Uudet Iceheartsin Ihmeelliset vuodet – vanhempainryhmät alkavat Lahdessa ja Turussa

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Syksyllä 2021 Iceheartsissa alkaa kaksi uutta Ihmeelliset vuodet – vanhempainryhmää, yksi Lahdessa ja toinen Turussa. Keväällä 2022 uusia Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmiä Icehearts-vanhemmille on suunniteltu Helsinkiin ja Tampereelle.

Kenelle Ihmeelliset vuodet – vanhempainryhmä on tarkoitettu?

Ryhmät on tarkoitettu Icehearts-lasten vanhemmille, jotka kokevat lapsensa käytöksen jollakin tavalla haasteelliseksi. Lapsella voi olla uhmakasta käytöstä, tottelemattomuutta, aggressiivisuutta tai vanhempi kokee muuten, ettei hänellä ole keinoja toimia lapsensa kanssa.

Ryhmässä harjoiteltavista keinoista on hyötyä kenelle tahansa lasten parissa toimivalle, mutta erityisesti lapsen käytöshaasteiden kanssa arjessa eläville vanhemmille.

Mitä ryhmässä tehdään?

Viikoittaisissa tapaamisissa vanhemmat pääsevät pohtimaan esimerkiksi sitä, minkälaisia taitoja he haluaisivat lapsessaan vahvistaa ja millaista käytöstä he toivoisivat vähemmän. Päivittäisillä täsmällisillä kehuilla ja johdonmukaisten seuraamusten tehokkaalla käytöllä vanhemmalla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen käytökseen.

Osa vanhemmista onkin huomannut, että esimerkiksi kodin ilmapiiri on muuttunut positiivisemmaksi ja lapset tottelevat helpommin. On myös huomattu, että lapsen kiukkukohtaukset ovat vähentyneet, kun vanhempi on muuttanut omaa tapaansa toimia lapsen kanssa.

Kannattaako ryhmään osallistua?

Ehdottomasti kannattaa. Ryhmän toimintaan ja ryhmäläisten ajatuksiin voit tutustua viimeisimmässä vanhempainryhmässä kuvatulla videolla. Video on katsottavissa Iceheartsin Youtube-kanavalla.

Mikä itelle oli suurin niin lapsen parhaaksi täällä haluaa olla, mutta miten itse on kokenut, että saa voimaa myös ryhmäkeskusteluista ja vertaistuesta niin se on tosi tärkeää nähdä muita vanhempia, joilla on samanlaisia haasteita niin tulee fiilis, että mä en ole yksin.

Vanhemmat hyötyvät Ihmeelliset vuodet -ryhmistä vanhemmuustaitojen karttuessa ja lapsen käytöksen parantuessa, mutta ryhmäohjauksen avulla mahdollistamme myös vanhempien pitkään kaipaaman vertaistuen. Ryhmävanhempainohjaukset voivat luoda vanhemmille tärkeän vertaisryhmän, joka toivottavasti kantaa koko Icehearts-joukkueen matkan ajan.

Ihmeelliset vuodet – vanhempainryhmät Iceheartsissa

Suomen Icehearts ry aloitti vuonna 2020 STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoituksella Ihmeelliset vuodet – vanhemmuusryhmätoiminnan, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia lapsia sekä heidän perheitään. Kolmivuotisen hankkeen keskeisenä päämääränä on tukea Icehearts ry:n toiminnassa mukana olevien lasten vanhempia vaikuttaen koko perheen hyvinvointiin. Hankkeen punaisena lankana on ajatus siitä, että vanhemmuuden taitojen lisääntyessä voidaan vaikuttaa lapsen käytösongelmien vähentymiseen sekä mahdollistaa vanhemmille heidän paljon kaipaamansa vertaistuki.

Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoa, ole yhteydessä perhetyöntekijäämme Päivi Lindbergiin.

Lisätietoja:

Päivi Lindberg
Hankevastaava/perhetyöntekijä
paivi.lindberg@icehearts.fi
044 4919 403