Lahjoittamalla euron, tuet lasten hyvinvointia eurolla

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Jokunen vuosi sitten sain käydä mielenkiintoisen ja ajatuksia avartavan keskustelun kun eräässä varainhankintakoulutuksessa totesin vastoin luennoitsijan yleistä väittämää, että järjestössä lahjoitetut varat voivat ohjautua lyhentämättöminä toiminnan tukemisiin. Siis oikeasti. Iceheartsissa tilanne on tällainen ja olemme siitä erittäin ylpeitä. Haasteemme on tehdä asia näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Ymmärrän hyvin ihmisen epäilyt lahjoitettujen varojen käytöstä ja erilaisten kampanjoiden motiiveista. Epäilen itsekin ja olen usein kovin skeptinen. Ehkä juuri tästä syystä pyrin voimakkaasti kehittämään ja ylläpitämään rahoitusrakenteemme läpinäkyvyyttä ja huolehtimaan, että hyväntekijöiden lahjoittamat varat käytetään oikeasti lyhentämättömästi ja eettismoraalisesti oikein suoraan lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseen, siis joukkueidemme arjen toimintaan.

 

Img 0712

Icehearts kokonaisuuden rahoitusrakenne on varsin moninainen, pirstaloitunut ja vaikeasti ennakoitava. Tämä luo ison haasteen otettaessa huomioon toiminnan pitkäkestoisen ja poikkihallinnollisen luonteen. Kunkin joukkueen elinkaari on 12 vuotta. Se on kasvattajan lupaus kasvussaan tukea tarvitsevalle lapselle. Se arvo, josta emme tingi ja joka on meille erityisen tärkeä. Vielä tärkeämpi se lapselle, hänellä on oikeus oppia luottamaan lupaukseen.

Ohessa olevat kuvio kuvaa rahoituksen eri tasoja. Rahoituksen kokonaisrakenne on jaettavissa kolmeen eri tasoon; kattojärjestön hallinnolliseen rahoitukseen, paikallisyhdistysten kasvattajien henkilöstökuluihin ja kolmanneksi itse toiminnan kuluihin. Icehearts rakenteessa kattojärjestö Suomen Icehearts ry vastaa keskitetysti valtakunnallisesta Icehearts toiminnan johtamisesta, hallinnosta, kehittämisestä, koulutuksesta ja tukipalveluista. RAY avustaa tätä toimintaa kohdennetun toiminta-avustuksen kautta. Tämän lisäksi kattojärjestö koordinoi yleistä varainhankintaa ja toiminta-avustusten hakemista esimerkiksi Säätiöistä. Nämä avustukset ohjautuvat suoraan paikallistoiminnan, siis joukkueiden, toiminnan mahdollistamiseen.
Kuva2

Paikallisyhdistyksien avustukset koostuvat pääosin kuntien avustuksista, jotka ohjautuvat suoraan kasvattajien henkilöstökuluihin. Kasvattajien pääasiallisena tehtävänä on tukea joukkueidensa lasten kasvua. Paikallisyhdistyksissä ei ole hallinnon työntekijöitä eikä hallinnon tehtäviä, vaan nämä hoidetaan keskitetysti kattojärjestöstä käsin. Tällä rakenteella pyritään siihen, että kasvattajat saavat ja voivat keskittyä täysipainoisesti kasvatustyöhön yhdessä lasten vanhempien ja kunnan peruspalveluiden kanssa.

Kuva3

Kolmantena tasona ovat joukkueet, Icehearts toiminnan tärkein elementti ja järjestön perustehtävä. Joukkueiden toiminnan rahoitus koostuu yksityisten sydänkummien lahjoituksista, varainhankinnasta, Säätiöavustuksista ja yritystukijoista. Nämä rahat menevät lyhentämättömänä joukkueiden toiminnan kuluihin. Joukkuekohtaiset toimintakulut ovat vuodessa 5000–15000 euroa riippuen lajista, ikäluokasta ja alueesta. Näin ollen toiminnan kulut ovat tällä hetkellä noin 250 000 euroa vuodessa.

Esimerkki Icehearts perustoiminnan rahoituksesta paikallisyhdistyksessä.

Kuva4

TUKEA VOIT MONELLA TAVALLA. Nettisivuillamme www.icehearts.fi voit ryhtyä yksittäisen joukkueen sydänkummiksi. Näin tiedät tarkasti mihin lahjoittamasi eurot ohjautuvat. Kasvattajalta saat myös vuosittaisen raportin mitä lahjoitetuilla varoilla on tehty. Yleisesti toimintaa voi tukea kattojärjestön kautta, jolloin varat ohjautuvat valtakunnallisesti toiminnan tukemiseen; yhteisten leirien järjestämiseen ja paikallisyhdistysten toiminnan tueksi. Olemme kiitollisia jokaisesta hyväntekijästä ja tukijastamme! Haluamme olla luottamuksen ja lupauksen arvoisia, myös hyvän hallinnon hoidossa. Lämminhenkistä syksyä, voidaan yhdessä hyvin!

Teksti: Teemu Vartiamäki, Talous-ja kehitysjohtaja