Ihmeelliset vuodet Iceheartsissa

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmäohjelma on yksi tutkituimmista ja vaikuttavimmaksi todetuista vanhemmuuden tuen ohjelmista. Ohjelma on käsikirjapohjainen, viikoittainen interventio.

Ohjelman tavoitteena on opettaa vanhemmille positiivisia kasvatusmenetelmiä ja vuorovaikutustaitoja, keinoja käsitellä lapsen häiriökäyttäytymistä muuten kuin rankaisemalla, vähentää vanhemman lapseen kohdistamaa kritiikkiä, vahvistaa lapsen positiivista käytöstä sekä opettaa tehokkaita ongelmanratkaisu- ja vihanhallintataitoja. Menetelmällä on todettu olevan vaikutusta lapsen haastavaan käytöksen kuten esimerkiksi aggressiivisuuden vähenemiseen, lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen, kouluvalmiuksien lisääntymiseen sekä tunteiden käsittelyn oppimiseen.

Ihmeelliset vuodet–ohjelmissa käytettävät työtavat ovat osallistavia, yhteistoiminnallisia ja eri oppimistyylit huomioon ottavia. Jokaisella ryhmäkerralla käsitellään eri kasvatukseen liittyvää teemaa vertaiskeskustelujen, videoiden ja harjoituksien avulla. Näiden lisäksi ryhmään osallistuvat saavat viikoittain tehtäviä kotiin, joiden avulla ryhmäkerralla opittua harjoitellaan arjen tilanteissa. Ryhmän ohjaajat tukevat ryhmiin osallistuvia vanhempia viikoittaisilla puhelinsoitoilla ja auttavat näin vanhempia heidän arjessaan tapahtuvissa muutoksissa.

Iceheartsissa vanhempainryhmiä järjestetään eri paikkakunnilla. Ryhmät kootaan paikkakunnittain Icehearts-joukkueiden vanhemmista siten, että jokaiseen ryhmään kutsutaan noin 10-12 vanhempaa. Jokainen perhe tavataan ennen ryhmän alkua ja vanhempien kanssa mietitään perheen arkea tukevia toimintoja sekä perheen voimavaroja ja haasteita.

Lindberg Paivi Lavastus Scaled 1 931x1024

Lisätietoja:

Päivi Lindberg
Hankevastaava
paivi.lindberg@icehearts.fi
044 4919 403

Icehearts vanhempainryhmät

Katso videolta kokemuksia Iceheartsin Ihmeelliset vuodet – vanhempainryhmästä.