Euroopan komissio nimesi Iceheartsin terveyden edistämisen hyväksi käytännöksi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts on valittu Euroopan komission terveyden edistämisen hyväksi käytännöksi. Tunnustus on hieno huomionosoitus suomalaiselle sosiaaliselle innovaatiolle. Tunnustuksen myötä Icehearts ry on kutsuttu esittelemään toimintamalliaan muille jäsenmaille Euroopan komission virtuaaliseen Market Place – tapahtumaan 30.6.–1.7.2021.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä joukkueurheilun avulla

Iceheartsin pitkäkestoisen työn avulla kohennetaan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla lapsia ja nuoria heidän arjen ympäristöissään koulussa, kotona ja vapaa-ajalla.

Iceheartsin työ perustuu haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten positiivisen mielenterveyden, suotuisan kasvun ja kehityksen sekä fyysisen aktiivisuuden edistämiseen.

Icehearts tarjoaa nuorille vapaa-ajan urheiluharrastuksen, jossa he voivat osallistua merkityksellisiin aktiviteetteihin ja saada myönteisiä kokemuksia, tukea ja arvostusta. Tämä toimii vastavoimana niille negatiivisille kokemuksille, joita he voivat saada osakseen muissa sosiaalisissa ympäristöissä. Näiden nuorten positiivista kehitystä voidaan vahvistaa erityisellä tavalla organisoidun urheiluharrastuksen avulla, ottamalla heidät mukaan pedagogisen ja sosiaalisen tuen pariin.

Icehearts-kasvattaja kulkee joukkueeseen valittujen lasten rinnalla esikouluiästä aikuisuuden kynnykselle ohjaamalla, kannustamalla, tukemalla ja valmentamalla lapsia, ei vain joukkueurheilun, vaan myös elämän pelisääntöihin.

Euroopan komission tunnustus huipentuu EU-maiden yhteiseen tapahtumaan

Iceheartsin edustajana Euroopan komission tapahtumaan osallistuu Suomen Icehearts ry:n erityisasiantuntija Erika Turunen.

Kaksipäiväisen tapahtuman aikana Icehearts pääsee kertomaan toiminnastaan muille EU-maiden terveyden edistämisen kansallisille edustajille. Icehearts saa toimintamallistaan palautetta ja keskustelee muiden maiden edustajien kanssa tarvittavista toimista, joilla Iceheartsin toimintamallia ja tapaa tehdä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työtä voitaisiin mahdollistaa myös muissa EU-maissa.

Komission tunnustus tuntuu todella hyvältä erityisesti siitä syystä, että puhumme konkreettisesta toiminnasta lasten ja nuorten hyväksi. Toivottavasti tunnustuksen myötä samankaltainen tapa tehdä työtä leviää mahdollisimman laajasti parantaen näin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.

”Komission tunnustus tuntuu todella hyvältä erityisesti siitä syystä, että puhumme konkreettisesta toiminnasta lasten ja nuorten hyväksi. Toivottavasti tunnustuksen myötä samankaltainen tapa tehdä työtä leviää mahdollisimman laajasti parantaen näin erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia.” sanoo Suomen Icehearts ry:n erityisasiantuntija Erika Turunen.

Icehearts – tutkittua hyvinvoinnin edistämisen työtä jo 25 vuotta

Icehearts-toimintamallia on toteutettu Suomessa jo 25 vuotta. Toiminnan piirissä on tällä hetkellä noin 800 lasta, 60 joukkueessa eri puolilla Suomea.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa parhaillaan Icehearts-pitkittäistutkimusta, jossa tutkitaan toimintamallin hyötyjä ja vaikuttavuutta sekä seurataan toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulkua. Lisätietoa tutkimuksesta: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/icehearts-pitkittaistutkimus

Icehearts on erinomainen tapa tehdä joukkueurheilun keinoin ennaltaehkäisevää työtä lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Tämä työ perustuu pitkälti – pitkäjänteisen kasvattajatyön ohella – sektorirajat ylittävään yhteistyöhön koulun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Tunnustus on hieno huomionosoitus suomalaiselle sosiaaliselle innovaatiolle.

”Icehearts on erinomainen tapa tehdä joukkueurheilun keinoin ennaltaehkäisevää työtä lasten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Tämä työ perustuu pitkälti – pitkäjänteisen kasvattajatyön ohella – sektorirajat ylittävään yhteistyöhön koulun ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Tunnustus on hieno huomionosoitus suomalaiselle sosiaaliselle innovaatiolle.” toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Kaija Appelqvist-Schmidlechner.

 

Lisätietoa:

Erika Turunen, erityisasiantuntija, Suomen Icehearts ry, erika.turunen@Icehearts.fi, 044 240 0349

Kaija Appelqvist-Schmidlechner, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kaija.appelqvist@thl.fi, 029 524 7275

Icehearts on varhaisen puuttumisen toimintamalli lapsen ja perheen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Toimintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja ammatillista kasvun tukea lapsille, joista on huomattu erityinen huoli. Icehearts ehkäisee innovatiivisesti syrjäytymistä käyttäen joukkueurheilua työvälineenään. Lisätietoa: icehearts.fi