Kokenut perhetyön ammattilainen. Hae meille töihin!

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Suomen Icehearts ry sai positiivisen avustuspäätöksen STEA:lta (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) ja pystyy täydentämään toimintaansa Ihmeelliset vuodet – ohjelmalla, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia lapsia sekä heidän perheitään sidosryhmiä unohtamatta.

Haemme kolmivuotiseen hankkeeseen hankevastaavaksi kokenutta perhetyön ammattilaista. Hanke alkaa tammikuussa 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.

Hankkeen keskeisenä päämääränä on tukea Iceheartsin toiminnassa mukana olevia perheitä vaikuttaen koko perheen hyvinvointiin. Vanhemmuden taitojen lisääntyessä vaikutetaan lapsen käytösongelmien vähentymiseen, jolla voidaan pysäyttää varhaisessa vaiheessa negatiivinen syrjäytymiskehitys. Hankkeen operatiivisena tavoitteena on edistää näyttöön perustuvan ja vertaistukea lisäävän menetelmän systemaattista käyttöönottoa haavoittuvassa asemassa olevien lapsien ja perheiden tukemisessa.

Hankkeen tarve ja tavoitteet

Lasten mielenterveyttä kartoittavissa epidemiologisissa tutkimuksissa on osoitettu toistuvasti, että lapsuuden käytösongelmilla on merkittävä yhteys syrjäytymiskehitykseen, mielenterveysongelmiin ja toimintakykyyn. Samojen tutkimusten perusteella on havaittu, että lapsuusiän käytöshäiriöt voidaan tunnistaa jo kouluiässä.

Vanhempainohjaukseen perustuvan perhekeskeisen hoidon on todettu olevan tehokkain menetelmä käytöshäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Vanhempainohjauksen ensisijaisena tavoitteena on tarjota vanhemmille mahdollisuus oppia myönteisiä kasvatuksellisia taitoja ja vahvistaa lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta niin, että vanhemmat voivat tukea lapsen kehitystä.

Icehearts on viimeisen 23 vuoden ajan tehnyt haavoittuvassa asemassa olevien lasten kanssa vaikuttavaa ennaltaehkäisevää työtä. Työmme on pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista. Kasvattajamme ovat läsnä lasten elämässä niin koulussa kuin vapaa-ajalla, mutta tukevat myös perhettä kokonaisvaltaisesti heidän omista tarpeistaan käsin. THL:n pitkittäistutkimuksen mukaan perheet luottavat ja kuuntelevat Icehearts-kasvattajaa kasvatukseen liittyvissä asioissa (Appelqvist et. al 2017).

Ihmeelliset vuodet – ohjelma

Ihmeelliset vuodet -ohjelma (Incredible years) on Suomessa yli 10 vuotta käytössä ollut ryhmämuotoinen ohjelmaperhe, jolla tuetaan käytöksellään oirehtivia ja käytöshäiriöisiä lapsia sekä heidän perheitään sidosryhmiä unohtamatta. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on kehitetty ja tutkittu ympäri maailmaa yli 30 vuoden ajan ja se on vaikuttavuudeltaan osoitettu erittäin tehokkaaksi ja ennaltaehkäiseväksi hoito-ohjelmaksi. Ohjelman vaikuttavuudessa ei ole todettu kulttuurisidonnaisuutta, vaan se soveltuu hyvin myös Suomen oloihin.

Hankevastaavan tehtävät

Hankkeeseen haetaan ensisijaisesti Ihmeelliset vuodet -ohjaajakoulutuksen läpikäynyttä hankevastaava koordinoimaan Ihmeelliset vuodet-mallin mukaista ohjelmatoimintaa ja yhteistyötä valittujen Icehearts-joukkueiden ja Me-talojen kanssa, joiden tiloissa ohjelmaa järjestetään.

Hankevastaava toimii lisäksi tutkimusohjausryhmän sihteerinä ja ohjaa Ihmeelliset vuodet vanhemmuusryhmiä yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Icehearts-joukkueet toimivat ympäri Suomea ja ohjelmaa toteutetaan eri paikkakunnilla. Työ vaatii jonkun verran matkustamista. Työpaikan pääasiallinen toimipiste on Vantaan Aviapoliksessa.

Työaika on toimistotyöaika (37,5 h/vko). Työn joustavaksi tekemiseksi käytössämme on myös työaikapankki ja etätyömahdollisuus.

Tarjoamme sinulle tiiviin ja välittävän työyhteisön tuen, mahdollisuuden kehittää täysin uutta tapaa tehdä perhetyötä sekä näköalapaikan järjestömaailmaan.

Tehtävä on määräaikainen. Työsuhde alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä.

Hakemukset palkkatoiveineen 7.1.2020 mennessä osoitteeseen: rekry@icehearts.fi  Liitäthän mukaan ansioluettelosi.

Lisätietoja:

Erika Turunen
Suomen Icehearts ry
erika.turunen@icehearts.fi
044 2400 349