Varhaisen tuen tulevaisuudesta

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lasten ja nuorten kasvuympäristöt ja varhaiset kokemukset vaikuttavat merkittävästi heidän hyvinvointiinsa. Lapsuuden oppimisvaikeuksilla, käytösongelmilla, yksinäisyyden ja kiusaamiseksi joutumisen kokemuksilla tai muuten haavoittuvalla kasvuympäristöllä voi olla syvällisiä pitkäaikaisia inhimillisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia aikuisiässä varsinkin, jos varhaista tukea ei ole ollut tarjolla.

Tukena lasten arjessa jo 25 vuotta

Icehearts on tukenut haavoittuvassa asemassa olevia lapsia joukkueurheilun keinoin jo 25 vuoden ajan. Iceheartsin kasvattajat tarjoavat pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista tukea lapsen hyväksi nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa, jossa lapsen asioiden parissa toimivat aikuiset vaihtuvat usein. Kasvattaja tukee joukkueeseen valittuja lapsia 12 vuoden ajan.

Työmme ytimessä onkin ajatus siitä, ettei yksikään tukea tarvitseva lapsi jäisi huolineen yksin vaan saisi ympärilleen välittävän aikuisen ja vertaisyhteisön. Haluamme näin auttaa lasta näkemään hyvän itsessään ja muissa ja kasvamaan täyteen potentiaaliinsa.

Työmme ytimessä on ajatus siitä, ettei yksikään tukea tarvitseva lapsi jäisi huolineen yksin vaan saisi ympärilleen välittävän aikuisen ja vertaisyhteisön.

Tämä pitkäkestoinen ja sektorirajat ylittävä työ ei ole ikinä mahtunut mihinkään lokeroon. Icehearts-kasvattajat tekevät suuren osan työstään lasten apuna koulussa tukien ja rauhoittaen toiminnallaan koko luokkaa ja kouluyhteisöä. Koulupäivän jälkeen kasvattajat järjestävät iltapäivätoimintaa. Iltapäivisin, iltaisin ja viikonloppuisin kasvattajat ohjaavat lapsille treenejä tai osallistuvat peleihin ja turnauksiin yhdessä lasten kanssa. Kasvattajat myös auttavat lasta ja perhettä tukemalla heitä arjen kasvatuskysymyksissä ja mahdollisissa kriiseissä osallistuen tarvittaessa lasta koskeviin palavereihin.

Tämä pitkäkestoinen ja sektorirajat ylittävä työ ei ole ikinä mahtunut mihinkään lokeroon.

Tämän kaltaisen kokonaisvaltaisen ja pitkäkestoisen työtavan on strategioissa ja juhlapuheissa tunnustettu olevan kannatettavaa ja tutkimuksissa todettu olevan vaikuttavaa, mutta sen sopiminen yhteiskunnan määrittelemiin raameihin ja rahoitusmalleihin on aina ollut haastavaa.

Miten käy varhaisen tuen sote-uudistuksessa?

Nyt nurkan takana on sote-uudistus, joka luo uudet painopisteet ja osin keinotekoisetkin rajat ennaltaehkäisevän työn, terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn ja korjaavan työn väliin sekä niiden rahoituksiin. Eri puolille jäävät haavoittuvassa asemassa olevien lasten arjessa olevat tärkeät tukevat aikuiset, kuten esimerkiksi koulun henkilökunta sekä sosiaali- ja terveyspuolen työntekijät.

Kuntien velvollisuus on vastata kuntalaisten hyvinvoinnista ja näin ollen kustannukset hyvinvoinnin edistämisestä jäävät kunnille. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat sitä vastoin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen ja he vastaavat myös näiden toimien kustannuksista.

Järjestöjen tulevaisuudesta

Tällä hetkellä ilmassa on monia epäselvyyksiä liittyen erityisesti Iceheartsin kaltaisten ei-lakisääteisten hyvinvointia edistävien järjestöjen rahoitukseen, mutta me uskomme, että päättäjien inhimillisyys ja tahto, niin kunnissa kuin tulevaisuuden hyvinvointialueilla, on rakentaa Suomea, jossa hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalisten, taloudellisten ja inhimillisten ongelmien ehkäisy on jokaisen sydämen asia ja tulevaisuuden visio.

Me uskomme, että päättäjien inhimillisyys ja tahto, niin kunnissa kuin tulevaisuuden hyvinvointialueilla, on rakentaa Suomea, jossa hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaalisten, taloudellisten ja inhimillisten ongelmien ehkäisy on jokaisen sydämen asia ja tulevaisuuden visio.

Epävarmojen aikojen keskellä tuleekin keskittää energia niihin seikkoihin, joihin pystyy itse vaikuttamaan ja jotka myös Icehearts-työn ytimessä ovat; toisista välittämiseen, luottamuksen rakentamiseen sekä hyvään ja avoimeen kommunikaatioon. Keinot varhaisen ja vaikuttavan tuen edistämiseksi ja säilyttämiseksi löydetään kyllä, kuten tähänkin asti on löydetty, kunhan tahtoa, tarmoa ja tietoa on riittävästi.

Jatketaan siis yhteistä hyvää työtä!