“Tässä on niinku semmoinen, tavallaan semmoinen yhteinen polku, mitä kuljetaan” – Iceheartsin Ihmeelliset vuodet -vanhempaintoiminta

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Iceheartsin Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmät ovat toimineet kahden vuoden ajan eri puolilla Suomea. Kesäkuun alussa päättyivät järjestyksessään kuudes ja seitsemäs ryhmä. Ryhmien määrä ja toiminta on hieno saavutus, josta voimme todeta olevamme ylpeitä. Ajatellen, että ryhmätoiminnan hanke alkoi lähes samaan aikaan koronan alkaessa. Sen aikana moni ryhmätoiminta on ollut katkolla rajoitusten vuoksi useassa kunnassa ja moni työmuoto on siirretty nettiin. Me olemme tavanneet kasvotusten ja saaneet kokemuksia siitä, että tällainen vanhempien ryhmätoimintamuoto voisi jatkossakin olla kiinteä osa Iceheartsin toimintaa. Keskustelimme Tampereen ja Helsingin ryhmiin osallistuneiden vanhempien kanssa siitä, mikä heitä innosti osallistumaan ryhmään ja millainen kokemus se on heille ollut.

 

“Olen onnellinen, että on päässyt tämmöiseen”

-Katrina, 10-vuotiaan Icehearts tytön äiti-

Iceheartsin Ihmeelliset Vuodet -vanhempainryhmä on koettu luonnolliseksi ja matalaksi tuen muodoksi. Se, että jo alkujaan ryhmästä kertoo tuttu Icehearts-kasvattaja ja toimintaa on tarjottu osana Iceheartsin omaa työtä, on saanut vanhemmat osallistumaan ryhmätoimintaan. Myös se, että ryhmäpaikka on sijainnut lähellä perheiden kotia, on helpottanut osallistumista. Useaa ryhmään osallistuvaa vanhempaa on yhdistänyt halu kehittää omia vanhemmuustaitojaan sekä tavata muita samassa tilanteessa olevia vanhempia.

Mä halusin olla parempi äiti. Ja sit mä aattelin, että tästä saa työkaluja siihen”- Katrina, 10-vuotiaan Icehearts tytön äiti-  

Sul ei tarvii olla mitään erityislapsia tai niinku jotain diagnooseja lapsilla tai jotain. Et riittää se niinku se oma halu” -Anne, 9- vuotiaan Icehearts pojan ja 10-vuotiaan Icehearts tytön äiti –

Lapset saavat kasvattajilta tukea koko 12-vuotisen Icehearts polun aikana. Vanhemmilla ei aiemmin ole ollut Iceheartsilta systemaattista tukea vanhemmuuteen, vaikka työ perheiden kanssa nähdäänkin tärkeänä osana Icehearts arkea ja sitä toteutetaan perhekohtaisesti osana kasvattajien työtä. Ihmeelliset vuodet ryhmiin osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet vertaisryhmätoiminnan tärkeänä osana oman vanhemmuuden tukea. Ryhmästä on vanhempien mukaan saanut keinoja arjen haastaviin tilanteiseen, välit lapsen kanssa ovat parantuneet ja on ollut yhteisö, johon kuulua. Viikoittaisen ryhmätoiminnan lisäksi ohjaajien viikkosoitot, kotiharjoitukset ja ryhmän yhteinen whatsapp ovat toimineet tukena muutokselle, jota vanhemmat ovat ryhmän aikana arjessaan tehneet.

“Ja sitten konkreettiset esimerkit, eli onhan niitä keinoja kuultu kaikennäköisiin asioihin, mutta sitten konkreettisesti harjoitella sitä, sitä muiden kanssa ja kuulla huomioita niistä tilanteesta, niin niin paljon niinku hyödyllistä” –Henri, 9-vuotiaan Icehearts pojan isä

“Tässä on niin monta eri tapaa lähestyä sitä asiaa, on nää ryhmätapaamiset, on noi videon katselut, sit on ne soittamiset, keskenään puhumiset, kirjan lukemiset. Sieltä löytyy varmasti jokaiselle monta keinoa, vaikka et sä kaikkia teekään, millä sä sisäistät sen asian” – Mervi, 10-vuotiaan Icehearts pojan äiti-

 

Tää on ehkä se asia, mitä tässä on oppinut, et miten paljon itse pystyy vaikuttaa näihin asioihin

