Iceheartsin tiimi etsi ratkaisuja koronakriisiin Hack The Crisis Finland 48h haasteessa

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Suomessa elää 150 000 lasta pienituloisessa perheessä, 73 000 lasta on lastensuojelun palveluiden piirissä ja 105 000 lasta tarvitsee opinnoissaan joko erityistä tai tehostettua tukea.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on vahingoittanut heidän arjen kontaktejaan kouluun ja turvallisiin, arkea tukeviin toimintoihin ja sosiaalisiin kontakteihin. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset tarvitsevat apua!

Icehearts peräänkuuluttaa valtakunnallisia ohjeistuksia

Iceheartsin tiimi osallistui viikonloppuna Hack The Crisis Finland – haasteeseen , jonka tarkoituksena oli tuottaa koronakriisiin ratkaisuehdotuksia 48 tunnissa. Iceheartsin tiimi pohjasi työnsä arjen huomioihinsa lasten ja perheiden tarpeista kriisin aikana, mutta haki ratkaisussaan laajaa vaikuttavuutta. Icehearts pystyy kuitenkin tarjoamaan tukea vain murto-osalle tukea tarvitsevista lapsista.

Lue miten Icehearts tukee lasten koulutyötä, vapaa-aikaa ja perheitä myös tänä poikkeuksellisena aikana täältä.

Hyvää työtä tehdään tällä hetkellä useassa eri organisaatiossa ja kunnassa. Käytännöt ja palvelut vaihtelevat kuitenkin suuresti asettaen lapset eriarvoiseen asemaan eivätkä kaikki saa tarvitsemaansa tukea. Iceheartsin Hack the Crisis – tiimin näkemyksen mukaan Suomi tarvitsee välittömästi kansalliset ohjeistukset, jotta jokaiselle tukea tarvitsevalle lapselle taataan hänen tarvitsemansa apu ja tuki koronakriisin aikana.

Tiivistelmä konkreettisista toimintaehdotuksistamme löytyy oheisesta kaksi minuuttia kestävästä videosta. Video on katsottavissa Iceheartsin Youtube-kanavalla

Iceheartsin tiimiltä esitys konkreettisiksi toimenpiteiksi

Iceheartsin tiimi esittää viittä konkreettista toimenpidettä, jotka tulisi ottaa välittömästi valtakunnallisesti käyttöön haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Ole proaktiivinen

Toiminnan lähtökohtana tulee olla, että aikuiset ja viranomaiset ovat itse proaktiivisesti yhteydessä haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin eivätkä odota heidän yhteydenottojaan kriisissä. Soita tai laita viestiä!

Kartoita lapsen ja perheen tarpeet

Iceheartsin kaltaiset toimijat ovat pystyneet tarjoamaan apuaan välittömästi tukea tarvitseville lapsille ja perheille pitkän yhteistyönsä ansiosta, mutta samankaltaista turvallista aikuissuhdetta ei pystytä luomaan hetkessä. Tässä tilanteessa parhain mahdollinen kontakti kaikkiin Suomen lapsiin on koulu ja varhaiskasvatus, sen opettajat ja muu henkilökunta, jotka lapset tuntevat ja joihin he voivat luottaa.

Apua tulisi organisoida koulun sisältä käyttäen hyödyksi mm. oppilashuoltoryhmää ja muita turvallisia, tuttuja aikuisia, kuten kuraattoreita, koulupsykologeja ja nuorisotyöntekijöitä. Viimetilassa on hyvä muistaa, että lastensuojelu ei ole koskaan kiinni, mutta sitä ei tule kuormittaa, jos käytännön apu on riittävää.

Vie ruokaa

Kouluruoan puuttuminen haastaa erityisesti pienituloisten perheiden taloutta. Kouluruoka on osalle suomalaisistakin lapsista päivän ainoa lämmin ateria. Itse ruoka ei kuitenkaan vallitsevassa tilanteessa ole itse ongelma. Koulun keittiöt voidaan pitää normaalisti toiminnassa ja ruokaa pystyttäisiin näin ollen tarjoamaan kaikille tarvitseville. Ruoan hakeminen tutulta aikuiselta tai ruoan kuljettaminen tutun aikuisen mukana mahdollistaa myös tärkeimmän kysymyksen esittämisen: Mitä sinulle kuuluu?

Kohtaamalla mahdollistetaan avun ja tuen pyytäminen ja antaminen

Päivittäiset tai ainakin viikoittaiset yhteydenotot ylläpitävät lapsen perusturvallisuutta. Tilanteiden muuttuessa lapselle ja perheelle pystytään tarjoamaan käytännön apua, kuuntelutukea ja konkreettisia, yksilöllisiä tukitoimia. Kukaan ei jää yksin eikä mahdolliset ongelmat pääse kriisiytymään.

Pidetään huolta perustarpeista ja perusturvallisuudesta

Tärkeintä kriisin aikana on pitää huolta lapsen perustarpeista ja perusturvallisuudesta. Soita, vie ruokaa, osoita, että välität, ylläpidä turvallisia sosiaalisia suhteita, tarjoa tukea koulutehtävissä, pohdi yhdessä lapsen kanssa mielekkäitä tapoja viettää vapaa-aikaa, ylläpidä iloa.

Kyse on meidän yhteisistä lapsista. Me selviämme tästä yhdessä.

 

Hack the Crisis Icehearts -työryhmän englanninkielisen tiivistelmän löydät täältä.

 

Lisätietoja:

Erika Turunen
Järjestöpäällikkö
Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi
044 2400 349