Icehearts tuottaa julkiselle sektorille säästöjä

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä tekevän Icehearts-järjestön toiminta hyödyttää julkista taloutta merkittävästi. Järjestön toiminta lisää erityisen tuen tarpeessa olevien lasten hyvinvointia, mutta kustannusten nousun sijaan säästää kunnan sekä julkisen hallinnon varoja.

“Kunnat hakevat säästöjä sekä yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kasvua, joiden vaikutukset näkyvät jo tänään, mutta joiden vaikutukset ovat pitkäkestoisia, ihmiselämän mittaisia. Toimintamallimme avulla he saavat aikaan erityisen tuen tarpeessa olevien lasten hyvinvoinnin kasvun ja yhtäaikaisesti julkisen hallinnon säästöt.”

Suomen Iceheartsin toiminnanjohtaja Ville Turkka.

Iceheartsin kasvu jatkuu taantumassakin voimakkaana, vaikka monessa muussa organisaatiossa supistetaan toimintoja.

“Kunnalle yhden Icehearts-kasvattajan vuosittaiset palkkakulut hallintokuluineen ja yhteydenpitovälineineen maksaa vain 50 000 €. Ilman Iceheartsin ennaltaehkäiseviä tukitoimia vuosikustannukset lastensuojelun osalta ovat kunnalle usein kestämättömiä jo tänään, mitä ne ovat lähes poikkeuksetta myös tulevaisuudessa. Olemme toimintamallimme avulla ehkäisseet koulupudokkuutta, huostaanottoja, kriminalisoitumista, nuorena eläköitymistä sekä useita muita yhteiskunnalle kasaantuvia kuluja. Investoimalla Iceheartsiin kasvattajan rooli lapsen hyvinvoinnin parantumisessa näkyy poikkeuksetta kunnalle koituvan kustannustason laskuna. Kasvattaja tukee sekä lapsen että toiminta-alueensa peruspalveluita ja säästää näin ollen palkkakustannuksensa, siksikin julkiselle hallinnolle jää ylimääräisiä varoja hallinnoitavaksi,” Turkka tarkentaa.

Iceheartsin tehtävä on tukea lasta koulunkäynnissä sekä perhettä tilanteissa, joissa vanhempien jaksaminen on koetuksella. Järjestö tarjoaa toimintamallissaan lapsille vapaa-ajan osallisuutta joukkueharrastuksen myötä. Lasten vanhemmille Icehearts kasvattajat toimivat luontevina kasvatuksen ja kasvun kumppaneita.

“Tänään Icehearts toimii jo kymmenellä paikkakunnalla ja työntekijöitä meillä on 41. Toukokuun alkupuolella Riihimäelle palkattiin ensimmäinen Icehearts työntekijä. Kesäkuun alussa aloitetaan uuden joukkueen kokoaminen Helsinkiin. Tämän joukkueen osalta Helsingin työntekijän palkkauksesta vastaa puoliksi Helsingin kaupunki ja puoliksi yhteistyökumppanimme Supercell ja Urlus-säätiö. Myöhemmin syksyllä työllistämme suunnitelman mukaisesti vielä kaksi uutta kasvattajaa. Meillä on valmiudet palkata niin nykyisille kuin uusillekin paikkakunnille kymmeniä uusia kasvattajia poika- ja tyttöjoukkueille vuosittain. Kunkin joukkueen kasvattaja sitoutuu 12 vuoden ajaksi kulkemaan lapsen kasvun rinnalla. Tätä on sananmukaisesti meidän pitkäkestoinen työ, sanoo Ville Turkka.

Icehearts – Elämän näköistä sosiaalityötä liikunnan ja joukkueurheilun keinoin. Icehearts on joukkueurheilun toimintamalli lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja vapaa-ajan tueksi. Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä osattomuutta, edistää sosiaalisia taitoja ja luoda lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. www.icehearts.fi

Lisätietoja:
Suomen Icehearts ry, toiminnanjohtaja Ville Turkka, ville.turkka@icehearts.fi
Puhelin: 040 558 1095