Iceheartsin vaikuttavuus videolle! Hyvän Mitta – hankkeen päätösseminaari 26.11.2019

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Hyvän Mitta – hankkeen päätösseminaarissa tänään julkaistu Iceheartsin vaikuttavuusvideo yhdisti tiedon ja tunteen taidokkaalla tavalla.

Hyvän Mitta on tutkinut, kuinka yhteiskunnallinen työ vaikuttaa ja millaisia sen tulokset ovat. Hankkeen päätösseminaarin avasi viestillään kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kosonen. Muita puhujia olivat muun muassa professori Arto O. Salonen, Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nord, Motiva Oy:n toimitusjohtaja Vesa Silfver sekä norjalaisen vaikuttavuustoimija Wilstarin johtaja Marcus Bleasdale.

Vaikuttavuus esiin Iceheartsin omalla sovelluksella

Icehearts on sitoutunut seuraamaan ja arvioimaan työnsä tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia. Tästä syystä olemme ottaneet käyttöömme oman sovelluksen, jolla saamme tietoa niin kasvattajiemme työn jakautumisesta eri osa-alueisiin kuin Icehearts-lasten kehityksestä sekä pian myös lasten itsearvioinneista.

Iceheartsin videolle olemme koonneet yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa haavoittuvassa asemassa olevien lasten tilanteista, Iceheartsin kokonaisvaltaisesta ja pitkäkestoisesta työstä näiden lasten parissa sekä työn tuloksista ja vaikutuksista.

“Icehearts-työtä tehdään suurella sydämellä, joten videomuotoinen, tunteen ja faktan yhdistävä tarinankerronta sopi meille hyvin. Videon avulla pystyimme avaamaan paremmin Icehearts-työn ydintä suuremmalle yleisölle.” kertoo Iceheartsin järjestöpäällikkö Erika Turunen.

“Suomessa harmittavan usein tahdotaan rajata mikä tahansa toiminta selkeään lokeroon, mutta Icehearts on niin paljon enemmän kuin joukkueurheilua, enemmän kuin koulunkäynnin tukea, enemmän kuin iltapäivätoimintaa, enemmän kuin perhetyötä, enemmän kuin ammatillista tukityötä. Ollessaan kaiken tämän yhdistelmä, Icehearts on niin paljon enemmän samassa paketissa. Ja nyt pääsimme kokoamaan tiedon yhteen videoon!” iloitsee Turunen.

Icehearts on niin paljon enemmän kuin joukkueurheilua, enemmän kuin koulunkäynnin tukea, enemmän kuin perhetyötä, enemmän kuin ammatillista tukityötä. Ollessaan kaiken tämän yhdistelmä, Icehearts on niin paljon enemmän samassa paketissa. Ja nyt pääsimme kokoamaan tiedon yhteen videoon.

  • Icehearts Thumbnail 5
  • Iceheartsin videolla koottua tutkimustietoa

Videolle on koottu tutkimustietoa niin Iceheartsin omasta sovelluksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 käynnistämästä kaksiosaisesta tutkimushankkeesta, jossa tarkastellaan Icehearts -toiminnassa mukana olevia lapsia ja nuoria sekä Sitran mallin ja kohortti -87 tutkimuksen tuottamaa tietoa. THL:n seurantatutkimuksessa on kerätty tietoa 13 vuoden ajan Icehearts-joukkueissa mukana olevista lapsista sekä samanikäisistä verrokkilapsista. Tietoa kerätään toistuvasti lapsilta, vanhemmilta, opettajilta ja Icehearts-kasvattajilta.

Icehearts on lisäksi yhteistyössä THL:n, kuntien ja SITRA:n mittaristoja hyödyntäen työstänyt toiminnan kustannusvaikutuksen mittaristoja. Näiden perusteella voidaan todeta Icehearts-toiminnan olevan kustannusvaikuttavuudeltaan tehokas toimintamalli, joka ehkäisee erityispalveluiden tarvetta. Toimintamallin avulla ehkäistään osattomuutta, kohennetaan inhimillistä hyvinvointia ja tuotetaan yhteiskunnalle selvää säästöä. Yhden joukkueen säästöjen on laskettu olevan jopa 3 miljoonaa euroa.

Näiden perusteella voidaan todeta Icehearts-toiminnan olevan kustannusvaikuttavuudeltaan tehokas toimintamalli, joka ehkäisee erityispalveluiden tarvetta.

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa.

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä.

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista

THL:n tutkimuksen mukaan Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa. Kasvattaja myös vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita sekä rakentaa lasten välisiä suhteita. Icehearts-kasvattajan läsnäolosta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapsen kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta… Kasvattaja myös vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita sekä rakentaa lasten välisiä suhteita.

Icehearts Thumbnail 6

Yksi Icehearts-joukkue säästää yhteiskunnan varoja liki 3 miljoonaa euroa

KTT Petri Hilli on laskenut Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta Icehearts-joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Joukkueen toiminta ja tuki lapsille säästi yhteiskunnan varoja pelkästään sosiaali- ja terveyskuluissa 857 000 €. Toiminnan avulla NEET-nuorten määrä puolitettiin. Näiden laskelmien mukaan yhden Icehearts-joukkueen säästö yhteiskunnalle on liki 3 miljoonaa euroa.

Icehearts Thumbnail 8

Katso Iceheartsista kertova video Hyvän Mitta 2019 – hankkeen sivuilta

Video on toteutettu Hyvän mitta -hankkeessa 2019. Videon tuottaja: AIknow Agency Oy, konseptin tuottaja: Aino Elina Muhonen, tuotantoyhtiö: Kreatos Films Osuuskunta, käsikirjoitus ja ohjaus: Sami A. Hakkarainen, kuvaus: Anttu Koistinen, äänet: Jaakko Ristimäki, leikkaus: Petteri Tiainen.

Lisätietoa Iceheartsin toiminnasta ja tuloksista: icehearts.fi/vaikuttavuus

Lisätietoja:

Erika Turunen, Suomen Icehearts ry:n järjestöpäällikkö
erika.turunen@icehearts.fi, 044 2400 349