Icehearts valittu yhdeksi maailman innostavaksi opetusinnovaatioksi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts on saanut kansainvälistä tunnustusta kouluissa tekemästään työstä osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden HundrED-hanketta! HundrED:n missiona on auttaa maailman kouluja kehittymään etsimällä innostavia innovaatioita ja levittämällä niitä. Helsingissä 4.10. järjestetty avaustapahtuma ja sitä seurannut seminaari kutsui sata hanketta Suomesta ja maailmalta kuulemaan ja jakamaan toisilleen onnistuneita opetusinnovaatioita. Innovatiivisia hankkeita löydettiin 41 eri maasta. Helsingin seminaariin osallistui kansainväliseen ohjelmaan valituista sadasta hankkeesta 70.

Icehearts ehkäisee koulupudokkuutta ja edistää lasten oppimista peruskoulussa

Iceheartsia edustamassa oli johtava asiantuntijamme Ville Turkka ja joukkuetoiminnan koordinaattorimme Vellu Kilpala. Turkka ja Kilpala esittelivät Iceheartsin toimintaa ja koulutyötä torstain seminaaripäivänä. Ville Turkka kertoi Iceheartsin synnystä ja matkasta jääkiekkojoukkueesta kokonaisvaltaiseksi toimijaksi lasten hyväksi. Kilpala kertoi Icehearts-lasten ja kasvattajan yhteisestä polusta esikoulusta alakouluun ja edelleen yläkouluun ja jatko-opintoihin. Icehearts tarjoaa joukkueeseen valituille lapsille tukea ja apua niin koululuokassa kuin sen ulkopuolella. Tuoreimman selvityksen ja laskelmien mukaan Iceheartsin toimintamalli on vaikuttavaa ja vähentää erityispalveluiden tarvetta. Yhden joukkueen tuottama säästö yhteiskunnalle on laskettu olevan 2,8 miljoonaa €.

Poikien viihtymistä koulussa parannettava

Turkka ja Kilpala painottivat esityksessään sitä, kuinka erityisesti poikien tukemiseen ja auttamiseen koulutyössä tulee panostaa ja kutsuivat miehiä mukaan kasvatustyöhön. Viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan poikien viihtyminen koulussa on selkeästi heikompaa kuin tyttöjen. Nuoret miehet löytyvät myös useammin syrjäytymistilastoista. Icehearts tekee työtä sen eteen, että haavoittuvassa asemassa olevat pienet lapset löydetään aiemmin ja heitä tuetaan pitkäjänteisemmin ja kokonaisvaltaisemmin, jottei heistä tule syrjäytettyjä nuoria ja aikuisia. Koululla on suuri merkitys lasten elämässä. Apu, joka annetaan vasta ongelmien kasautuessa yleensä varhaisaikuisuudessa, on auttamatta liian myöhässä.

Icehearts-toiminta on vaikuttavaa

THL:n tutkijat selvittävät parhaillaan toiminnan vaikutuksia 13 vuotta kestävän pitkittäistutkimuksen avulla. Tästä tutkimuksesta ja sen tuloksista on valmistunut ensimmäisen vuoden osuus, joka löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-892-0.  Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa.

Opettajilta ja yhteistyökumppaneilta saamamme palaute on ollut pääosin positiivista. Ohessa erityisopettajan palaute Lahden kasvattajamme Antti Lehtisen työstä. Tämä kuvaa hyvin Icehearts-kasvattajan tärkeää roolia pienille lapsille ja koko kouluyhteisölle:

”Haluaisin nyt vuosien jälkeen kiittää teitäkin avusta, tuesta ja ihmisestä, jonka järjestönne lapsilleni ja minulle antoi. Toivon, että Antti tietääkin, kuinka merkityksellistä hänen työnsä oli ja on, mutta viestin saa laittaa hänellekin.

Luokkani odotti Antin päiviä ja tiesi aina etukäteen, milloin hän tulee. Anttia odottivat myös ne, jotka eivät ryhmään kuuluneet. Taistelu Antin ajasta ja läheisyydestä oli sydäntä raastavaa. Pienet pojat ripustautuivat kuin marakatit Anttiin, eikä itkupotkuraivareiltakaan voitu välttyä. Minäkin odotin Anttia, vaikka en ripustautunutkaan kaulaan. Antin tukeen pystyi aina luottamaan ja usein joku pienistä lohduttomista saikin rauhoittua Antin sylissä, milloin missäkin koulun nurkassa. Sieltä sitten palattiin pienen painin ja pitkän sylittelyn jälkeen hikeä ja kyyneleitä pyyhkien ja elämä jatkui.

Kun työskenteli koulussa, jossa ei aina löytynyt mielenkiintoa, kärsivällisyyttä eikä uskoa poikien kehitysmahdollisuuksiin, oli korvaamatonta saada järjestelmän ulkopuolelta tukea.
Kiitos, että olette olemassa ja lämpimät terveiset Antille ja pojille Lahteen. Voimia teille kaikille tärkeään työhönne ja muistakaa pitää huolta myös omasta jaksamisestanne!”

Tavoitteena, ettei ketään syrjäytetä

Tällä hetkellä Icehearts toimii kymmenellä eri paikkakunnalla 32 joukkueen voimin. Tavoitteenamme on perustaa uusia joukkueita ja tarjota tukea haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, tytöille ja pojille, siellä missä tukea eniten tarvitaan. Haluamme parantaa Suomen koulujen ilmapiiriä ja koulutyytyväisyyttä sekä oppimistuloksia, jotta jokainen lapsi tässä maassa pidetään mukana ja jokainen lapsi pääsee kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

Kiitämme lämpimästi HundrED-hanketta ja ihmisiä sen takana luottamuksesta ja arvostuksesta Icehearts-kasvattajien tekemää työtä kohtaan.

Lue listaus HundrED hankkeen maailman sadasta innostavasta opetusinnovaatiosta täältä: https://hundred.org/en/collections/hundred-2017