Viisi lupausta lapsille – Iceheartsin lasten palautteiden tulokset 2021

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Viisi lupausta lapsille – Iceheartsin lasten palautteiden tulokset 2021

Meidän kaikkien Iceheartsin toimijoiden tärkeimmät tehtävät ja tavoitteet on tiivistettävissä viiteen päätehtävään – viiteen lupaukseen, jotka lapsille annamme 12 vuoden ajaksi. Näiden toteutumista seuraamme monin eri tavoin. mm. kysymällä tavoitteiden toteutumisesta toiminnassamme mukana olevilta lapsilta suoraan.

Lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan

Ensimmäiseksi me lupaamme, että lapsi saa Iceheartsiin mukaan tullessaan mukavan harrastuksen. Meillä tämä tarkoittaa joukkueurheilua, mutta näkyy myös monin muin tavoin. Iceheartsissa mukana oleville lapsille järjestetään ensimmäisten kouluvuosien aikana iltapäivisin monipuolista toimintaa. Yhdessä leikitään, tehdään läksyjä ja käydään vaikka kalassa.

Toiminta iltapäivisin jatkuu monta vuotta enemmän vallitsevan käytännön mukaisesta, jossa iltapäivätoimintaa järjestetään vain ensimmäisen kahden kouluvuoden ajan (ks. THL:n tutkimus aiheesta).

Erityistä toiminnasta tekee myös liikunnan tärkeys. Tämä ei tarkoita pelkästään lajityypillistä pelaamista vaan tärkeää on myös arkiliikunta, leikit, pelit, metsäretket, uinti- ja pyöräretket ja vaikka pulkkamäki. Näin opetamme lapsia liikunnalliseen elämäntapaan ja pidämme huolta lasten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Lasten ja nuorten palautteen mukaan, he ovat päässeet harrastamaan Iceheartsin ansiosta keskiarvolla 4,4

 Lapset ja nuoret saavat Iceheartsissa kavereita, joiden kanssa heidän on hyvä olla

Toiseksi tavoittelemme sitä, että lapset ja nuoret saavat ympärilleen yhteisön, johon he kokevat kuuluvansa ja jossa heidän on hyvä olla. Loppujen lopuksi kyse on ystävyyssuhteista ja yhteenkuuluvuuden tunteesta sekä yksinäisyyden ehkäisystä.

Lasten ja nuorten palautteen mukaan he ovat saaneet Iceheartsista kavereita, joiden kanssa heidän on hyvä olla ka 4,3 

Lapset ja nuoret pystyvät juttelemaan Icehearts-kasvattajansa kanssa, jos joku asia painaa mieltä

Kolmanneksi me toivomme, että Icehearts-joukkueissa mukana olevat lapset ja nuoret kokevat, että heillä on aina olemassa aikuinen henkilö, jolle he voivat kertoa mahdollisista huolistaan. Näin he eivät koe jäävänsä huolineen yksin vaan niihin lähdetään matalalla kynnyksellä etsimään ratkaisua yhdessä luotettavan aikuisen kanssa.

Huomionarvoista on, että viimeisimmän kouluterveyskyselyn mukaan vain noin puolet lapsista kokevat, että he voivat keskustella koulun aikuisen kanssa mieltä painavista asioista.

Lapset ja nuoret pystyvät juttelemaan Icehearts-kasvattajansa kanssa, jos joku painaa mieltä ka 4,3 

Lapset ja nuoret tietävät saavansa tarvittaessa apua Icehearts-kasvattajaltaan

Neljänneksi kaiken Icehearts-työn tarkoitus – on se sitten joukkueurheilua, yksilöllistä tukityötä, koulutyössä avustamista tai perheiden kanssa yhteyttä pitämistä – on se, että lapset ja nuoret tietävät, että heillä on aina luottopakki, luotettava aikuinen, joka auttaa tilanteessa kuin tilanteessa. Iloksemme, tähän tärkeimpään ydinkysymykseemme annettiin lasten ja nuorten toimesta korkeimmat arvosanat kautta maan.

 Lapset ja nuoret tietävät saavansa tarvittaessa apua Icehearts-kasvattajaltaan ka 4,6 

Lapset ja nuoret suosittelevat Icehartsia kavereilleen

Viimeisenä kysymyksenä kysymme yleiskysymyksen, jolla tiedustelemme lasten ja nuorten yleistunnelmaa Iceheartsissa olosta. Jos he kokevat, että he pystyvät suosittelemaan Iceheartsia kavereilleen, oletamme ainakin jollain tasolla, että heillä on hyvä olla Iceheartsissa eikä mukana olo ole aiheuttanut heille haittaa.

Lapset ja nuoret suosittelisivat Iceheartsia kavereilleen keskiarvolla 4,4

Miten palautekysely tehdään?

Kysymme oman sovelluksemme avulla kerran vuodessa Icehearts-joukkueiden lapsilta ja nuorilta palautetta Icehearts-toimintamme ydinasioista. Vastauksia annetaan hymynaamoin ja kysymyksiin vastataan nimettömänä. Asteikko on yhdestä viiteen (1–5), yksi tarkoittaen, että henkilö ei ole lainkaan samaa mieltä väittämän kanssa ja 5 tarkoittaen, että henkilö on täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Vastauksia saimme valtakunnallisesti 451 lapselta ja nuorelta ikähaitarin ollessa 6–17 vuotta.

Lisätietoja:

Erika Turunen, erityisasiantuntija, Suomen Icehearts ry,
erika.turunen@icehearts.fi 044 2400 349