– Anita, 9-vuotiaan Icehearts pojan äiti-

Ihmeelliset vuodet ryhmä etenee tiettyjen teemojen avulla, joita vanhempien kanssa käsitellään videoiden, parikeskusteluiden ja harjoitusten avulla. Jokainen vanhempi saa itselleen kirjan ja muut materiaalit, joita luetaan ryhmän aikana pikkuhiljaa. Vanhemmat ovat kokeneet hyödyllisenä sen, että aiheita käsitellään monipuolisin tavoin. Suurin oivallus on se, että vanhempi omaa toimintatapaansa muuttamalla voi muuttaa lapsen käytöstä ja arjen sujumista. Lapsen kehuminen ja hyvän käytöksen vahvistaminen on ollut monen vanhemman mielestä tärkein keino, jolla muutoksia arkeen on tullut.

”Ja sitten se on ollut tosi jännä huomata niitten kotona tehtävien harjoitusten kautta, et miten se kehun voima on ihan valtava. Mun mielestä niinku ehkä se mun tärkein oppi, mitä mulla on täällä tullut, on se, että mä oon oppinut näkemään sen lapsen toiminnassa kaiken sen häsläämisenkin keskellä tosi paljon hyvää ja se, että miten merkittävää se just on, että se kerrotaan sille lapselle, joka on tottunut saamaan tosi negatiivista palautetta omasta käyttäytymisestään” -Rauna, 8-vuotiaan Icehearts-pojan äiti-

Yhteensä yksi ryhmä kestää Iceheartsissa 17 viikkoa. Kaikki perheet tavataan henkilökohtaisesti ennen ryhmän alkua. Usein vanhemmat ryhmään osallistumista miettiessään pohtivat, riittävätkö voimavarat osallistua pitkään, lähes puoli vuotta kestävään ryhmään. Monet ryhmään osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet pitkäaikaisen, säännöllisen tuen kuitenkin tuovan voimavaroja arkeen. Pitkä ryhmä on mahdollistanut ryhmässä opittujen asioiden harjoittelua tuen varassa ja jokainen osallistuja on voinut napata itselleen toimivia vinkkejä tai vahvistaa jo olemassa olevia käytäntöjä. Ryhmäläiset ovat osallistuneet aktiivisesti ryhmäkerroille. Koronan aikaan monelle eri palveluista tutuksi tulleet etäosallistumisen mahdollisuudet, kuten Teams, on ollut arkipäivää myös kevään ryhmissä.

Ja sit kun tää on näin pitkä tää puoli vuotta, saisi olla jopa pidempikin, niin se antaa sen rungon sille, että — sulla on aikaa harjoitella sen tuen varassa niitä asioita ja niinku keskustella. Jos tää ois joku kuukauden tai kahden juttu, niin se jäisi tosi lyhyeen” -Mervi, 10-vuotiaan Icehearts-pojan äiti-

Kuva 2
Kuvassa Tampereella ryhmään osallistuneet Suvi, Anne, Emmi, Taina ja Katrina sekä ohjaajat Harri ja Päivi. Ryhmän aikana keskustellaan, oivalletaan asioita videoesimerkkien kautta ja harjoitellaan. “On sellainen tietty niinku teoriapohja, mitä niin kun käydään läpi, mutta että sitten on kuitenkin aikaa — meidän omille ajatuksille ja keskusteluille annetaan. Sitten tavallaan niinku myöskin sen virran viedä mitä mihin me tarvitaan sitä tukea ja apua ja juttua.” -Anita, 9-vuotiaan Icehearts-pojan äiti-

 

”Meil on ollut hirveen hauskaa täällä”

