Icehearts valittu Opetushallituksen Cygnaeus-palkinnon finalistiksi

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Opetushallituksen asiantuntijoista koostuva palkintotoimikunta on valinnut Iceheartsin yhdeksi Cygnaeus-palkinnon finalistiksi 29 ehdotuksen joukosta. Cygnaeus-palkinto myönnetään yksilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka on edistänyt tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia Suomessa.

Icehearts on jo yli 20 vuoden ajan työskennellyt haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kanssa, jotka tarvitsevat erityistä tukea niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Iceheartsin ytimessä on ajatus kokonaisvaltaisesta tuesta, jossa lapsen tuen tarpeisiin vastataan matalalla kynnyksellä ja sektorirajat ylittävästi

– Icehearts on tutkitusti pystynyt parantamaan lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koulussa pärjäämistä tarjoamalla tuen, yhteisön ja rinnallakulkijan, järjestöpäällikkö Erika Turunen kertoo.

Toimintamallin avulla ennaltaehkäistään osattomuutta ja syrjäytymistä sekä vahvistetaan lasten hyvinvointia.

– Olemme otettuja ja iloisia Cygnaeus-palkinnon ehdokkuudesta. Kasvattajamme tekevät päivittäin arvokasta työtä tukea tarvitsevien lasten arjessa tukien heitä niin koulussa, kotona kuin vapaa-ajalla. Arjen kiireiden keskellä on tärkeää välillä pysähtyä pohtimaan työn perimmäistä tarkoitusta ja arvoa. Tällainen ehdokkuus antaa siihen upean mahdollisuuden, sanoo Turunen.

Kasvattajamme tekevät päivittäin arvokasta työtä tukea tarvitsevien lasten arjessa tukien heitä niin koulussa, kotona kuin vapaa-ajalla.

Icehearts turvaa lasten tasavertaista oppimista

Vaikka joukkuetoiminta on Iceheartsin ehkä näkyvin osa-alue, kuluu suurin osa erityisesti alkuvaiheessa olevien kasvattajien työstä koulussa ja koulutyön tukena. Kasvattaja sitoutuu tukemaan ja ohjaamaan lasta esikoulusta toiselle asteelle yhteistyössä rehtorien ja opettajien kanssa. Tavoitteena on tukea lapsen oppimista, vahvistaa osallisuutta, varmistaa tiedonkulku, turvata lapsen etu, tarjota ohjattua iltapäivätoimintaa ja joukkueurheilua sekä ehkäistä poissaoloja koulusta ja koulunkäynnin keskeytyksiä.

THL (Kekkonen, Appelqvist-Schmidlechner ja Sarparanta, 2018) julkaisi tutkimustietoa Icehearts-toimintamallin toteuttamisesta kouluissa koulun henkilöstön kuvaamana. Tutkimuksen mukaan Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta työskentelemällä laaja-alaisesti ja tilannekohtaisesti oppilaiden, opettajien, huoltajien, opiskeluhuollon ammattilaisten sekä koulun johdon kasvatuskumppanina koulussa.

Tutkimuksen mukaan Icehearts-kasvattaja pystyy turvaamaan haavoittuvista elämänolosuhteista tulevien Icehearts-lasten tasavertaista oppimista ja koulupolun jatkuvuutta.

THL:n tutkimus osoittaa, että koulut hyötyvät toiminnasta kasvattajan tukiessa lasten oppimista tunneilla, vertaisryhmässä toimimista ja kouluyhteisön jäsenenä pysymistä. Kasvattaja myös vahvistaa kodin, koulun ja palvelujen välisiä suhteita sekä rakentaa lasten välisiä suhteita. Icehearts-kasvattajan läsnäolosta hyötyvät niin erityistä tukea tarvitsevat lapset kuin koulun muut oppilaat. Toiminnan pitkäkestoisuus ja kasvattajasuhteen jatkuvuus auttavat lasta selviytymään opetusryhmän, opettajan, luokan tai koulun vaihtuessa tai lapsen siirtyessä kouluasteelta toiselle.

Koko tutkimusartikkeli luettavissa Nuoret palveluiden pauloissa – Nuorten elinolot – vuosikirjasta 2018 s. 179-192.

Cygnaeus-palkinnon voittaja julkistetaan Kuntamarkkinoilla

Iceheartsin lisäksi muita Cygnaeus-palkinnon finalisteja ovat apulaisprofessori Sonja Kosunen Helsingin yliopistosta, Careerian Äidit mukana -hanke, Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke, Invalidisäätiön Live Polku sekä Koulutuksen tutkimuslaitoksen Koulutuksen arviointi -tutkimusryhmä. Finalistit julkaistiin Opetushallituksen verkkosivuilla.

Cygnaeus-palkinnon voittaja julkistetaan Kuntamarkkinoilla 11.9.2019.