Verkostot tyytyväisiä Iceheartsin työhön

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Kysymme vuosittain verkostoiltamme heidän näkemyksiään Iceheartsin työstä toimintamme kehittämisen tueksi. Vuonna 2021 saimme vastauksia 93 verkoston jäseneltä. Vastauksia saimme kahta kaupunkia lukuun ottamatta kaikista yhteistyökaupungeistamme. Kysely lähetettiin ohjausryhmien jäsenille sekä muille läheisille verkostoillemme.

Tyytyväisyys Iceheartsin toimintaa kohtaan on pysynyt korkealla tasolla.

Kaikkien vastaajien mielestä Icehearts on tarpeellista. Vastaajien mukaan (asteikolla 1–5) Iceheartsin toiminta on tarpeellista (ka 5), on vaikuttavaa (ka 4,9), on hyvin organisoitua (ka 4,6), on läpinäkyvää (ka 4,5) ja täydentää kunnan tarjoamia peruspalveluita (ka 4,9).

Verkostot 2021

Verkostojemme kokemukset Icehearts-järjestöstä ovat järjestäen positiivisia.

Icehearts nähdään luotettavana ja ammatillisena yhteistyökumppanina (ka 4,9) ja (ka 4,8). Iceheartsin työ nähdään yhteiskunnallisesti vaikuttavana (ka 4,9) ja Iceheartsin viestintä koettiin hyvänä (ka 4,5). Iceheartsin filosofian mukaan olemme apuna aina tarvittaessa ja iloksemme myös verkostot kokivat saavansa yhteyden Iceheartsin henkilökuntaan aina tarvittaessa (ka 4,9).

 

Verkostot 2021 2

Iceheartsin kolmeksi merkittävimmäksi menestystekijäksi vastaajat näkivät pitkäkestoisuuden, varhaisen puuttumisen ja sitoutumisen lasta tukevaan työhön.

Avoimissa vastauksissa vastaajat arvostivat erityisesti läheistä yhteistyötä perheiden, opettajien ja muiden ammattilaisten kanssa. Iceheartsin työn nähtiin tukevan muiden kunnan toimijoiden työtä. Erityistä kiitosta saivat arjessa läsnä oleva tuki, pitkäkestoisuus sekä lasten kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ja kaverisuhteiden tukeminen, jonka nähtiin erityisesti ehkäisevän syrjäytymiskehitystä. Avoimissa vastauksissa vastaajat toivoivat lisää kasvattajia ja joukkueita alueelleen, sillä tarpeen Iceheartsin kaltaiselle työlle on nähty kasvavan.

Kouluarvosanaksi verkostot antoivat Iceheartsin työlle 9,5.

Kehityskohteiksi nostettiin aktiivisempi yhteydenpito ja viestintä alueille, kasvattajien koulutuksen ja tuen vahvistaminen sekä resurssien riittävyyden varmistaminen.

 

Lisätietoja:
Erika Turunen, erityisasiantuntija, Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi, 044 2400 349