Uusi kustannusvaikuttavuuslaskelma julkaistu: Yhden Icehearts-joukkueen säästöt yhteiskunnalle 2,8 milj. €.

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Suuri huolemme on vuodesta 1996 ollut nuorten syrjään joutuminen. Sen estäminen vaatii aikaa, välittämistä ja poikkihallinnollisia toimia.

Icehearts-toimintamalli

Icehearts-toiminta vastaa mallikkaasti pitkään Suomessa ja maailmalla huolestuttaneeseen globaaliin ongelmaan eli nuorten miesten syrjäytymiseen. Icehearts-mallin mukaista toimintaa on järjestetty pojille vuodesta 1996. Icehearts-malli kehitettiin suuresta huolesta, jota kohtasimme lastensuojelulaitoksissa. Huostaan otetut nuoret olivat 15 vuoden iässä jo suurissa ongelmissa. Nuorilla oli päihdeongelmia, mielenterveysongelmia ja ongelmia koulunkäynnissä. Monilla oli pitkä rikosrekisteri ja ongelmien ratkaisuun käytettiin väkivallan keinoja. Tytöille Icehearts-toiminta aloitettiin vuonna 2014. Syrjäytymisvaarassa olevien tyttöjen kohdalla Icehearts-toimintamalli on poikkeuksellinen. Se kutsuu vetäytyvät sekä passiivis-aggressiiviset tytöt yhteisöön, joukkueeseen, ja antaa tytöille roolimallin aktiivisesta, itseään kunnioittavasta naisesta, joka toimii tasa-arvoisena poikien ja miesten kanssa.

Kehitimme mallin auttamaan ja tukemaan varhain lapsia, joilla oli riski syrjäytyä. Joukkueen pelaajat valittiin yhteistyössä kunnan peruspalveluiden kanssa. Olimme itsekin häkeltyneitä siitä, miten pitkäkestoinen ja varhain aloitettu tuki kykenee ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ajoissa ennen isoja lastensuojelullisia toimenpiteitä. Suurimman ilon meille tuotti poikien parantunut selviytyminen elämässään lähempänä täysi-ikäisyyttä.

Tuloksia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) aloitti toimintamallin tutkimisen kaksi vuotta sitten. Helsingin Suutarilassa perustettu joukkue ja sen taival tutkittiin retrospektiivisen tutkimusmenetelmän avulla. Petri Hilli (kauppatieteiden tohtori) laski Sitran mallin ja kohortti -87 aineiston pohjalta joukkueen kustannusvaikuttavuutta. Tulokset ovat hämmästyttäviä! Joukkueen toiminta ja tuki pojille säästi yhteiskunnan varoja pelkästään sosiaalityön kuluissa 857 000 €. Toiminnan avulla NEET-nuorten määrä puolitettiin (NEET = Not in Employment, Education or Training).  NEET-nuorten vähentämisen tuotto-odotus yhteiskunnalle on 1,9 milj. €

Näiden laskelmien mukaan säästö yhteiskunnalle on 857 000 € + 1,9 milj. € = 2,8 milj.€

Tuloksesta on vähennetty toiminnan kustannukset 12 x 50 000 €, jotka pitävät käytännössä sisällään kasvattajan henkilöstökulut ja toiminnan kuluja.

Laskelma on “minimiarvio”. Todellisuudessa vaikuttavuus on todennäköisesti suurempi, koska laskelmasta puuttuu isoista kulueristä mm. rikollisuuden kustannukset ja tulopuolelta kulutusverot. Lisäksi, jos toimintamallin avulla saadaan syrjäytymisen periytyminen katkaistua, kustannusvaikuttavuus moninkertaistuu.

Icehearts-toiminta on vaikuttavaa

THL:n tutkijat selvittävät parhaillaan toiminnan vaikutuksia 13 vuotta kestävän pitkittäistutkimuksen avulla. Tästä tutkimuksesta ja sen tuloksista on valmistunut ensimmäisen vuoden osuus, joka löytyy osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-892-0. Alla on poimintoja tutkimuksen tuloksista.

Icehearts-toimintamalli näyttää tutkimustulosten valossa tavoittavan oikean kohderyhmän eli ne lapset, joilla on varhaisen tuen tarvetta ja haasteita käyttäytymisen tai tunne-elämän säätelyssä. Kasvattajat havaitsivat jo yhden vuoden seurannassa positiivisia muutoksia erityisesti lasten sosiaalisissa taidoissa, kaverisuhteissa, itsetunnossa sekä mielialassa.

Icehearts-toiminta on tutkimuksen mukaan, kasvattajien arvioimana, tuottanut muun muassa seuraavia tuloksia: koulunkäynti, käyttäytyminen koulussa ja kotona sekä aikuisten kanssa toimeen tuleminen ovat parantuneet, samoin kuin kaverisuhteet. Aggressiivinen käyttäytyminen ja pelokkuus ovat vähentyneet, auktoriteettinen kunnioittaminen helpottunut ja kavereiden määrä lisääntynyt. Sosiaaliset taidot, perheen sisäiset suhteet sekä mieliala ovat kohentuneet, itsetunto vahvistunut, liikunnallisuus lisääntynyt ja vanhempien jaksaminen parantunut.

Tulevaisuuden tavoitteenamme on perustaa mahdollisimman paljon uusia Icehearts-joukkueita tukemaan lapsiamme ja siten säästämään inhimillistä onnettomuutta ja julkisia varoja.

Lisätietoa:

Ville Turkka
Johtava asiantuntija
ville.turkka@icehearts.fi
040 558 1095

Teemu Vartiamäki
Toiminnanjohtaja
teemu.vartiamaki@icehearts.fi
040 592 6122

Petri Hilli
Kauppatieteiden tohtori
040 754 2090