Icehearts tavoittelee hyvää kasvua myös vuonna 2018

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vuosi 2018 on lähtenyt verkkaisesti vauhtiin Iceheartsissa. Organisaatiomme muuttuu, kasvaa ja kehittyy, mutta lasten kanssa tehtävä ydintyö ja 12-vuotinen lupaus olla läsnä pysyvät. Kaiken tekemämme työn keskiössä tulee aina olemaan lapsi, lapsen etu ja lapsen hyvä kasvu.

Icehearts ehkäisee syrjäytymistä

Iceheartsin tavoitteena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä, edistää haavoittuvassa asemassa olevien lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sosiaalisia taitoja sekä mahdollistaa haavoittuvassa asemassa oleville lapsille pitkäkestoinen ja turvallinen aikuisen läsnäolo läpi kasvun nivelvaiheiden. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet Icehearts-kasvattajamme ovat apuna ja tukena lasten koulutyössä, järjestävät iltapäivätoimintaa sekä tukevat lapsia ja perheitä kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti arjen haasteissa. Tärkeä työmenetelmämme on joukkueurheilu, joka tutkitusti lisää lasten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Joukkueemme osallistuvat ikätasonsa mukaisiin oman lajinsa harrastesarjoihin. Vuonna 2017 julkaistu THL:n tutkimus osoittaa, että Iceheartsin toiminta on vaikuttavaa.

Icehearts tukee kasvattajia

“Saavuttaaksemme tärkeät tavoitteemme ja ylläpitääksemme loistavaa tulostamme meidän tulee organisaationa pitää hyvää huolta kasvattajistamme. Sisäisen toimintamme erityisenä painopisteenä vuonna 2018 onkin kasvattajien työhyvinvoinnin, psykososiaalisen tuen ja täydennyskoulutuksen järjestäminen sekä uusien alueiden verkostojen luominen kasvatustyön tueksi.” – kertoo Suomen Icehearts ry:n toiminnanjohtaja Teemu Vartiamäki.

“Lisäksi Iceheartsin hallinnon tavoitteena on yhteneväinen, läpinäkyvä ja hyvän hallintotavan mukainen yhdistystoiminta jokaisessa Icehearts-paikallisyhdistyksessä, jotta joukkueidemme toimintaedellytykset paranevat. Kehitämme jatkuvasti myös viestintäämme, jotta ydinviestimme saavuttaa mahdollisimman suuren joukon päättäjiä ja virkamiehiä, jotka tekevät työtä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi.”

  1. Icehearts tavoittelee hyvää kasvua myös yhteiskunnallisesti

Iceheartsin yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä tavoitellaan kokonaisvaltaista muutosta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä kasvatustyössä. Tutkimukset osoittavat, että syrjäytyminen periytyy ja että ennaltaehkäisevään työhön sijoitetut eurot tulevat moninkertaisesti takaisin. Tiedetään myös, että inhimilliseen pääoman vahvistamiseen varhaislapsuudessa sijoitetut eurot tuottavat tuplasti enemmän vaikuttavuutta kuin nuoruudessa sijoitetut varat. Silti ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö jää usein jalkoihin, kun budjetteja laaditaan.

Tavoitteenamme on siirtää yhteiskunnan toimien painopistettä ennaltaehkäiseviin palveluihin korjaavien palveluiden sijaan. Vuonna 2017 valmistuneet laskelmat Icehearts-joukkueen vaikuttavuudesta osoittivat, että yhden joukkueen nettosäästöt yhteiskunnalle ovat vähintään 2,8 miljoonaa euroa. Pitkäkestoinen, kokonaisvaltainen ja ihmissuhdeperustainen syrjäytymistä ennaltaehkäisevä työtapa on vaikuttavaa ja lasten edun mukaista.

Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kunnat ja maakunnat panostavat vahvasti ennaltaehkäisyyn ja tämä näkyy konkreettisesti hyvinvointi-investointeina, jotka kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin ja perheisiin. Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ja sen kokonaisvaltaisuus ei saa unohtua sote-uudistusten myllerryksessä.

Järjestämme helmikuussa seminaarin ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön tulevaisuusteemalla. Muutama paikka on vielä vapaana. Tervetuloa!

Kiitämme suuresti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskusta (STEA) toimintamme tukemisesta myös vuonna 2018. Erittäin lämpimän kiitoksen haluamme osoittaa Espoon, Helsingin, Lahden, Riihimäen, Seinäjoen, Tampereen, Turun, Ulvilan ja Vantaan kunnille pitkäkestoisesta ja lämpimästä yhteistyöstä lasten hyvän kasvun puolesta.

Lisätietoa:

Teemu Vartiamäki, Suomen Icehearts ry:n toiminnanjohtaja, teemu.vartiamaki@icehearts.fi, 040 592 6122