– Suvi, 10-vuotiaan Icehearts-tytön äiti-

Ihmeelliset vuodet ryhmätoiminta Iceheartsissa on suunnattu 6-12 –vuotiaiden lasten vanhemmille. Usein vanhemmat pohtivat ryhmän aikana, että vastaavanlainen tuki olisi ollut tarpeen jo aiemmin. “Se mitä minä olen huomannut niin mitä pienempi lapsi sulla on, sitä helpompi sun on lähtee ohjaamaan sitä tähän mukaan. Isommat lapset on vaikeampi. Se haastaa myös tai äitiä tai vanhempia enemmän. Et mitä nuorempana tähän lähtisi mukaan niin, niin aina sun olisi helpompi työstää näitä asioita. — siitä tulisi helpommin rutiinia, kun sen lähtisi toteuttaa jotenkin aikaisessa vaiheessa.”, toteaa Tampereella ryhmään osallistunut Anne, jonka lapset ovat iältään 3-10 – vuotta. Iceheartsissa Ihmeelliset vuodet vanhempaintoiminta on suunnattu aloittaneiden tai taipaleensa alussa olevien joukkueiden vanhemmille tietyissä kaupungeissa. Tavoitteena on arjen keinojen lisäksi saada tutustutettua vanhempia toisiinsa ja tukea heitä tarpeen mukaan jatkossakin. Parhaimmillaan tämä tuki ja vertaisuus jatkuu koko Icehearts joukkueen ajan. Kehittämistä vielä riittää. Tarve ja toive vanhempien vertaisuudelle ja tuelle arkeen on kuitenkin havaittu.

“Lapset saa tavallaan tukee niinku siin ryhmässä (=Icehearts joukkue). Mut sit sä saat siihen vanhemmuuteen tukee ryhmässä” – Taina, 9-vuotiaan Icehearts pojan äiti

 

Kuva 1
Vasemmalta Anita, Rauna, Angela, Henri, Mervi sekä teamsilla Joose ja Mari ovat osallistuneet Helsingin vanhempainryhmään. He kehuvat ryhmän yhteishenkeä ja käytännön vinkkejä, joita ovat ryhmässä saaneet: “Tää vertaistuellisuus ja jotenkin meillä on tosi ihana ryhmä — te tyypit olette ollut tärkeitä ja ohjaajat tietty siinä tyypeissä mukana. Et niinku kyllä — tää on ollut tosi tärkeä apu ja tuki tähän hullun arkeen” – Mari, 8-vuotiaan Icehearts-pojan äiti-

Jos tällä ryhmällä yritettäisiin nähdä jatkossakin

-Angela, 7-vuotiaan Icehearts pojan äiti-

Perheen arki ensin 2020–2022 – hanke on aloittamassa viimeistä syksyään. Tavoitteena on järjestää syksyn aikana yksi uusi ryhmä Porissa, jatkaa ja kehittää jo toteutuneiden ryhmien vanhempien tukea sekä lisätä yhteistyötä kasvattajien kanssa. Hankkeen aikana on toteutettu tutkimusta ryhmään osallistuneiden vanhempien osalta ja tutkittu sitä, hyötyvätkö Icehearts vanhemmat tällaisesta tuen muodosta. Tuloksia tutkimuksesta on saatavilla vuoden 2023 aikana. Kokemukset ryhmätoiminnasta ovat olleet positiivisia, mutta tällä hetkellä perheille annettu tuki katkeaa tai ainakin vähenee merkittävästi ryhmän päättymisen jälkeen. Iceheartsin 12-vuotinen taival olisi mahtava mahdollisuus tukea vanhempia ryhmän jälkeenkin. Toivomme ja teemme työtä sen eteen, että toiminta ja vanhemmuuden tuki voisi jatkua suoraan hankkeen päättymisen jälkeen.

 

FAKTALAATIKKO

Mikä: Iceheartsin Ihmeelliset vuodet – vanhempainryhmät ovat Perheen arki ensin 2020–2022 – hankkeen toimintaa. Ne ovat tarkoitettu Icehearts joukkueissa mukana olevien 6–12-vuotiaiden lasten vanhemmille valituissa kaupungeissa.

Miksi: Vertaisryhmässä opetellaan tutkitusti tehokkaita keinoja vahvistaa lapsen toivottua käytöstä ja sammuttaa ei-toivottua.

Missä: Ihmeelliset vuodet vanhempainryhmiä on toteutettu Iceheartsin joukkueille Tampereella, Keravalla, Lappeenrannassa, Turussa, Lahdessa ja Helsingissä. Syksyllä 2022 ryhmä alkaa Porissa.

Lisätietoja Ihmeelliset vuodet ryhmätoiminnasta antavat:

Päivi Lindberg
Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaaja (sertifioitu), peer-coach ja Perheen arki ensin 2020-2022- hankevastaava
044 491 9403
paivi.lindberg@icehearts.fi

Harri Kokkonen
Ihmeelliset vuodet ryhmänohjaaja, tiimimentori
044 491 8740
harri.kokkonen@icehearts.fi