen tukipalveluiden kehittäminen.

Hallinnon ja organisaation kehitystyön kannalta olemme käyneet tiivistä ja arvioivaa keskustelua usean eri tahon kanssa. Pääpaino on ollut organisaatio- ja rahoitusrakenteen sekä eri vastuualueiden selkeyttämisessä, läpinäkyvyyden ja hyvän hallintotavan korostamisessa ja toimivassa kokonaisuudessa. Tämä kokonaisuus on monitahoisuudessaan haastavaa ja hidasta, työ jatkuu. Ajattelen, että paljon on töitä edessä mutta olemme hyvällä tiellä. Hallinnon tehostamiseksi olemme keskittäneet toimintamallin johtamisen, talous- ja henkilöstöhallinnon, viestinnän ja varainhankinnan kattojärjestö Suomen Icehearts ry:n koordinoitavaksi. Näin siksi, että alueilla voidaan keskittyä täysipainoisesti Iceheartsin tärkeimpään perustehtävään; hyvään ja vaikuttavaan kasvatustyöhön.Toimintamallia tutkitaan ja kehitetään parhaillaan monesta eri näkökulmasta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on käynnistänyt tutkimuksen, jossa Icehearts toimintaa seurataan 13 vuoden ajan lasten, vanhempien, opettajien ja kasvattajien näkökulmista. Toisessa tutkimuksessa THL kerää tietoa juuri syksyllä 12 vuoden toimintansa lopettaneen joukkueen nuorilta miehiltä. Tarkoituksena on selvittää, mikä merkitys pitkäkestoisella tuella on lapsen ja nuoren elämässä.

Kolmannessa kokonaisuudessa apurahatutkija Mirka Smolej on syksyn aikana havainnoinut Icehearts toiminnan kokonaisuutta ja kerännyt materiaalia prosessiarviointitutkimukseensa, joka täydentyy talven aikana Mirkan jalkautuessa Vantaan Mikkolan kouluun seuraamaan ja haastattelemaan joukkueita ja kasvattajia. Ensimmäisiä tuloksia tutkimuksista odotamme keväällä 2016.

Toiminnan vaikuttavuuden mittaaminen tarvitsee toiminnan kuvausta, dokumentaatiota ja seurantaindikaattoreita. Olemme saanut olla mukana SITRAN vaikuttavuusinvestoinnin (SIB) kehitystyössä. Yhdessä Sitran, THL:n ja kahden kaupungin kanssa pyrimme rakentamaan vaikuttavuusindikaattoreita, joilla ennaltaehkäisevän työn vaikuttavuutta toimintamallin kohderyhmässä kyettäisiin todentamaan myös euromääräisinä säästöinä. Toivomme voivamme osaltamme olla vaikuttamassa palveluiden ja investointien kohdentamisessa tulevaisuudessa enenevässä määrin korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään toimintaan.

Toiminnan kriittistä ja tieteellistä arviointia ja tarkastelua tapahtuu nyt monelta suunnalta. Olemme siitä hyvillämme. Kehitystyötä tehdään laajalla rintamalla eri näkökulmista ja toimintamallin vaiheista. Välillä olo on kaoottinen ja post it lappuja pöydät tulvillaan. Uskon, että hyvä tästä tulee ellei erinomainen. Eri palasista on seuraavien vuosien aikana tarkoitus rakentaa kokonaisuus, laaja Icehearts manuaali, jossa toimintamalli on kuvattuna kattavasti ja huomioiden eri tahojen erilaiset tarpeet.