Kasvua ja kehitystä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Toimintakauden kääntyessä kohti loma-aikaa on hyvä katsoa hieman taaksepäin kulunutta toimintavuotta. Tunnen suurta kiitollisuutta koko Icehearts-organisaatiosta todetessa, kuinka monessa olemme saaneet olla mukana. Tärkeimpänä tietysti, että kuljemme jo yli tuhannen lapsen ja perheen rinnalla opettelemassa hyvinvointia tarjoavaa elämää ja kasvua. Matka ei ole aina ja kaikille helppo, eikä sen pidäkään olla. Elämä on täynnä yllätyksiä ja haastaa kompleksisuudessaan kokeneemmankin kulkijan. Ehkä viisaimpia oppeja onkin, kuinka vähän lopulta tiedämme ja kuinka paljon toisiamme tarvitsemme.  

Toimintakausi 2022–2023 on ollut kasvun ja ammatillisen kehittymisen vuosi. Olemme saaneet perustaa lähes kymmenen uutta Icehearts-joukkuetta, pohtineet ammatti-identiteettimme kulmakiviä ja vahvistumista sekä vaalineet arvojamme ja lupauksiamme.  

Keväällä käynnistynyt Icehearts Europe -hanke on jotain aivan huikeaa. Eurooppa haluaa oppia tapaamme kohdata, toimia ja kulkea haavoittuvassa asemassa olevien lasten rinnalla pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kohti toiveikkaampaa huomista ja hyvää tulevaisuutta. Yhdessä. 

Hiljaisen tiedon sanoittaminen ja hyvien käytäntöjen kirjaaminen ohjeiksi ja toimintamalleiksi on jotain, joka opettaa tekijäänsä vähintään yhtä paljon kuin lukijaa. Se tuo esille myös katvekohtia ja haasteita, joissa tarvitsemme apua ja joihin meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota. Se auttaa meitä oppimaan, toimimaan ja kohdentamaan työtämme tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti myös tulevaisuudessa.   

Toivon, että meneillään olevat kehitystoimet opettavat meitä kehittymään ja olemaan jatkossakin hyvinvoiva työpaikka, jossa v koetaan osaamisen ja kehittymisen motivoivaa tunnetta. Tähän me pyrimme: veto- ja pitovoiman vahvistamiseen.  

Olemme vahvistaneet tukipalveluitamme ja jatkuvan oppimisen rakenteita. Otamme parhaillaan käyttöön oman verkko-oppimisympäristön henkilöstön osaamisen vahvistamisen, ammatillisen kehittymisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen alustaksi. Ympäristön, joka tuo älypuhelimeen niin lastenoikeuksien ja lastensuojelulain opintokokonaisuudet kuin toisella puolella Suomea toimivan kollegan hyvät käytännöt arjen työssä. Luentoja, podcasteja ja tarinoita liitettäväksi oman arkityön tueksi.  

Seuranta ja tutkimus ovat jo kiinteä osa työtämme. Ennen kaikkea ne auttavat työn reflektoinnissa, kohdentamisessa ja oman työn suunnittelussa. Kliseisesti, mutta kovin käytännöllisesti, tieto ohjaa työtämme ja tekee sen näkyväksi. Yhdessä niistä syntyy vaikuttavuus, peruste työlle, jolle on suuri tarve ja erityisen merkittävä asema tämän hetken yhteiskunnassa.  

Päivitetty logomme vahvistaa ajatusta siitä, että laji tai menestys ei ole oleellista. Yhteisö, välittäminen ja kohtaaminen ovat tärkeintä. Ne saavat sydämen sulamaan, vahvistumaan ja luomaan hyvinvointia ympärilleen. Rakkaudesta ja yhdessä oppimisesta Iceheartsissa on kysymys.  

Tällä toimintakaudella otetut kehitysaskeleet vahvistavat Iceheartsia organisaationa. Otamme isoja askeleita ruohonjuuritason aatteellisesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta kohti ammatillisempaa, tietoon ja osaamisen kehittymiseen, tukeutuvaa vaikuttavaa järjestötoimintaa. Sellaista toimintaa, joka rakentuu kokonaisvaltaiseksi, lapsi- ja tarvelähtöisesti toiminnaksi ylittäen hallinnon ja ikäkausien rakenteelliset kuilut.  

Haluan lämpimästi kiittää parasta työyhteisöämme, upeita joukkueitamme ja kaikkia teitä kumppaneitamme yhteisestä toimintavuodesta. Riemullista ja levollista kesää!  

– Toiminnanjohtaja Teemu