Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää Icehearts-toiminnan vaikutuksia

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kirjoittaja: Tutkija Jenni Wessman
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Ainutlaatuinen Icehearts Icehearts-toimintaa on ollut Suomessa 20 vuotta.
Toimintaa ei kuitenkaan ole yksittäisiä opinnäytetöitä lukuun ottamatta tarkasteltu arviointitutkimuksen silmin. Kentältä on kantautunut jatkuvasti positiivista palautetta toiminnan vaikutuksista. Niinpä huutoon päätettiin vastata. Vuonna 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnisti tutkimuskokonaisuuden, jossa kartoitetaan Icehearts-toimintaa ja arvioidaan sen vaikutuksia.

Lapsuudenmittainen seurantatutkimus Kaija Appelqvist-Schmidlechnerin ja Marjatta Kekkosen luotsaamassa seurantatutkimuksessa seurataan tulevien 13 vuoden ajan toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulkua sekä hyvinvointia. Tutkimukseen osallistui viisi syksyllä 2015 aloittanutta Icehearts joukkuetta. Tietoa kerätään vanhemmilta, opettajilta, kasvattajilta ja myös lapsilta itseltään. Vertailuaineistoksi kerätään tietoa samanikäisistä koululaisista, jotka eivät ole mukana Icehearts-toiminnassa. Ensimmäisiä alustavia tuloksia lähtötilanteesta on odotettavissa syksyllä 2016.

Wessman Kuva K
Tutkija Jenni Wessman

Tutkimus tuottaa tärkeää tietoa Icehearts-toiminnan soveltuvuudesta ja vaikutuksista, mutta myös lasten hyvinvoinnista ja elämänkulusta yleisestikin. Yhden joukkueen kaari nuorten kertomana. Tutkimuskentällä kuuluu vahvasti myös nuorten ääni.

Päivi Känkäsen ja Jenni Wessmanin koordinoiman tutkimuskokonaisuuden toinen osio on retrospektiivinen eli takautuvasti kokemuksia keräävä tutkimus. Siinä keskiössä oli yhden jo päättyneen Icehearts -joukkueen nuorten kokemukset itse toiminnasta.

Tarkastelun kohteena oli erityisesti Icehearts-toiminnan puitteissa tapahtuva nuorten auttaminen, sen merkityksellisyys ja kannattelevuus nuoren kannalta. Retrospektiivinen tutkimus on tuottanut tärkeää tietoa siitä, mikä merkitys pitkäkestoisella tuella ja aikuisen rinnalla ololla on lapsen ja nuoren elämässä selviytymisen kannalta. Alustavien tulosten mukaan näyttää siltä, että

Icehearts onnistuu poikkeuksellisella tavalla luomaan luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa nuoret voivat valita ja löytää oman tapansa osallistua ja olla läsnä. Icehearts tarjoaa myös mahdollisuuden saada tunnustusta ja hyväksyntää, kokemuksen omasta arvokkuudesta, jota voisi kutsua myös nuorten sosiaaliseksi vaurastumiseksi. Toiminnassa on hyvä syke ja brändi, joka kutsuu lapsia ja nuoria liittymään toimintaan ennemmin kuin jäämään syrjään.