Nemoy tekee yhteiskuntavastuullista työtä – Icehearts-lapset oppivat keskittymään

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Miksi lähditte mukaan tukemaan Icehearts-lapsia? Mikä on
yhteiskuntavastuullisuusajatuksenne yhteistyön / sponsoroinnin
taustalla?
Nemoy on pieni kasvuvaiheen yritys, jolla on hyvin rajalliset resurssit hyväntekeväisyyteen. Meidän tahtotilamme voikin jakaa kahteen osaan: 1) Haluun auttaa. Tiesimme, että Icehearts-toiminnassa on mukana paljon lapsia, joita voisimme auttaa (ADHD, ADD, oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, traumat jne.) 2) Saada näyttää. Halusimme keskittää rajalliset resurssit ja tarjota pro bono -hoitoja niitä kipeimmin tarvitseville (ja kantaa näin hallitusti kortemme yhteiseen kekoon) ja päästä näin osoittamaan mm. lastensuojelulle ja sosiaalitoimelle, että näillä hoidoilla voidaan todellakin auttaa ja ennaltaehkäistä ongelmia, kuten syrjäytymistä, koulunkäynnin vaikeuiksia jne.

Montako Icehearts-lasta käy nyt hoidossa ja minkälaisissa
vaivoissa heitä hoidetaan?
Helsingissä on hoidettu tähän mennessä kahta poikaa. Ajatus on ottaa hoitoihin ainakin muutama lapsi lisää. Näillä lapsilla on ollut haasteita keskittymiskyvyn, impulssin hallinnan, aggressiivisuuden ja oppimisen kanssa.

Miten pitkään ja minkälaisia hoitotuloksia / vasteita hoidoille
on selkeästi saatu?
– Käytämme menetelmää, jolla voimme tehokkaasti helpottaa monenlaisia stressi- ahdistus- ja mm. keskittymishäiriön oireita. Ennen Icehearts-yhteistyötä olimme jo saaneet hyviä hoitotuloksia samassa kohderyhmässä, ja tämä innoitti meitä ajattelemaan, että voisimme auttaa myös näitä poikia.

Onko menetelmää tutkittu ja jos niin minkälaisten vaivojen
hoidoissa on saatu selkeitä hoitotuloksia?
– Neurofeedback-menetelmiä on tutkittu paljonkin maailmalla, ja tutkituimpia ongelmia ovat juuri ADHD, autismikirjon ongelmat, mutta myös erilaiset stressi- ja ahdistusperäiset vaivat. Tutkimustulokset ovat osin ristiriitaisia, oletettavasti sen vuoksi, että tutkimuksissa niputetaan usein erilaiset neurofeedback-menetelmätkin keskenään.

Minkälaiset ihmiset hyötyvät parhaiten hoidosta? Voiko
esim. huolestuneisuudesta / ahdistushäiriöstä kärsivä aikuinen
tai lapsi parantua kokonaan hoidon avulla?
– Menetelmä käyttää hyväkseen aivojen kykyä oppia. Näinmuodoin tulokset ovat oppimistuloksia ja pysyvät kohtalaisen hyvin, edellyttäen, että hoitojakso on ollut ongelmiin nähden riittävän pitkä. Meillä on käynyt hoidossa jo satoja asiakkaita, joista merkittävä osa on saanut oireisiinsa apua, myös aikuiset.

Miten näette, jos neurofeedback-hoito olisi kaikkien saatavilla,
minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla yhteiskuntaamme
esim. huonovointisuuden osalta?
– Mielestämme neurofeedback voi olla psyykkisten ongelmien hoidossa jatkossa merkittävä auttamisen tapa nykyisten hoitomuotojen rinnalla.

Minkälaisia näkymiä Nemoylla on tulevaisuudessa? 
– Nemoylla on tavoitteena kasvaa koko Suomen kattavaksi ketjuksi ja kyetä auttamaan yhä useampia ihmisiä.

Lue lisää: www.nemoy.fi

Marjavihervaara

Kuvassa: Psykiatri, Marja Vihervaara, Nemoy
Teksti: Kristiina Kilpala, Marja Vihervaara