Lappeenrannan ensimmäisen Icehearts-joukkueen kokoaminen käynnissä

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimiala ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten perhepalvelut ovat allekirjoittaneet sopimuksen Suomen Icehearts ry:n kanssa Icehearts-toiminnan aloittamisesta Lappeenrannassa.

Lappeenrannan ensimmäisen joukkueen kasvattajana tulee toimimaan seuraavan 12 vuoden ajan Valtteri Ryösö. Hän kokoaa parhaillaan joukkuettaan esikouluikäisistä pojista Länsi-Lappeenrannan alueella.

Icehearts on varhaisen tuen toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Icehearts on innovatiivinen toimintamalli, jonka työväline on joukkueurheilu. Mallia toteutetaan poikkihallinnollisesti yhdessä sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten kanssa.

Icehearts harjoittaa toimintaansa käytännössä perustamalla Icehearts-joukkueita. Jokaisella joukkueella on nimetty kasvattaja, joka tukee joukkueeseen valittujen lasten kasvamista 12 vuoden ajan, esikoulusta täysi-ikäisyyteen saakka. Joukkueen kasvattaja on lasten tukena niin koulussa kuin vapaa-ajalla ja järjestää lapsille harrastustoimintaa joukkueen yhdessä valitseman lajin parissa. Icehearts on tukena kunnan peruspalveluille ja tarjoaa vaihtoehtoisen, tutkitusti toimivan, mallin tukemaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria.

– Olemme erittäin iloisia alkaneesta yhteistyöstä Lappeenrannan ja Eksoten kanssa. Yhdessä pystymme tarjoamaan tukea tarvitseville lapsille rinnalla kulkijan, joka on lasten ja lasten yhteisöjen tukena aina, kun tukea tarvitaan, kertoo Suomen Icehearts ry:n toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki.

Lappeenrannan kaupunki ja Eksote ovat yhteistyössä sitoutuneet rahoittamaan kahden Icehearts-toimintamallin mukaisen joukkueen toimintaa 12 vuoden matkan ajan. Yhteen joukkueeseen mahtuu noin 25 lasta. Ensimmäinen joukkue perustettiin keväällä 2019. Toinen joukkue aloittaa toimintansa syksyllä.

Lappeenrannan kaupungin opetustoimenjohtaja Anu Liljeströmin mukaan kaupungin yksi keskeisistä strategisista tavoitteista on lasten ja nuorten hyvinvointi, jota Lappeenranta edistää monin eri keinoin.

– Icehearts-joukkueen perustaminen on uudenlainen toimintamalli, josta muissa kaupungeissa on saatu hyviä kokemuksia. Joukkueen vahvuus on pitkäkestoinen tuki, jonka uskomme parantavan joukkueeseen valittavien lasten vapaa-ajan toimintaa, ystävyyssuhteita ja oppimista.

Yhteistyön arviointia, seurantaa, kehittämistä ja toiminnan ohjaamista varten on perustettu Lappeenrannan kaupungin ja Eksoten virkamiehistä sekä Iceheartsin toimihenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

– Näkemyksemme mukaan, systemaattinen, pitkäkestoinen ja riittävän varhain alkanut tuki merkittävästi vähentää syrjäytymisen riskejä. Icehearts antaa mahdollisuuden kuulua joukkueeseen ja mielenkiintoiseen yhdessä tekemiseen, toteaa palvelupäällikkö Kirsi Leinonen Eksotelta.

Joukkueen kokoaminen parhaillaan käynnissä

Valtteri Ryösö on valittu Lappeenrannan ensimmäisen Icehearts-joukkueen kasvattajaksi. Valtteri aloitti kasvattajauransa huhtikuun alussa ja kokoaa nyt parhaillaan joukkuettaan esikouluikäisistä pojista Länsi-Lappeenrannan alueella. Valtterin ja poikien yhteinen koulutaival alkaa syksyllä 2019. Valtterin ensimmäinen kuukausi on sujunut hyvin.

– Minut on otettu joka paikassa todella lämpimästi vastaan. Alku on mennyt tutustuessa länsialueen eskareihin Skinnarilan, Kourulan, Lavolan ja Lappeen päiväkodeissa. Nyt ollaan juuri alkamassa kokoamaan joukkuetta. Toiminta tuntuu nyt painottuvan tuohon Sammonlahden koulun Skinnarilan yksikköön, mutta myös Kuusimäestä ja mahdollisesti Lavolasta otetaan poikia toimintaan mukaan, kertoo Valtteri.

Valtteri on paljasjalkainen lappeenrantalainen. Hän käy loppusuoralla olevia sosionomiopintoja ja työnteko on pitänyt hänet kiireisenä viime vuodet. Valtteri on työskennellyt mielenterveyspuolella palvelukodissa ja hänellä on myös kokemusta lastenkodissa työskentelystä. Nämä suurimmat mielenkiinnon kohteet saivat Valtterinkin kiinnostumaan Iceheartsista. Lisäksi jääkiekkotuomarina toimiminen on tuonut kosketuspintaa joukkueurheiluun.

– Iceheartsin konsepti on ihan paras. Saa olla lasten mukana monta vuotta ja olla heille se tyyppi, joka kulkee rinnalla alusta loppuun asti, toteaa Valtteri.

Valtterin vahvuudet vahvan työkokemuksen lisäksi ovat rauhallisuus, rentous ja kyky tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Hän toivoo Icehearts-uraltaan hyviä kokemuksia ja sitä, että saisi matkan varrella autettua poikia ja tuettua heidän tavoitteitaan elämässä.

Valtteri saa työparin syksyllä, kun Lappeenrannan toinen Icehearts-joukkue aloittaa toimintansa.

Lisätietoja:

Teemu Vartiamäki
Toiminnanjohtaja
Suomen Icehearts ry
040 592 6122
teemu.vartiamaki@icehearts.fi