Katsaus Icehearts-toimintaa käsittelevään tutkimukseen ja kirjallisuuteen

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Erityisasiantuntija Mikko Salasuo tarkastelee tänään julkaistussa katsausartikkelissa Icehearts-toimintaa käsittelevää tutkimusta ja kirjallisuutta. Artikkeleista, raporteista, selvityksistä, kirjoituksista, kirjoista ja tutkielmista jäsentyy kolme laajaa ja toisensa kanssa keskustelevaa osaa: toimintaa ja kasvatusideologiaa esittelevä ja kuvaileva kirjallisuus, akateeminen tutkimus sekä opinnäytetyöt.

Icehearts-toimintaa käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu neljällä vuosikymmenellä (1990–2020) Jos toiminnan alkuvaiheessa kirjallisuus oli kasvatusmallin esittelyä, kuvausta ja tunnetuksi tekemistä, niin 2010-luku oli isojen tutkimuksellisten avausten vuosikymmen. Vuosikymmenen puolivälissä käynnistynyt THL:n pitkittäistutkimus mahdollisti toiminnan vaikutusten arvioinnin ja vuosikymmenen lopulla käynnistetty tutkimushanke toi tietoa toiminnan kustannusvaikuttavuudesta. Tutkimuksellinen ote oli taustavireenä myös kasvattajille tehdyssä käsikirjassa.

Ensimmäiset Icehearts-toimintaa käsittelevät opinnäytetyöt valmistuivat 00-luvun lopulla. 2010-luvulla Icehearts-toiminnasta tuli suosittu aihe ammattikorkeakouluissa. Syksyyn 2022 mennessä aiheesta oli tehty kaikkiaan 51 tutkielmaa, joissa aihetta tarkasteltiin muun muassa kasvatus-, yhteiskunta- ja liikuntatieteiden sekä sosiaalityön, lastensuojelun ja nuorisotyön, fysioterapian, taloushallinnon ja yhteisöpedagogiikan viitekehyksessä.

Vahva tutkimuksellinen vire on jatkunut 2020-luvulla. Pitkittäistutkimusten tuloksista on raportoitu kotimaisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Opinnäytetöiden aihepiirit ovat laajentuneet uusille tieteenaloille. Icehearts-toiminnasta on myös käynnistynyt väitöskirjahanke ja etnografinen tutkimus.

Artikkelin lopussa summataan, että tutkimusten tarjoama tietoperusta on osaltaan vahvistanut Icehearts-toiminnan yhteiskunnallista merkitystä ja paikkaa. Se myös vastaa niihin nykyajan vaateisiin, joiden mukaan sosiaalialan kolmannen sektorin palveluiden tulee olla eettisesti kestäviä, vaikuttavia, tuloksellisia, taloudellisesti kannattavia ja aidosti hyvinvointia edistäviä.

Tutkimuskatsaukseen pääset täältä.

Lisätietoja;
Mikko Salasuo
Talous- ja sosiaalihistorian dosentti
Erityisasiantuntija
040 548 5520
mikko.salasuo@icehearts.fi