Icehearts ja kunta, kunta ja Icehearts. Yhdessä.

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Icehearts joukkueita toimii tällä hetkellä 28, kymmenessä eri kunnassa. Toiminnassamme on mukana yli 500 lasta, jotka on valittu joukkueisiin yhteistyössä kunnan ammattilaisten ja lasten vanhempien kanssa. Kukin joukkue toimii 12 vuotta, eskarista täysi-ikäisyyteen, ylittäen matkansa aikana useat kasvun (ja hallinnolliset) nivelvaiheet. Juhlapuheissa ja strategia-asiakirjoissa tällaista näkökulmaa kutsutaan monialaiseksi ja poikkihallinnolliseksi yhteistyöksi. Euroissa kunnat tukevat toimintaamme yhteensä yli miljoonalla eurolla vuodessa. Se on paljon rahaa. Rahaa, jolle on arvokas vastine. Mutta otetaanko tämä vastine kaikkialla tosissaan? Suunnitelmallisesti ja vakavasti?

Img 5927

Visionamme on, että Icehearts toimintamalli otettaisiin laajamittaisesti käyttöön suurissa kunnissa alueilla, joissa asuu perheitä ja kasvaa lapsia, jotka tarvitsevat pitkäkestoista tukea ja rinnalla kulkijaa kasvun matkalle. Tehokkaimmillaan toimintamalli olisi, jos samalle alueelle perustetaan joukkueita joka toinen vuosi. Näin joukkueita olisi joka ikäluokalle. Se olisi taloudellisesti kova satsaus. Sitä se olisi myös inhimillisesti ja järjestelmän kannalta. Näin toiminnasta tulisi suunnitelmallista, seurattavaa ja arvioitavaa, yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Toimintamalli olisi suunnitelmallinen työväline ja tuki kunnan peruspalveluille. Tuki, joka on kokonaisvaltainen ja pitkäkestoinen, hallinnonalojen siilot ja ikäkausien raja-aidat ylittävä turvaverkko. Toteutuakseen visio vaatii paljon työtä, uudenlaista näkökulmaa, tahtoa järjestelmän muuttamiseen ja ennen kaikkea rohkeutta tehdä päätöksiä, joiden tulokset eivät ole poimittavissa vielä ensimmäisellä budjetti- tai valtuustokaudella. Tulokset näkyvät viiveellä mutta ovat vaikuttavia. Kasvu vaatii aikaa, hyvä kasvu paljon aikaa ja rohkeutta.

Hyödyistä lastensuojelussa

Iceheartsin toimintamalli, jossa tarkoituksena on ennaltaehkäistä syrjäytymistä joukkueurheilun avulla, on osoittautunut kustannustehokkaaksi tavaksi vähentää muun muassa huostaanottoja. Jatkossa toiminnan vaikutuksista saadaan myös tutkimustietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehtävässä tutkimuksessa.

”Yhden toimintamallin vaikutuksiin keskittyvä tutkimus on ainutlaatuista lastensuojelutyössä. Vaikka Iceheartsin toiminnan vaikutukset ovat olleet ilmeisiä toiminnassa oleville nuorille ja heitä läheltä seuranneille sosiaali- ja opetusalan ammattilaisille, on tärkeää, että toiminnan tehokkuudesta saadaan myös tutkittua tietoa”, Iceheartsin toiminnanjohtaja Ville Turkka sanoo.

Teksti: Teemu Vartiamäki