Lehdistötiedote: Pitkäkestoisen luottamussuhteen rakentaminen tuottaa yhteiskunnalle inhimillisiä ja taloudellisia säästöjä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lasten ja nuorten varhaisen tuen Icehearts-toimintamallin tehosta on saatu uutta tutkimusnäyttöä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti Icehearts 20 vuotta -juhlaseminaarissa 17.8.2016 alustavia tuloksia kahdesta käynnissä olevasta Icehearts-osatutkimuksesta.

THL:n Icehearts-seurantatutkimuksessa 2015-2027 seurataan 13 vuoden ajan Icehearts-toiminnassa mukana olevien lasten elämänkulkua ja hyvinvointia lasten, vanhempien ja kasvattajien näkökulmista.

Kasvattajat havaitsivat seuraavia muutoksia lapsissa jo yhden vuoden aikana:
* 77 % sosiaaliset taidot kohentuivat
* 74 % sai kavereita lisää
* 72 % itsetunto vahvistui
* 48 % koulussa pärjääminen parantui.

Icehearts-toimintamallissa kasvattaja kokoaa esikouluikäisistä lapsista yhdessä muiden tahojen kanssa urheilujoukkueen ja sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan lasta joukkueessa, koulunkäynnissä ja lapsen arjessa 13 vuoden ajan. THL:n erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechnerin ja erityisasiantuntija Marjatta Kekkosen mukaan tällaiselle toiminnalle on aito tarve yhteiskunnassa.

”Iceheartsin toiminta tavoittaa oikean kohderyhmän, tarjoaa lapselle ja perheelle pitkäkestoista käytännön apua ja täydentää yhteiskunnan muita palveluita. Icehearts on sosiaalinen innovaatio, joka kiinnostaa myös kansainvälisesti”, Appelqvist-Schmidlechner ja Kekkonen toteavat.

THL:n retrospektiivisessä haastattelututkimuksessa 2015-2016 kerätään tietoa siitä, mikä merkitys pitkäkestoisella tuella ja aikuisen rinnalla ololla on lapsen ja nuoren elämässä selviytymisen kannalta.

“Tutkimuksemme perusteella voimme todeta, että Icehearts tarjoaa lapselle mahdollisuuden saada tunnustusta ja hyväksyntää, kokemuksen omasta arvokkuudesta, jota voisi kutsua myös sosiaaliseksi vaurastumiseksi”, toteavat THL:n erityisasiantuntija Päivi Känkänen ja tutkija Jenni Wessman.

Yli 90% Icehearts-polun käyneistä elää tavallista arkea
Yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäytyminen tulee inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi. On arvioitu, että yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle miljoona euroa. Kokemusten mukaan Icehearts-toimintamalli ehkäisee ulkopuoliseksi joutumista erittäin tehokkaasti.

“Icehearts-polun läpikäyneistä nuorista yli 90 % voi hyvin ja on kiinnittynyt yhteiskuntaan. Muutamista nuorista on vielä huoli, mutta heihin on hyvä yhteys, joka mahdollistaa auttamisen edelleen”, kertoo Suomen Iceheartsin talous- ja kehitysjohtaja Teemu Vartiamäki.

LUE LISÄÄ:
Tutkimustuloksia Icehearts-toiminnan vaikutuksista lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä