Flera sätt att höra och involvera unga i Finland

I Finland arbetar myndigheter och organisationer på flera sätt för att höra och involvera unga i beslut. Det fick expertgruppen i projektet, Nordiskt samarbete om barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19 pandemin, lära om under sitt studiebesök som Nordens välfärdscenter och Institutet för hälsa och välfärd, THL, ordnade i Helsingfors i maj.

Barnombudet i Finland, Elina Pekkarinen berättade om barnrättighetsarbetet i Finland och konsekvenserna av covid-19 pandemin i Finland där man ser att ungas psykiska ohälsa ökar och förståelsen för vad barnets bästa är under covid-19 pandemin har varit vag. Experterna fick också kunskap om The Social Inclusion Scale (ESIS) av Lars Leeman forskare på THL, som tittat på vad det är som gör att barn och unga känner delaktighet i ett samhälle. ESIS mäter barn och ungas erfarenheter av exkludering och inkludering. Målet är att definiera tydligare och avgränsa vad social inkludering är och att hitta fram till användbara sociala och objektiva kriterier.

Både kortspel och en volontärverksamhet används i Finland för att göra unga mer delaktiga och för att inhämta deras kunskap och åsikt i saker.

Ett nytt kortspel, Topaasia, testas ut i Finland för att skapa dialog med de unga i abetet med uppföljningen av Finlands nationala barnstrategi. Målet är att inhämta erfarenhetsbaserad kunskap från barn och unga.

– Det viktiga är vi får kännedom om de ungas åsikter och erfarenheter samt att de själva också får respons kring det de bidrar med, säger Katja Sankalahti, utvecklingschef på THL i Finland.

Topaasia, som betyder den mest betydelsefulla saken, är ett kortspel som utvecklats av THL i Finland tillsammans med spelföretaget som har samma namn som kortspelet. Syftet med spelet är att skapa en modell för dialog där unga i Finland kan uttrycka sina erfarenheter av att få hjälp och stöd när de behöver det, vad det är som de anser som förebyggande och vad det är som främjar unga.

Ungdomar i Finland som går i 7:e till 9:e klass och flera kommuner och organisationer har anmält intresse för att testa verktyget och delta i de workshops som kommer ordnas för att testa kortspelet.

– Kortspelet ger en yta för dialog och ger också en möjlighet att lyssna på grupper av unga som kanske inte hörts så mycket tidigare, säger Katia Sankalahti.

När kortspelet spelas så antecknas allt som deras förslag. Kortspelet kan användas i flera sammanhang där unga finns som i skolan, av en förening, i ideella sammanhang och andra beslutsfattande sammanhang. De ungas åsikter bearbetas sedan och tanken är att de ganska snabbt ska få återkoppling, även om det de föreslagit inte går att genomföra.

–Det är viktigt att ta in informationen för att snabbt kunna återkoppla. Under den första perioden kommer vi att analysera om kortspelet fungerar att använda för att skapa dialog och en plattform för unga att kunna uttrycka sina åsikter och tankar, säger Katja Sankalahti.

Ett mentorprogram som följer barn i tolv år

I Finland finns den ideella föreningen Icehearts, där barn som har behov av det får en mentor som följer dem under tolv år både i skolan och på fritiden.

– Vårt mål är att de unga ska känna sig sedda och att de får bygga tillhörighet, säger Miika och Nelli Niemälä som båda arbetar som mentorer.

Icehearts bildades redan 1996 med syfte att stötta barn och göra barnen delaktiga i fysiska aktiviteter som en grund för sammanhang. I dag finns Icehearts i 14 städer runt om i hela Finland, med 64 mentorer som har hand om cirka 900 barn.

Redan när barnen börjar skolan vid sex års ålder kopplas föreningen in och med hjälp av lärare, socialarbetare och föräldrar ser man vilka barn som behöver stöttning. En mentor kopplas sedan på. Mentorn följer barnet där den har behov av det och det kan vara både i skola, på fritiden och om det finns behov av stöttning för föräldrar med myndigheter. Tack vare att mentorn har hela bilden kring barnet underlättar det mycket.

– Icehearts är verkligen en dröm som blev verklighet och vi är väldigt stolta över det som vi åstadkommit. Vi vinner också barnets förtroende på lång sikt och kan ofta hjälpa hela familjen. Jag är en vän samtidigt som jag har en viss auktoritet, säger Miika Niemäla.

Att finnas till hands för barn i svåra situationer kräver dock en del och mentorerna får själva stöttning när de behöver det och kan även ta hjälp av varandra.

– Att vinna ett barns förtroende är ändå det bästa med det här jobbet. Ett av mina barn ringde mig nyligen när den befann sig i en knivig situation där jag kunde hjälpa till och det är hela belöningen, säger Nelli Niemälä.

Icehearts har nu lösa planer att på något sätt exportera den idé som blivit så framgångsrik till andra nordiska länder och både Sverige och Norge har hört av sig.

– Vi får se vad som händer i framtiden och om modellen kan exporteras vidare, säger Miika Niemälä.

Experterna besökte också flera mötesplatser för barn och unga. De besökte stadsbiblioteket Oodi, NUVA ry, The Union of Local Youth Councils in Finland och fick kunskap kring Nordens Ungdomsförbund och Ungdomens Nordiska råd genom generalsekreteraren Lena Höglund.

 

Texten är citerad 11.8.2022 från: https://nordicwelfare.org/en/nyheter/flera-satt-att-hora-och-hora-och-involvera-unga-i-finland/