Hyviä tekoja

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts toiminnan yhtenä isona tavoitteena on tukea ryhmään valittuja lapsia kasvamaan hyvinvointia ympärilleen tuottaviksi, vastuullisiksi aikuisiksi. Ylevä lause ja hieno tavoite. Kuitenkin kovin arkinen ja ihmisen perustarpeista lähtevä; tulenko nähdyksi, kohdatuksi ja kuulluksi? Välitetäänkö minusta? Onko minulla paikka maailmassa, kuulunko johonkin? Nämä ovat kysymyksiä, joiden toteutumiseen liian moni lapsi ei usko tai usko on horjuva.

Hyvinvointi kasvaa hyvistä teoista ja aidoista hyvyyden kokemuksista. Kohdatuksi tulemisesta, välittämisestä. Siitä, että voi kuulua johonkin ja tuntea olevansa olemassa omana itsenään. Me puhumme klassisesta hyvyydestä. Sellaisesta, jossa hyvät teot tarttuvat. Kokiessaan tulleensa kohdatuksi, välitetyksi ja kohdelluksi reilusti, ihminen voi yleensä hyvin. Kun me voimme hyvin, haluamme jakaa hyvinvointia ympärillemme. Kasvaminen hyvyyden epäilystä ja vastustelusta hyvinvointia ympärilleen tuottavaksi vaatii aikaa. Icehearts joukkueissa aikaa on 12 vuotta. Se on hyvä aika kasvaa yhdessä ja oppia elämää.

Tässä kirjoituksessa haluan kiittää hyvän tekijöitä ja pitkäkestoisia kumppaneita. Olemme onnekkaita, sillä Iceheartsin tukena ja rinnalla on kulkenut monia ihmisiä ja tahoja alusta saakka. Yksi pitkäaikaisin ja taloudellisesti merkittävä tukija on ollut Raha-automaattiyhdistys (RAY), nykyinen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). STEA tukee Icehearts toiminnan valtakunnallista hallintoa, kehittämistä ja kasvattajien tukipalveluita. Erityisen kiitollisia olemme taloudellisen tuen lisäksi STEA:n tuesta toimintamme hallinnon kehittämiseksi. Rakenteiden, byrokratian ja toiminnan näkyväksi tekemisen kiemurat eivät ole useinkaan helppoja ja mielekkäitä. Dokumentaatio ja toiminnan syvimmän olemuksen kuvaaminen tilastoin ja numeroin on hankalaa. Miten arvioimme euroissa kohtaamiset, ne nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemukset? Milloin hymy tai surunaama on vaikuttavuuden kannalta merkityksellistä? Jokainen Icehearts kasvattaja tarjoaa noin 10 000 kohtaamista vuodessa. Jokainen niistä on hyvä teko ja mahdollisuus. Mikä on kohtaamisen yksikköhinta ja onko sillä väliä?

Järjestömme rahoitusrakenne on yksinkertainen ja kolmijakoinen. STEA:n tuki ohjautuu kattojärjestö Suomen Icehearts ry:n toimintaan, joka vastaa keskitetysti valtakunnallisesta hallinnosta, taloudesta, kehittämisestä, viestinnästä ja arvioinnista sekä tukee paikallisyhdistyksiä ja kasvattajia tehtävässään tarjoten tukipalveluita, psykososiaalista tukea, ohjausta ja koulutusta. Kattojärjestön tarjoama tuki mahdollistaa sen, että jokainen Icehearts-kasvattaja pystyy keskittymään täysimääräisesti ja täysipainoisesti kasvatustyöhön ja olemaan lapsille läsnä. Se tärkein, Icehearts perustoiminta joukkueissa, rahoitetaan kaksijakoisesti. Kuntien avustuksella katetaan kasvattajien henkilöstökulut ja osa toiminnan kuluista. Joukkueiden toiminnan kuluihin ja kasvaneisiin harrastuskuluihin olemme saaneet avustuksia säätiöiltä, yrityksiltä ja yksityisiltä hyväntekijöiltä sekä sydänkummeilta. Ilman näitä tukijoita harrastustoiminnan järjestäminen olisi mahdotonta. Suuri kiitos siis kaikille tukijoillemme! Pidämme rakennetta läpinäkyvänä ja kustannustehokkaana. Haavoittuvan rakenteesta tekee kuitenkin useiden rahoitusmekanismien pätkittäisyys ja pirstaleisuus. Toivomme, että laajentuessamme myös rahoituksen pitkäjänteisyys kasvaa ja auttaa tuomaan toimintaan vakautta. Tähän uskommekin, sillä kaikkien tapaamiemme tahojen tahtotila on hyvä ja ratkaisuja hakeva. Se on ison ilon ja kiitoksen aihe. Ihmiset haluavat tehdä hyviä tekoja, tuottaa hyvinvointia ympärilleen.

Aurinkoa, lämpöä ja hyvyyttä toivottaen!