Tampereella lastensuojelussa painopistettä siirretään ennaltaehkäisevään Icehearts-työhön

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tampereen lastensuojelussa painopistettä siirretään edelleen ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin. Perheiden kotiin tehtävää työtä kehitetään kokonaisuutena ja vuonna 2014 aloitettua Icehearts-toimintaa laajennetaan. Icehearts toiminta on kasvanut Suomessa kahden viimeisen vuoden aikana räjähtävästi. Tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria on paljon ja kunnat kokevat saavansa tarvitsemaansa tukea poikkihallinnollisesta  ja monipuolisesta Icehearts toimintamallista, jolla pystytään ennaltaehkäisevästi tukemaan lapsia ja nuoria joilla on erityisen tuen tarvetta. Icehearts on toiminut Tampereen Tesomalla yhden joukkueen voimin keväästä 2014, ja toimintaa laajennetaan niin Tesoman kuin Annala-Kaukjärvi-alueelle keväällä 2015.

 

Lue lisää Tampereen hyväksymästä lasten ja nuorten palveluiden vuosisuunnitelmaesityksestä

http://www.tampere.fi/tampereinfo/viestinta/tiedotteet/2014/7Na61okfc.html