Iceheartsille tunnustusta kouluissa tehtävästä työstä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts on valittu yhdeksi HundrED-hankkeen innostavaksi opetusinnovaatioksi.

HundrED:n missiona on auttaa maailman kouluja muuttumaan etsimällä innostavia innovaatioita ja auttaa niitä leviämään sekä maan sisällä että maan rajojen ulkopuolelle. HundrED on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017, mutta tavoitteena on jatkaa toimintaa juhlavuoden jälkeen kaikissa maanosissa.

“Icehearts-toiminta näkyy koulussa konkreettisesti monella positiivisella tavalla. Luotettavat ja ammattitaitoiset Icehearts-kasvattajat ja -ohjaajat ovat mukana lasten elämässä niin koulussa kuin vapaa-ajallakin. Icehearts-kasvattaja on odotettu ja tuttu vieras koko kouluyhteisölle. Kasvattajat ovat mukana koulun arjessa esimerkiksi oppitunneilla kannustamassa, auttamassa ja ylläpitämässä opiskelurauhaa. He tukevat toiminnallaan koko luokan opiskelua ja opettajan työtä.”
Laura-Mox Luoma, opettaja, Mikkolan koulu

Icehearts-toimintamalli on varhaisen puuttumisen malli, jonka tavoitteena on ehkäistä koulupudokkuutta ja edistää heikko-osaisten lasten oppimista ja selviytymistä peruskoulussa. Toimintamallissa kootaan yhteen ryhmä lapsia, joista on ammatillisin perustein syntynyt erityinen huoli sekä lapsia, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta ottaa osaa harrastustoimintaan esimerkiksi perheen taloudellisen tilanteen vuoksi. HundrED seuraa Icehearts-toiminnan hyödyntämistä suomalaisissa kouluissa.

Mitä Icehearts-kasvattaja tekee kouluissa?

Luokkahuoneessa Icehearts-kasvattaja toimii avustavassa roolissa. Hän rauhoittaa opetustilanteita sekä avustaa oppilaita tehtävien teossa luokkahuoneessa tai tarvittaessa pienryhmissä luokkahuoneen ulkopuolella. Icehearts-koulutyö ulottuu myös luokkahuoneen ulkopuolelle, ja sen ytimenä voidaan nähdä olevan koulussa läsnä oleminen sekä vuorovaikutus kouluympäristössä toimivien lasten ja aikuisten kanssa. Kasvattaja ruokailee lasten kanssa koulussa, on mukana välitunneilla ja mahdollistaa tarvittaessa läsnäolollaan, että kaikki lapset saavat ja kykenevät osallistumaan koulun retkille. Kasvattaja myös tukee lasta ja tämän perhettä koulussa esiin tulevissa konfliktitilanteissa ja osallistuu perheen suostumuksella oppilashuollon ja sosiaalitoimen verkostopalavereihin, joissa käsitellään lapsen asioita. Icehearts-kasvattaja varmistaa, että lasta koskevat tiedot kulkevat eteenpäin esikoulusta alakouluun ja alakoulusta yläkouluun.

“Opena pääsin tekemään töitä juuri näiden kasvattajien kanssa. Se tuki mitä nämä ammattilaiset antavat lapsille ja heidän perheilleen on pohjattoman arvokasta. Järjestöissä on paljon osaamista ja meidän tulee avata koulujen ovet sekä kunnan kukkaro matalan kynnyksen ennaltaehkäisevälle perhe- ja nuorisotyölle.”

Fatim Diarra, Kansainvälisten asioiden ja EU-edunvalvonnan asiantuntija (SYL), aiemmin työskennellyt erityisopettajana Mikkolan koulussa

Mikä merkitys projektilla on koulumaailmalle?

Peruskouluissa tehtävä Icehearts-työ on vaikuttava ja kustannustehokas keino parantaa sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointia kouluissa. Samalla tuetaan heikommassa asemassa olevien lasten oppimisen edellytyksiä. Icehearts vahvistaakin koulujen yhteisöllisyyttä ja myönteistä ilmapiiriä sekä osaltaan ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja estää koulupudokkuutta. Kehittämistyön avulla kouluissa tehtävää Icehearts-toimintaa voidaan räätälöidä vieläkin paremmin tämän päivän lapsen tarpeisiin.

Lue lisää Iceheartsin työstä kouluissa HundrED-hankkeen sivuilta!